Now showing items 1-20 of 53218

  • 

   Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...
  • 

   Hagfoss, Trine Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Interkulturell utdannelse er anerkjent som et sentralt område for utvikling og sikring av menneskerettigheter, demokrati og for å fremme gjensidig forståelse. Samtidig som dagens samfunn vokser mer flerkulturelt og globalt ...
  • 

   Luoto, Luna (Bachelor thesis, 2019)
   This paper is a literature review over what has been studied so far in the fields of communicating environmental politics, and film and climate change. The aim of the paper is to inform an NTNU pilot project that goes out ...
  • 

   Caren Regine Zeiger (Master thesis, 2019)
   This thesis deals with a comparison of hierarchical (H) SAPO-5 and conventional (C) SAPO-5, both synthesized via a single-step hydrothermal method. It was aimed and achieved to have only the presence or the absence of the ...
  • 

   Cheng, Yu (Master thesis, 2019)
   This study explores the potential of faith-based investment in achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) within the Agenda 2030 strategy. Specifically, this thesis examines the constraints of ...
  • 

   Villanueva, Brenda (Master thesis, 2019)
  • 

   Okkenhaug, Oda (Bachelor thesis, 2019)
  • 

   Zabolevicius, Mantas / Skalisius, Rimvydas (Bachelor thesis, 2019)
   The objective of the project is to compare the Pozyx Ultra-wideband (UWB) system in term of accuracy in harsh environment. The accuracy of three-dimensional (3D) coordinates and range is compared by the coordinates obtained ...
  • 

   Jeyachandran Janani (Bachelor thesis, 2019)
   BACKGROUND: Infection with Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) may cause severe disease like haemorrhagic uremic syndrome (HUS). In addition to Shiga toxins, the ability to adhere to intestinal epithelial cells ...
  • 

   Borstad, Frida Aune (Master thesis, 2019)
   I denne avhandlingen utforsker jeg materialiseringen av fenomener, forståelse av natur og menneskets rolle i samspillet mellom verden og mening i lys av Jane Bennetts og Karen Barads nymaterialisme og Maurice-Merleau-Pontys ...
  • 

   Langørgen, Kanestrøm Einar; Refsnæs, Nilsberg Jonas (Master thesis, 2019)
   In today's increasingly competitive markets, organizations are contingent on being capable of changing in order to secure future wealth. A common strategy is to reshape internal and external processes and to shift the ...
  • 

   Fredrik Morten Sætran (Master thesis, 2019)
   The more sophisticated tools and methods used by attackers has forced the computer security industry to look for improved security controls. Malicious software is often used as a tool for frequent and costly computer ...
  • 

   Østby, Nina (Master thesis, 2019)
   Studier og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker populasjonsdynamikk er svært viktig i økologi. Det gir viktig informasjon som er nyttig for blant annet bevaring av biodiversitet i en tid der den trues av globale ...
  • 

   Eldøy, Ingvild Håvarstein (Master thesis, 2019)
   Flere migrerende sjøfuglarter hekker i arktiske områder for å kunne utnytte fordelaktige aspekter ved miljøet i form av overlevelse eller reproduksjon. Tidligere studer har antydet minkende predasjonsrisiko med økende ...
  • 

   Frydendahl, Odd Jørgen (Master thesis, 2019)
   The present thesis focuses on the influence of substrate on the lasing characteristics of GaAs-GaSb nanowires. The nanowire’s lasing potential originates from the six superlattices inside its structure, each superlattice ...
  • 

   Çekrezi,Rovena (Master thesis, 2019)
   I de senere årene har norge blitt sett på som «det grønne batteriet» av det europeiske energi systemet, dette på grunn av de store vann resursene. I slutten av 2017, over 31GW var drevet av Norges store vannresurser. Noe ...
  • 

   Torrado, Celia (Master thesis, 2019)
   Circulating tumor DNA (ctDNA), isolated from plasma or serum, has been shown to be a good biomarker for many cancers. However, its detection can be challenging due to its low concentration in blood. In this project, serum ...
  • 

   Racko, Roberts (Master thesis, 2019)
   I Formula Student som i alle motorsport er sjaføren en stor del av bilen. For å sikre at sjafører kan prestere på sitt beste, må de vœre komfortable i og med racerbilen. For å designe et førermiljø, må føreren plasseres ...
  • 

   Holten, Embla Larsdotter (Master thesis, 2019)
   Strukturanalyse av gjensander som kommer i kontakt med hverandre er komplisert. Kontaktproblemer er ofte relatert til store deformasjoner og ettersom kontaktoverflaten ikke er kjent på forhånd, er de uunngåelig ikke-lineære. ...
  • 

   Mishra, Parash Mani (Master thesis, 2019)
   The presence of thousands of rivers and rivulets has produced a golden opportunity to be independence in the energy sector of Nepal. The development of hydropower projects by governmental and private bodies has increased ...