Now showing items 413-432 of 683

  • Når alt virker håpløst 

   Skrede, Frida; Rasmussen, Nanthaporn Auom (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan nybakte mødre opplever å amme sitt premature barn, og hvilket utfordring de møter på når de skal ernære barnet. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie, der ...
  • Når barnet ditt får diabetes type 1; foreldrenes opplevelser fra diagnosetidspunktet og den første tiden. 

   Haugen, Inger Lise Sunde (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Over 300 barn under 15 år får diabetes hvert år. Foreldrene opplever ofte bekymringer for barnet, og usikkerhet i forhold til hvordan de skal takle situasjonen både i forhold til barnet og omgivelsene.
  • Når hverdagen blir en utfordring 

   Myklebust, Karna Dahl; Follestad, Cathrine Renate Strømsnes (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikt å få økt kunnskap om ungdommenes utfordringer med diabetes type 1 i hverdagen. Økt kunnskap om ungdommenes erfaringer av utfordringene med sykdommen vil være nyttig for å utvikle god og ...
  • Når kroppen sier stopp - å leve med ME/CFS 

   Langeset, Anita (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan pasienter med diagnosen myalgisk encefalomyelitt/ kronisk utmattelsessyndrom erfarer utfordringene ved sykdommen. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. ...
  • Når livet fylles med smerter 

   Baklien, Vegard; Smith-Erichsen, Nils Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Ca 30% av den norske befolkningen er rammet av kroniske smerter. Konsekvensene av kroniske smerter er store for samfunnet, pasientene, og deres nærmeste (Nielsen et al., 2014). Hensikt: Hensikten med studien er ...
  • Når livet ikke har mening 

   Pilskog, Julie Beate; Skjong, Katrine (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Hvert år tar rundt 80 eldre mennesker i Norge livet sitt, og det er stor grunn til å anta at det forekommer mørketall i selvmord blant eldre. Videre er selvmord blant eldre et tema som får lite oppmerksomhet i ...
  • Når mamma eller pappa er syk i tankene sine : barns opplevelser fra å vokse opp med en psykisk syk mor eller far 

   Greve, Ina Killingrød (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn for tema: Norsk lov pålegger helsepersonell å bidra til å dekke det behovet for informasjon og oppfølging mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Likevel blir ...
  • Når smerter styrer hverdagen 

   Johansen, Janita; Blakstad, Nina Andrea (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse via et pasientperspektiv hvilke erfaringer pasienter med kronisk smerte har, og hvordan de mestrer dagliglivet. Metode: Metoden vi har brukt er en systematisk litteraturstudie ...
  • Neonatal transitional support with intact umbilical cord in assisted vaginal deliveries: A quality improvement cohort study 

   Sæther, Elisabeth (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Å vente med å klippe navlesnoren er vist fordelaktig både fullbårne og premature nyfødte, og nylige studier har vist bedre kardio-respiratorisk stabilitet dersom avnavling baseres på den nyfødtes fysiologi og på ...
  • Neonatal transitional support with intact umbilical cord in assisted vaginal deliveries: A quality-improvement cohort study 

   Sæther, Elisabeth; Reinhart-van Gülpen, Friedrich; Jensen, Christer André; Myklebust, Tor Åge; Eriksen, Beate Horsberg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Deferring cord clamping has proven benefits for both term and preterm infants, and recent studies have demonstrated better cardio-respiratory stability if clamping is based on the infant’s physiology, and whether ...
  • Nephrologists’ experiences with patient participation when long-term dialysis is required 

   Andersen-Hollekim, Tone Elisabeth; Landstad, Bodil; Solbjør, Marit; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background For individuals in need of dialysis, patient participation is important when determining care goals and in decision making regarding dialysis modality. Nephrologists hold a key role in delivering evidence-based ...
  • Next of kin’s protracted challenges with access to relevant information and involvement opportunities 

   Strøm, Anita; Dreyer, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Next of kin are considered a resource for both the patient and the health service. Need for information varies with severity and duration of health changes. A clear requirement is about what to expect upon ...
  • Normalization of technology for social contact in a Norwegian care facility during COVID-19 

   Badawy, Abeer; Solberg, Mads; Obstfelder, Aud Uhlen; Alnes, Rigmor Einang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background The COVID-19 pandemic has seen unprecedented growth in the use of interactive technologies in care facilities for social contact between residents and their close contacts due to the need for social distancing. ...
  • Norwegian public health nurses’ competence areas 

   Dahl, Berit Misund; Glavin, Kari; Teige, Anne-May; Karlsen, Anne-Gerd; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objective To explore the competence areas of public health nurses in Norway. Design A qualitative and comparative design was employed. Sample A purposive sample of 41 public health nurses participated. Measur ...
  • Nurses' experiences of compassionate care in the palliative pathway 

   Tarberg, Anett Skorpen; Landstad, Bodil J.; Hole, Torstein; Thronæs, Morten; Kvangarsnes, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aims and objectives The aim was to explore how nurses experience compassionate care for patients with cancer and family caregivers in different phases of the palliative pathway. Background Compassion is fundamental ...
  • Nurses' perceptions of patient participation in the myocardial infarction pathway 

   Bårdsgjerde, Elise Kvalsund; Landstad, Bodil; Hole, Torstein; Nylenna, Magne; Gjeilo, Kari Hanne; Kvangarsnes, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aim To explore nurses' perceptions of patient participation in different phases of the myocardial infarction pathway. Design Qualitative design with a hermeneutical approach. Methods Five focus groups were ...
  • Nurses’ discursive construction of older adult immigrant patients in hospitals 

   Vestgarden, Lisbeth Alnes; Dahlborg, Elisabeth; Strunck, Jeanne; Aasen, Elin Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  • Nursing and Biomedical Laboratory Science (BMLS) Students´ Interprofessional Training in the Simulation Laboratory 

   Vasset, Frøydis Perny; Helberget, Lindis Kathrine; Almås, Synnøve Hoseth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: The purpose of this study is to present nursing and Biomedical Laboratory Science (BLMS) students’ perceptions of interprofessional education and collaborative practice in a simulation laboratory. Method: A ...
  • Nursing qualifications needed in municipal emergency inpatient units. A qualitative study 

   Landstad, Bodil; Hole, Torstein; Strand, Aasta Marie Sveino; Kvangarsnes, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Providing care to older individuals with complex needs and patients with chronic illness is a concern worldwide. In Norway, this situation led to the transfer of responsibility for care and treatment to the ...
  • "Ny lærdom" - Livskvalitet hos pasientar med langtkomen demens 

   Jensen, Eileen Baumann (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Demens er eit syndrom, ei fellesnemning på ein kronisk tilstand. Denne sjukdomen fører til at symptom utviklar seg, og forverrast over tid. Det å bli blottstilt for eigen svikt, kan føre til redusert sjølvkjensle ...