Now showing items 1-20 of 352

  • A painful experience of limited understanding: healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes 

   Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background People dying with dementia have significant healthcare needs, and palliative care, with its focus on comfort and quality of life, should be made available to these patients. The aim of this study was to explore ...
  • Afasi- hvordan kommunisere? 

   Olsen, Beate Røsok (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere kommuniserer med afasirammede pasienter etter hjerneslag. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk for å finne relevant forskning. ...
  • Aktvitieter tilrettelagt for personer med diagnosen demens på institusjon, for å ivareta og bekrefte den enkeltes identitet. 

   Olsen, Solveig Nelli Bjermeland; Våle, Elin Gjerjordet (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Tallet på eldre personer over 65 år stiger jevnlig, samtidig skjer det også en kraftig økning av demensrammede. I Norge er det om lag 70 000 personer som har diagnosen. Av erfaring blir de sittende mye i ro, ...
  • Arbeidsdagen som hjemmesykepleier i distriktskommune - en kvalitativ studie om hjemmesykepleiers erfaringer etter samhandlingsreformen 

   Ingelsrud, Helle Ulla (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til endringer i arbeidsdagen til sykepleier i hjemmesykepleien. Arbeidsoppgavene er blitt flere og pasientene har et større og mer omfattende hjelpebehov. Ute i distriktskommuner ...
  • Arbeidshverdagen til ansatte i kommunal psykisk helse og rus – en kvalitativ studie om ansattes erfaringer i sitt arbeid med ROP-pasienter hvor de kan møte aggressiv og truende atferd. 

   Solås, Caroline (Master thesis, 2019)
   ROP- pasienter er ofte svært syke mennesker med sammensatte og kompliserte utfordringer. Rusmisbruk øker risiko for vold hos mennesker både med og uten psykisk lidelse. Ifølge Arbeidstilsynet er ansatte innen psykisk helse ...
  • Awareness of Ethical Challenges and Nursing Intensity in Care of Older People 

   Frilund, Marianne Louise (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The article is an academic essay, a dialog between different aspects of nursing intensity (NI) and theory of Caritative Caring.(Eriksson, 2002a, K, 2003, Eriksson and Lindström, 2009, Eriksson, 2007c, Eriksson, 2007a) The ...
  • Å leve med depresjon etter hjerneslag. 

   Åmås, Ida-Elin Ingeborg (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for tema: I studien ønsker jeg å belyse erfaringer til pasienter med depresjon etter hjerneslag. Dette for å finne ut hvordan sykepleiere kan møte denne pasientgruppen. Pasienter med hjerneslag kan en møte i alle ...
  • Å leve med diabetiske fotsår - en systematisk litteraturstudie 

   Gausel, Stian Frette; Groot, David (Bachelor thesis, 2017-05-22)
   Purpose: This bachelor paper is a systematic literature study seeking to explore the experiences of patients with diabetes living with diabetic foot ulcers. This knowledge is relevant to nurses who provide nursing care ...
  • Å leve med epilepsi - barns utfordringer 

   Wiik, Sanne; Stenseth, Ellen Marie Stette (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å finne ut hvilke utfordringer barn med epilepsi møter. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie bestående av selvvalgt litteratur og åtte forskningsartikler som ble ...
  • Å leve med hjerneslag - frå eit pårørandeperspektiv 

   Myklebust, Camilla Høydal (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Å vere pårørande til ein hjerneslagpasient kan vere ei krevjande utfordring, som påverkar livskvaliteten, relasjonane og identiteten til dei pårørande. Hensikt: Hensikta med mi litteraturstudie var å undersøke ...
  • Å leve med KOLS i hverdagen 

   Wang, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan pasienter opplever å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i hverdagen. Metode: Det ble gjennomført systematisk litteratursøk hvor åtte kvalitative ...
  • Å oppdra et barn med Asperger Syndrom: Foreldrenes opplevelser 

   Ellingvåg, Marie; Honningsvåg, Ivan Hellton (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I møte med familier hvor barn er diagnostisert med Asperger Syndrom (AS) har vi erfart at foreldrene opplevde manglende informasjon og oppfølgning generelt, og at dette hadde innvirkning på familiens hverdag. Hensikt: ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldre 

   Høigård, Ingrid Tajet; Iversen, Lise Sofie (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: ...
  • Barn og foreldres erfaringer når et barn blir nydiagnostisert med diabetes mellitus type 

   Olsen, Lillian Wangberg; Hagen, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I Norge har 28 000 nordmenn diabetes, deriblant får 300 barn årlig denne diagnosen i Norge. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes, noe som gjør at det bør bli økt fokus på sykdommen. Hensikt: ...
  • Barn og ungdom som pårørende 

   Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...
  • Barn og ungdom som pårørende til en kreftsyk forelder 

   Brunstad, Iselin; Kolvik, Nora Toftnes (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse barn og ungdoms erfaringer ved å ha en kreftsyk forelder som er under behandling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi ...
  • Barn på sykehus 

   Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
  • Barn som pårørende 

   Rise, Amanda Kristin; Vikestrand, Katharina Josefine Johnsen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn mestrer å være pårørende når mor eller far er rammet av kreft. Metode: Litteraturstudien er basert på selvvalgt litteratur, pensumlitteratur og forskning. Forskningsartiklene ...
  • Barn som pårørende 

   Meier, Linn; Jørgensen, Sumitra Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn i alderen 6-12 år mestrer å være pårørende til en forelder med kreft. Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteraturstudie hvor vi anvendte pensumlitteratur, ...