• Muligheter med Azure Sentinel i sikkerhetsarbeid 

  Hægeland, Aslak Kloster (Bachelor thesis, 2020)
  Et bachelorprosjekt skrevet i samarbeid med tietoEVRY som omhandler hvilke muligheter man har med å benytte Azure Sentinel for og sikre sin infrastruktur i skyen. Den tar for seg hvordan tjenesten er bygget opp og hvordan ...
 • Server Monitoring System 

  Sæle, Torbjørn Steine; Sandvik, Robin Halseth (Bachelor thesis, 2020)
  I dette prosjektet har vi laget et system for å overvåke servere fra en sentral server. Systemet er programmert i C#, og bruker blazor og SignalR. Dette var en oppgave gitt av COMSOL AS.
 • Administrere og drifte en applikasjon ved hjelp av containere og Azure Kubernetes Service 

  Bakken, Johan; Rønningen, Pål Anders (Bachelor thesis, 2020)
  Vi er to studenter som med dette prosjektet fullfører vår bachelorgrad i Informatikk, Drift av datasystemer ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet). Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med ansatte ...
 • Utrulling og drift av containerbaserte applikasjoner med Azure Kubernetes Service 

  Plassen, Ola; Thorshaug Lilleengen, Bjørn (Bachelor thesis, 2020)
  Oppdraget fra Basefarm gikk ut på å rulle ut container-applikasjon eShopOnContainers gjennom en pipeline-prosess til Azure Kubernetes Service som skulle drifte og skalere applikasjonen automatisk. Oppgaven omhandler også ...
 • Digitalisering av blandekort 

  Iversen, Aleksander Rødland; Lande, Sindre Sæther (Bachelor thesis, 2020)
  I Helse-Norge blir elektroniske legemiddelkurver tatt i bruk for fult, og det er behov for å få digitalisert blandekort for barn slik at informasjonen kan integreres i disse systemene. Med dette som bakgrunn tar oppgaven ...

View more