Now showing items 17-36 of 683

  • A balancing act—midwives' and public health nurses' experiences with breastfeeding counselling 

   Hamnøy, Ingvild Lande; Kjelsvik, Marianne; Bærug, Anne Bergljot; Dahl, Berit Misund (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Aims and Objectives To explore midwives' and public-health nurses' experiences of breastfeeding counselling in order to provide a deeper insight into breastfeeding counselling. Methodological Design and Justification A ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldre 

   Høigård, Ingrid Tajet; Iversen, Lise Sofie (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: ...
  • Barn og foreldres erfaringer når et barn blir nydiagnostisert med diabetes mellitus type 

   Olsen, Lillian Wangberg; Hagen, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I Norge har 28 000 nordmenn diabetes, deriblant får 300 barn årlig denne diagnosen i Norge. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes, noe som gjør at det bør bli økt fokus på sykdommen. Hensikt: ...
  • Barn og ungdom som pårørende 

   Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...
  • Barn og ungdom som pårørende til en kreftsyk forelder 

   Brunstad, Iselin; Kolvik, Nora Toftnes (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse barn og ungdoms erfaringer ved å ha en kreftsyk forelder som er under behandling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi ...
  • Barn på sykehus 

   Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
  • Barn som pårørende 

   Meier, Linn; Jørgensen, Sumitra Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn i alderen 6-12 år mestrer å være pårørende til en forelder med kreft. Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteraturstudie hvor vi anvendte pensumlitteratur, ...
  • Barn som pårørende 

   Rise, Amanda Kristin; Vikestrand, Katharina Josefine Johnsen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn mestrer å være pårørende når mor eller far er rammet av kreft. Metode: Litteraturstudien er basert på selvvalgt litteratur, pensumlitteratur og forskning. Forskningsartiklene ...
  • Barn som pårørende 

   Øvre, Sunniva; Steinshamn, Iselin Grøttumsbraaten (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan barn og ungdom erfarer å være pårørende til foreldre med psykisk lidelse. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i ulike databaser. Vi har brukt ...
  • Barn som pårørende 

   Fylling, Madelen Røyseth (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Finne ut hvordan sykepleier på en hensiktsmessig måte kan ivareta barn som pårørende, ut ifra erfaringene til sykepleiere, barn og foreldre. Bakgrunn: Min erfaring er at det er utfordrende for helsepersonell i ...
  • Barn som pårørende - Hvilke faktorer er viktige for at barn skal oppleve økt grad av mestring når en forelder har kreft? 

   Kjølsøy, Tove; Oterhals, Tonje Blindheim (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Studiens hensikt er å rette fokus mot barn og unge som pårørende, og på hva som skal til for at de opplever å mestre det å være pårørende til en forelder med kreft. Med det ønsker vi innsikt i temaet, og økt ...
  • Barn som pårørende til alvorlig somatisk syke 

   Sletten, Hanna M. (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hva som kreves av sykepleier for å ivareta barn som pårørende til alvorlig somatisk syke pasienter. Hensikten i oppgaven er å utforske hvilke tiltak som eksisterte i dag, og hvordan disse ...
  • Barn som pårørende til en alvorlig somatisk syk forelder 

   Inga Krohn Salen; Johanne Øien (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for oppgaven er at etter våres erfaring blir barn i den somatiske avdelingen ofte glemt i sykdomsforløpet til foreldrene. Vi vil se på viktigheten en sykepleier har i forhold til ivaretakelse av barnet. Hensikten ...
  • Barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft 

   Vatnehol, Malene Christine; Andersen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: I denne studien har vi valgt å belyse hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft. Som sykepleier møter man ofte pårørende som skal ivaretas, selv om sykepleie er ...
  • Barn som pårørende til foreldre med en psykisk lidelse 

   Sætre, Victoria; Borgen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende til psykisk syke foresatte ble valgt som tema da det er anslått at antall barn i Norge som har foreldre med psykiske lidelser er 410 000, eller 37,3% barn mellom 0-18 år. Hensikt: Hensikten ...
  • Barn som pårørende til foreldre med kreft 

   Rødal, Marthe Austnes; Hansen, Martine Tårnes (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut hvilke behov for informasjon og støtte barn i alderen 6-12 år har, når en forelder har en alvorlig somatisk sykdom. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk etter ...
  • Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse og/eller rusproblem 

   Holsvik, Karina Hånes; Worren, Nina-Kristine Myren (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I Norge lever omkring 450 000 barn 0-18år i familie der minst en forelder har en psykisk lidelse og/eller rusproblem. Dette temaet ble valgt fordi vi ønsket økt kunnskap om temaet, og få en bedre forståelse for ...
  • Barn som pårørende til kreftpasienter 

   Bakken, Charlotte Lirhus; Valbø, Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse barn og ungdom sine erfaringer knyttet til informasjon og kommunkasjon når mor eller far har fått kreft.
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder 

   Brudevoll, Astrid Eiken; Abrahamsen, Iselin Seljeseth (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan kommunikasjon og informasjon kan bidra til økt mestring hos barn i alderen 6-12 år, som er pårørende til kreftsyk forelder. I tillegg til å få mer ...
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder- fra et sykepleierperspektiv 

   Giskegjerde, Hanne; Pettersen, Julie (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Målet med denne studien var å belyse hvordan sykepleierne kan ivareta barn som pårørende når mor eller far har kreft i palliativ fase. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte kvalitative ...