Now showing items 386-405 of 683

  • Management and reforms in the Nordic hospital landscape 

   Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Aarseth, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose: The purpose of this paper is to give a comprehensive and updated analysis of the available academic literature (2000–2016) on management and reforms in the Nordic hospital landscape. Design/methodology/approach: ...
  • Manglende rom for døden - Sykepleiers erfaring med terminalomsorg på sykehus 

   Engeseth, Camilla; Muren, Ingvild Nedrelid (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å utforske sykepleiers erfaringer med terminalomsorg på sykehus. Metode: Systematisk litteraturstudie. Systematiske litteratursøk ble gjennomført i databasene CINAHL ...
  • Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie. 

   Sørland, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Belyse hvordan sykepleier kan utøve grensesetting på en terapeutisk måte. Grensesettingen er rettet mot maniske pasienters nedsatte impulskontroll og destruktive atferd. Metode: Oppgaven er basert på en systematisk ...
  • Mann i ingenmannsland 

   Kjelsvik, Benjamin; Rotset, Emil Olsen (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi ønsker å belyse hvordan mannlige sykepleiere og sykepleierstudenter opplever det å komme inn i så kvinnedominert yrke som sykepleie. Vi har selv både sett og opplevd hvordan det er å være mann i en avdeling ...
  • Mastektomi: Kvinners møte med et endret kroppsbilde 

   Gjengedal, Celine; Holmen, Julie (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Å belyse hvordan kvinner erfarer eget kroppsbilde etter en mastektomi som følge av brystkreft. Metode: Denne systematiske litteraturstudien baserer seg på én kvantitativ og syv kvalitative forskningsartikler. For ...
  • The Meaning of Comfort in the Intensive Care Unit 

   Olausson, Sepideh; Isabell, Fridh; Lindahl, Berit Kristina; Torkildsby, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Providing comfort in an intensive care unit (ICU) setting is often related to pain relief and end-of-life care; environmental factors are often neglected, despite the major role of the environment on the patients’ well-being ...
  • The meaning of ethically charged encounters and their possible influence on professional identity in Norwegian public health nursing: A phenomenological hermeneutic study 

   Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne; Andrews, Therese Marie (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Background In today's health care, new health reforms focus on market values and demands of efficiency influence health workers' professional practice. Norwegian public health nurses work mainly with healthy populations, ...
  • Meanings of knowledge and Identity in public health nursing in a time of transition : interpretations of public health nurses' narratives. 

   Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background A changing healthcare system affects the professional identity of nursing groups. Public health nursing has experienced challenges in balancing the paternalistic expert ideology and the empowerment participation ...
  • "Med mobilen i lomma": pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

   Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...
  • Media Representations of Healthcare Robotics in Norway 2000-2020: A Topic Modeling Approach 

   Solberg, Mads; Kirchhoff, Ralf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Medical students’ learning experience and participation in communities of practice at municipal emergency care units in the primary health care system: a qualitative study 

   Giske, Solveig; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Hole, Torstein; Dahl, Berit Misund (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background Medical education has been criticised for not adapting to changes in society, health care and technology. Internationally, it is necessary to strengthen primary health care services to accommodate the growing ...
  • Meistring etter hjarteinfarkt 

   Holen, Kristine Skårhaug; Torvanger, Matilde Helen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikt: Hensikta med denne studien er å setje lyset på korleis pasientane erfarer å meistre livet etter eit hjarteinfarkt. Ved hjelp av denne forståinga er ønske å kunne gi betre og tilpassa sjukepleieoppfølging til den ...
  • Merket for livet 

   Kolsvik, Karoline Hagen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: På verdensbasis trenger 11 millioner mennesker medisinsk behandling, grunnet brannskader. Brannskader kan føre til både fysiske og psykiske konsekvenser for pasienten, og det å mestre disse konsekvensene kan bli ...
  • Mesring, livskvalitet og mening i hverdagen hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose 

   Johansen, Bianca (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten for studien er å belyse hvordan pasienter med amyotrofisk lateral sklerose mestrer utfordringene som følger med denne sykdommen, slik at de klarer å opprettholde livskvalitet og oppleve mening i ...
  • Mestring av hverdagen for voksne med psykiske lidelser 

   Hove, Amalie Ekroll; Ekre, Siri (Bachelor thesis, 2023)
   Tittel: «Mestring av hverdagen for voksne med psykiske lidelser» Hensikt: Hensikten med studien er ønsket om å belyse hvordan voksne med psykiske lidelser opplever mestring i hverdagen. Dette for å få et innblikk i pasientenes ...
  • Mestring av livet etter hjerteinfarkt 

   Kippernes, Silje; Øien, Line (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikta med oppgåva er å få perspektivet til pasienten om kva erfaringar dei har gjort med mestring etter hjerteinfarkt. Ved å reflektere over dei funna som er presenterte i denne oppgåva, kan sjukepleiarar og ...
  • Mestring hos foreldre til barn med kreft 

   Nilsen, Lena Teige; Kristenstuen, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Kreftsykdom hos barn har stor innvirkning på familien, noe som understreker viktigheten med kunnskap om foreldre som pårørende til barn med kreft. På land- og verdensbasis er det mange barn og unge i alderen 0-19 ...
  • Mestring hos kreftsyke barn - fra et pasientperspektiv 

   Mitric, Emma Andreea (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Kreft og sykehusinnleggelser fører til usikkerhet, uforutsigbarhet, frykt, ubehag og smerte hos barnet. Som følge av det, kan stressbelastningen overstige barnets evne til å mestre situasjonen. Dette kan ha store ...
  • Mestring i hjemmebasert rehabilitering 

   Kronstad, Anja Grindeland; Moen, Ida-Malén Otterlei (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Slagpasienters liv og hverdag endres brått ved akutt sykdom. Hjemmerehabilitering er et effektivt behandlingstilbud. Det er ikke avklart hva som er den beste formen for slagrehabilitering, men tidlig rehabilitering ...
  • Mestring ved diabetes type 2 

   Russenes, Hanne Mari; Søvik, Berit Halkjelsvik (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne litteraturstudien var å undersøke hva som er viktig for pasienter med diabetes type 2 for at de skal oppleve mestring. Metode: Gjennom et systematisk litteratursøk i databasene Cinahl Complete, ...