Now showing items 1-20 of 44681

  • 

   Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...
  • 

   Velo Pérez, Javier (Master thesis, 2019)
   The number of offshore structures built in ice-covered waters has increased during the past decades, with the search of profitable resources being a major contributor. The interaction of these structures with an ice feature ...
  • 

   Juliá Almenar, Francisco Javier (Master thesis, 2019)
   Some research on innovation, complexity and newness can be found in the literature, although most of this research focuses on industries related to large construction projects or development of new products. But how do ...
  • 

   Marius Wold Albert (Master thesis, 2019)
   Målet er å undersøke hvordan komplekse ulykker som involverer jernbanesignalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) systematisk kan analyseres og undersøkes. Studien omhandler hvorvidt ulykkesundersøkere ...
  • 

   Luoto, Luna (Bachelor thesis, 2019)
   This paper is a literature review over what has been studied so far in the fields of communicating environmental politics, and film and climate change. The aim of the paper is to inform an NTNU pilot project that goes out ...
  • 

   Nautnes, Elisabeth Birkelund (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilken effekt fluorider og klorider har på gropkorrosjon av ulike rustfrie stål. Denne rapporten vurderer kritiske faktorer som temperatur kombinert med ulik konsentrasjon av ...
  • 

   Kristiansen, Ingrid Annette; Kvarberg, Vilde (Bachelor thesis, 2019)
   Som følge av globalisering og et stadig mer utfordrende konkurransebilde, avhenger selskapers overlevelse og konkurransedyktighet av evnen til å være intraprenøriell. Intraprenørskap i en bedrift skapes gjennom intraprenørielle ...
  • 

   Farzaneh Bazrpour (Master thesis, 2019)
   This study analyses the hydro-politics of the Helmand river shared between Afghanistan and Iran. It aims to unpack a complex relationship and assess under what conditions would the states relinquish their sovereign control ...
  • 

   Nilsen, Mats (Master thesis, 2019)
   Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er et nyttig digitalt verktøy som samler informasjon om alle byggeprosjekters faser på én plattform. I de tidlige stadiene av prosjekteringsfasen er ikke utviklingsgraden av den virtuelle ...
  • 

   Sendrowicz, Aleksander; Wierdak, Seweryn Witold; Myhre, Aleksander Omholt (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven utforsker sprekkvekstutmatting ved samtidig bruk av flere avanserte metoder; infrarødtermografi, akustiskemisjon, og høyhastighetsavbildning kombinert med digital bildekorrelasjon. Alle metodene ble brukt ...
  • 

   Bruhn, Camillo (Bachelor thesis, 2019)
  • 

   Kvamme, Sunniva (Bachelor thesis, 2019)
  • 

   Walmsley, Thomas (Bachelor thesis, 2019)
  • 

   Tveit, Johannes (Bachelor thesis, 2019)
   Cancer is a serious disease which is often hard to treat. The nonspecific toxicity towards normal tissue limits the acceptable drug dosage. A delivery system which can transport a drug to specific sites without harming ...
  • 

   Johannes Zelalem Vollan (Master thesis, 2019)
   Knowledge about exact tweet location is valuable for several reasons. The proportion of geotagged tweets are reported to be low, ranging from 0.42% to 3% [8; 5; 17]. Estimation of tweet location based on tweet text has ...
  • 

   Fongen, Ingrid Terese Xara Brazil (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven diskuterer Joe Haldemans The Forever War og Ursula Le Guins The Dispossessed som politiske samtidskritikker av Vietnamkrigen. Undersøkelsen omhandler fremmedgjøring som tema i disse science fiction-bøkene, ...
  • 

   Hesla, Håkon Skaug; Karlsen, Markus Reppen (Master thesis, 2019)
   Eksisterende litteratur har ikke funnet et entydig svar på om investoroppmerksomhet, i form av Google søkevolum, kan predikere aksjeavkastning. Tidligere forskning har sett på gjennomsnitseffekten på tvers av selskaper. ...
  • 

   Bredesen, Tom André (Master thesis, 2019)
   Målet med denne Masteroppgaven er å studere indiske kuldekjeder for frukt og grønnsaker, for å foreslå hvordan disse kan forbedres med et lite kuldelager som benytter seg av et NH3 kjølesystem med CO2 i ei naturlig ...
  • 

   Kasper Aas Hunnestad (Master thesis, 2019)
   Ferroelektriske domenevegger har nylig tiltrukket økende oppmerksomhet som nye kandidater for funksjonelle 2D-systemer. Disse atomskarpe grensesnittene som kan flyttes, opprettes og fjernes med elektriske felt, kan brukes ...
  • 

   Ruz Gamboa, Enrique A (Master thesis, 2019)
   Small and Medium Enterprises have started becoming aware of the sustainability burdens produced by the increasing of the tourism industry worldwide. Nature-based destinations are vulnerable to overdeveloping consequences ...