Now showing items 317-336 of 683

  • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

   Muldal, Karoline Antonie; Tornes, Veronika (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å identifisere og belyse hvordan sykepleier kan bruke ikke-farmakologiske metoder for å helhetlig smertelindre barn ved prosedyrerelatert smerte. Ved å se på det fullstendige ...
  • Implementation of interprofessional learning in hospital practice 

   Kvilhaugsvik, Bente; Almås, Synnøve Hofseth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aim Some universities of applied science struggle with implementing interprofessional learning due to a lack of diversity in professions. The aim of this study was to investigate whether an interprofessional learning model ...
  • Improving everyday life of people with dementia living at home: Health care professionals' experiences. 

   Alnes, Rigmor Einang; Malmedal, Wenche Karin; Nordtug, Bente; Steinsheim, Gunn; Blindheim, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  • Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway: IMPRESS-Norway 

   Helland, Åslaug; Russnes, Hege Elisabeth Giercksky; Fagereng, Gro Live; Al-Shibli, Khalid Ibrahim; Andersson, Yvonne; Berg, Thomas; Bjørge, Line; Blix, Egil Støre; Bjerkehagen, Bodil; Brabrand, Sigmund; CAMERON, MARTE; Dalhaug, Astrid; Dietzel, Dalia; Dønnem, Tom; Enerly, Espen; Flobak, Åsmund; Fluge, Sverre; Gilje, Bjørnar; Gjertsen, Bjørn Tore; Grønberg, Bjørn Henning; Grønås, Kari; Guren, Tormod Kyrre; Hamre, Hanne Mari; Haug, Åse; Heinrich, Daniel; Hjortland, Geir Olav; Hovig, Eivind; Hovland, Randi; Iversen, Ann-Charlotte; Janssen, Emiel; Kyte, Jon A; Gythfeldt, Hedda; Lothe, Ragnhild Adelheid; Lund, Jo-Åsmund; Meza, Leonardo Zepeda; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Nguyen, Olav Toai Duc; Niehusmann, Pitt; Nilsen, Hilde; Puco, Katarina; Ree, Anne Hansen; Riste, Tonje Bøyum; Semb, Karin; Steinskog, Eli Sihn Samdal; Stensvold, Andreas; Suhrke, Pål; Tennøe, Øyvind Krohn; Tjønnfjord, Geir Erland; Vassbotn, Liv Jorunn; Aas, Eline; Aasebø, Kristine Øverås; Tasken, Kjetil; Smeland, Sigbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background Matching treatment based on tumour molecular characteristics has revolutionized the treatment of some cancers and has given hope to many patients. Although personalized cancer care is an old concept, renewed ...
  • Improvised use of a digital tool for social interaction in a Norwegian care facility during the COVID-19 pandemic: an exploratory study 

   Badawy, Abeer; Solberg, Mads; Obstfelder, Aud Uhlen; Alnes, Rigmor Einang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background Digital tools for social communication have been deployed in care facilities during the COVID-19 pandemic to facilitate social connectedness between older people and their next of kin in a safe manner. This ...
  • In search of the changeable: An analysis of visual representations of nursing in Norwegian and Danish professional nursing journals, 1965–2016 

   Ravn, Iben Munksgaard; Beedholm, Kirsten; Frederiksen, Kirsten; Kvangarsnes, Marit; Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this study, we demonstrate how perceptions of nursing are constructed in close connection with the development of the Nordic welfare states. Drawing on Gillian Rose's framework for analysing the social and political ...
  • Informal caregivers and persons with dementia's everyday life coping 

   Nordtug, Bente; Malmedal, Wenche Karin; Alnes, Rigmor Einang; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This qualitative study explores informal caregivers’ experiences of supporting persons with dementia’s everyday life coping. In the future, there will be fewer health personnel, increased dementia prevalence and limited ...
  • "Innenfor fire vegger". Pasienters erfaringer med isolering - en systematisk litteraturstudie 

   Kvamme, Eilen; Garli, Malene Skutvik (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgaven har til hensikten å belyse hvordan pasienter med en MRSA-infeksjon erfarer isolering i sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap blant helsepersonell, slik at de på en bedre måte kan tilrettelegge for at ...
  • Intensivsykepleiere sine fortellinger om smittevern og kommunikasjon i sykepleie til pasienter med covid-19 i pasientforløpet 

   Sætnan, Ole Petter (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn I mars 2020 ble den smittsomme sykdommen covid-19 definert som en pandemi. Også i Norge ble mange mennesker smittet med covid-19, og norske sykehus og intensivsykepleiere fikk ansvaret for pasienter med covid-19. ...
  • Intensivsykepleieres vurdering av smerte hos sederte respiratorpasienter - en kvantitativ studie 

   Altrichter, Maria Meslo (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Smerteproblematikk hos intensivpasienter er et aktuelt tema i dagens intensivmedisin. Man vet i dag at smerte er et vedvarende problem for pasienter som blir innlagt på intensivavdeling. Spesielt respiratorpasienter ...
  • Interorganizational collaboration in transitional care - A study of a post-discharge programme for elderly patients. 

   Orvik, Arne F.; Nordhus, Gerd; Axelsson, Susanna Bihari; Axelsson, Runo (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Introduction and aim: This article reports a study of a post-discharge programme for elderly patients in Norway. It took place in an intermediate ward for transitional care and was based on collaboration between a municipality ...
  • Interprofessional Learning in the Simulation Laboratory: Nursing and Pharmacy Students’ Experiences 

   Hammer, Hege; Vasset, Frøydis Perny (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Using simulation as an educational method to learn collaborative practice requires the involvement of various professional education programs where the intention is to learn from, with, and about each other. ...
  • Interprofessional Learning Through Shadowing in Rehabilitations Department: A Qualitative Study of the Student´s Placement in Hospital Setting 

   Almås, Synnøve Hofseth; Nilsen, Halvard Knut; Spjutøy, Randi; Vasset, Frøydis Perny (Journal article, 2017)
   Interprofessional collaborative learning (IPL) is a requirement in health and social education, primary in student placements. This study explored IPL as shadowing with seven participants at a department of physical medicine ...
  • Ivaretakelse av eldre pasienter med delirium 

   Kvalheim, Mari Almenning; Krogen, Synne Stennes (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Delirium er en vanlig komplikasjon hos eldre som kan oppstå ved akutt skade eller sykdom. Over 50% av eldre pasienter innlagt på sykehus kan utvikle denne tilstanden. Delirium kan føre til økt liggetid i sykehus, ...
  • "Jeg trenger å være barn." 

   Lillerovde, Sina Janet Kobbenes; Holstad, Mari Håndlykken (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Det å være barn som pårørende hos foreldre som misbruker alkohol, preger store deler av hverdagen og oppveksten. Vi er interessert i å vite hvordan barna har det, hvilke følelser de sitter med og konsekvenser det ...
  • Jordmor og helsesykepleiers ammeveiledning i barseltiden 

   Hamnøy, Ingvild Lande (Master thesis, 2020)
   Introduksjon: Amming er forbundet med helsegevinst for mor og barn. Ammeveiledning er en sentral del av barselomsorgen som jordmødre og helsesykepleiere utøver. Myndighetenes mål er at mor kan amme barnet sitt, og at andelen ...
  • Kan arbeidsmetodene til sykepleiere påvirkes av sensorteknologi? 

   Magnussen Møller, Irmelin; ; Vedlog Helland, Amalie (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Det har vært et økende press på sykepleiere de seneste årene. Helsevesenet mangler sykepleiere og eldrebølgen er på vei. Helsepersonellet må fremover bruke kompetansen mye mer effektivt enn før, og det blir færre ...
  • Kan det være sepsis? 

   Trettenes, Sunniva Malene Helvik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne studien er å finne ut hvordan sykepleiere tidlig kan identifisere sepsis på sengeposter. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk litteraturstudie, som inneholder åtte forskningsartikler ...
  • Kan en felles læringsarena gi sykepleierstudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og lærere i "Det tredje rommet" 

   Torheim, Henny; Hammer, Rigmor; Skagøy, Bente Schei; Nesje, Ingunn Remen; Pettersen, June Janette; Lyckhage, Elisabeth Dahlborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Studiens hensikt var å finne ut om samarbeidsdager mellom studenter, praksisveiledere og praksislærere kan gi læring som har betydning for studentenes utvikling av klinisk kompetanse. Stedet, rommet og sosiale samspill har ...
  • Kartlegging av anestesisykepleieres holdninger til og erfaringer med intraossøs tilgang 

   Tzur, Eldar (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Perifere venekatetre (PVK) er som regel førstevalget for å etablere intravenøs tilgang, men i noen situasjoner er innlegging av PVK vanskelig, tidkrevende eller umulig. Intraossøs tilgang (IO) er en trygg og rask ...