Now showing items 74-93 of 683

  • Demens & underernæring i sykehjem 

   Jacobsen, Agnete Ellen; Dahl, Pia (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse funn om hvordan sykepleier kan bidra til å redusere underernæring blant eldre med demens på sykehjem. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk der vi fant ...
  • Demens og utfordrende atferd i sykehjem 

   Leinebø, Anna (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Eldrebølgen er et stadig mer kjent fenomen og forekomsten av demenssykdommer i Norge er økende. Utfordrende atferd ved demens er et resultat av vanlig forekommende atferdsmessige og psykologiske symptomer som ...
  • "Demensomsorgen sett med nye øyne": en kvalitativ studie om helsepersonells erfaring ved bruk av VR-briller til personer med demens 

   Jacobsen, Johanne; Rasmussen, Karoline Sporstøl (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Studien undersøker helsepersonells erfaringer med bruk av VR-briller til personer med demens. Bakgrunn: Teknologien i verden endrer seg stadig og utvikler seg raskere enn noen gang. Grunnet økningen av eldre i ...
  • Demenssykdommens skjulte ofre 

   Skjæveland, Nora; Lillebø, Målfrid Topphol (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å tilegne oss kunnskap og belyse hvordan pårørende erfarer å ha et familiemedlem med demens, og hvordan de opplever hele prosessen med omplassering til sykehjem. Metode: En systematisk ...
  • Dementes erfaringer med kommunikasjon med sykepleiere 

   Bakås, Linn Cecilie (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien er å øke egen faglig kompetanse for å skape gode erfaringer for demente når det kommer til kommunikasjon. Metoden som er benyttet for å belyse problemstillingen er et systematisk litteratursøk ...
  • Den betydningsfulle relasjonen 

   Erdal, Andrine.; Moen, Marit. (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Se på hvilke erfaringer sykepleiere har med å skape relasjon til pasienter i psykiatrien. Oppgaven er skrevet fra et sykepleierperspektiv, hvor vi ser på pasienter innen spesialisthelsetjenesten i psykiatrien. Metode: ...
  • Den såre hverdagen 

   Andersen, Martine Hauge; Hildre, Christine Myrseth (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: For barn som pårørende kan det være vanskelig å forstå hva kreft er, og hvilken innvirkning det kan ha på livet til familien. De kan ha behov for informasjon tilpasset alder og utviklingsnivå. I tillegg kan de ...
  • Den song som allting heilar 

   Løvik, Julie Haugsmyr (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikta med min litteraturstudie er å få meir kunnskap om korleis musikk kan bidra til å auke livskvaliteten for personar med demens Metode: Dette er ein systematisk litteraturstudie. I studien har databasane ...
  • Den stille lidelsen - kvinners opplevelse av fødselsdepresjon 

   Rundereim, Antonette Faye; Eidsvik, Elise (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Rundt en av ti kvinner opplever depressive symptomer i den perinatale perioden og etter fødsel. Dette påvirker ikke bare kvinnens hverdag, men også kvinnens evne til omsorg, barnets utvikling og familien ellers. ...
  • Den stille sorgen- pårørende sin opplevelse av å miste en av sine nærmeste i selvmord 

   Grimstad, Irmelin Engen; Mork, Birte Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Når noen velger å ta sitt eget liv sitter de etterlatte igjen med sorg og fortvilelse som de trenger hjelp og støtte til å komme gjennom. I denne litteraturstudien presenteres funn på hvilke opplevelser som er ...
  • Den tapte ungdomstid 

   Kvalsvik, Celine Indreeide; Sønderland, Mathea Christin (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Bakgrunn: Kreftsykdom hos ungdom har stor innvirkning på de psykososiale aspektene. Ungdom ønsker å etablere sin egen identitet, bli selvstendig og uavhengig. Kreftsykdom i ung alder setter en stopper for ...
  • Depresjon etter hjerneslag 

   Bunes, Oda; Stenslet, Tuva Erika Brandåstrø (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Cirka 15000 mennesker rammes av hjerneslag i Norge hvert år. I behandling av pasienter med gjennomgått hjerneslag er det mye fokus på somatiske konsekvenser. Depresjon forekommer hos 20-40% av hjerneslagpasienter, ...
  • "Det er bare et sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg" 

   Støvland, Hege Synnøve Kolbu; Hjelmeland, Malin Vinnes (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å finne ut hva pasienter i den palliative fasen ser på som viktig for at de skal føle seg trygge når de mottar palliativ pleie i hjemmet. Metode: Systematisk litteraturstudie ...
  • Diabetes mellitus type 1 

   Drage, Caroline Aasebø; Hauge, Martine Almestad (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi har valgt å gjøre en systematisk litteraturstudie om ungdom og diabetes type 1, da dette er svært utbredt hos barn og unge i dag og statistikken viser økende tilfeller. Vi synes også det er interessant å ta ...
  • Diabetes mellitus type 2 - erfaringer og mestring 

   Onstad, Christine; Fiskå, Helene Sæth (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Forekomsten av diabetes mellitus øker dramatisk i hele verden, og representerer en stor utfordring for menneskene med diabetes og helsevesenet. I Norge er det antagelig rundt 350 000 til 400 000 personer med ...
  • Diabetes mellitus type 2 - Pasienten sine erfaringar 

   Sandvik, Hilde Mork (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Ein reknar med at 5-6% av den vaksne befolkninga i Noreg har diabetes mellitus, og at førekomsten er aukande. Pasientar med type 2-diabetes utgjer den største gruppa diabetespasientar Hensikt: Hensikta med ...
  • Diabetes type 2 : å mestre en ny livssituasjon 

   Stene, Annlau; Thillaiampalam, Shobena (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten er å belyse hva pasienter med diabetes type 2 opplever er viktig sykepleie for at de skal kunne mestre sin nye livssituasjon. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler. ...
  • Diabetes type 2, erfaring med mestring av livsstilendringer 

   Mundanikure, Alice Lyse (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikt med oppgaven er å belyse hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 med å mestre livsendringer sykdommen medfører. Det er ønskelig at resultater i oppgaven kan bidra til forbedring av sykepleier ...
  • Diabetesopplæring - Barn og unge si oppleving 

   Kristiansen, Amilie Roen; Ville, Ingalena Skår (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Det å få diabetes som barn og ungdom er utfordrande. Barn opplev store livsendringar og usikkerheit rundt diabetes, og korleis denne påverkar kvardagslivet. Opplæring er sentralt for at barnet skal føle seg ...
  • Dyp venetrombose 

   Martin Vidhammer Hammersland; Sigurd Vidhammer Tafjord (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: Pasienter som er innlagt på sykehus etter et kirurgisk inngrep har 135 ganger så høy risiko for å utvikle dyp venetrombose. Risikoen øker betraktelig når pasienten blir immobil etter operasjon, som ...