Recent Submissions

 • Left-Ventricular Volume Estimation in Contrast-Enhanced Echocardiography Using Deep Learning 

  Hu, Jieyu; Smistad, Erik; Grenne, Bjørnar Leangen; Holte, Espen; Dalen, Håvard; Løvstakken, Lasse (Chapter, 2023)
  Accurate estimation of left ventricular (LV) volume is important for the diagnosis and management of cardiac disease. Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) helps improve the visualization of the endocardial borders and is ...
 • Investigation of individual strategies in the aerial phase in ski jumping 

  Jølstad, Petter Andre; Gilgien, Matthias; Elfmark, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The purpose of this investigation was to examine the performance strategy of three ski jumpers during the steady glide phase and explain how different strategical solutions can lead to jumps of roughly the same length. In ...
 • Exploring health equity in Lesotho’s Child Grants Programme 

  Besnier, Elodie Anne Suzanne; Kotzias, Virginia Irene; Hlabana, Thandie; Beck, Kathryn Christine; Sieu, Celine; Muthengi, Kimanzi (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Despite their growing popularity, little is known about how cash transfers (CTs) can affect health equity in targeted communities. Lesotho’s Child Grants Programme (CGP) is an unconditional CT targeting poor and vulnerable ...
 • Radiotherapy of Lung Cancer 

  Graabak, Gustav (Doctoral theses at NTNU;2024:254, Doctoral thesis, 2024)
  Strålebehandling av lungekreft Lungekreft er nest hyppigst og forårsaker flest dødsfall av alle kreftformer. Det er to hovedtyper lungekreft: ikke-småcellet lungekreft og småcellet lungekreft (SCLC). SCLC er den mest ...
 • The SPROUT study: A survey on current management practice of reproductive aspects in women of childbearing age with systemic autoimmune rheumatic diseases 

  Chighizola, Cecilia Beatrice; Clowse, Megan; Meroni, Pier Luigi; Andreoli, Laura; Tincani, Angela; Wallenius, Marianne; Nelson-Piercy, Catherine (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The SPROUT (Survey on reproduction in RheUmaTology) study explored current practice in women of childbearing age with systemic autoimmune rheumatic diseases, investigating the counselling on contraception, the prescription ...
 • HiST Taleaudiometri: Målinger i lydfelt 

  Søberg, Linn Tyrika; Jakobsen, Elisabeth Brasøy; Nguyen, Gustav Eriksson (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Det å forstå tale i støyende omgivelser er en av de største utfordringene blant personer med hørselstap. En persons evne til å forstå tale i støy må testes, ettersom at det ikke er mulig å anslå et nøyaktig estimat ...
 • HiST Taleaudiometri: Målinger i lydfelt 

  Søberg, Linn Tyrika; Jakobsen, Brasø Elisabeth; Nguyen, Gustav Eriksson (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Det å forstå tale i støyende omgivelser er en av de største utfordringene blant personer med hørselstap. En persons evne til å forstå tale i støy må testes, ettersom at det ikke er mulig å anslå et nøyaktig estimat ...
 • HiST Taleaudiometri: Målinger i lydfelt 

  Søberg, Linn Tyrika; Jakobsen, Elisabeth Brasøy; Nguyen, Gustav Eriksson (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn:Det å forstå tale i støyende omgivelser er en av de største utfordringene blant personer med hørselstap. En persons evne til å forstå tale i støy må testes, ettersom at det ikke er mulig å anslå et nøyaktig estimat ...
 • Organoids as a potential model for studying pancreatic ductal adenocarcinoma 

  Aarvik, Anne Maren Schistad (Master thesis, 2024)
  Bakgrunn/ Formål: Adenokarsinom i bukspyttkjertelen (PDAC) er en dødelig sykdom som tilsynelatende ikke har noen kur. Flere forskningsmodeller inkludert cellelinjer, sfæroider, organoider, og mus har blitt brukt for å ...
 • Tinnitus og hodepine 

  Awad, Heba; Gebrehiwot, Rahel Gebremeskel; Alabdullah, Salem (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag: Hensikten: Hensikten med oppgaven var å undersøke om det er sammenheng mellom tinnitus og hodepine. Problemstillingen ble valgt fordi det var ønskelig å undersøke for å tilby riktig behandling og hensiktsmessig ...
 • Tinnitus og hodepine 

  Awad, Heba; Gebrehiwot, Rahel Gebremeskel; Alabdullah, Salem (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag: Hensikten: Hensikten med oppgaven var å undersøke om det er sammenheng mellom tinnitus og hodepine. Problemstillingen ble valgt fordi det var ønskelig å undersøke for å tilby riktig behandling og hensiktsmessig ...
 • Tinnitus og hodepine 

  Awad, Heba; Gebrehiwot, Rahel Gebremeskel; Alabdullah, Salem (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag Hensikten: Hensikten med oppgaven var å undersøke om det er sammenheng mellom tinnitus og hodepine. Problemstillingen ble valgt fordi det var ønskelig å undersøke for å tilby riktig behandling og hensiktsmessig ...
 • Hvordan opplever helsepersonell på sykehjem rutiner rundt hørselshelse? - En kvalitativ studie om praksiser rundt hørsel 

  Helgeland, Liv-Runa; Humbernes, Maren Elisabeth; Ressem, Ingrid (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Eldre sykehjemsbeboere utgjør en stor andel av pasientene som mottar behandling hos audiografer. Mange av disse pasientene har ofte komplekse vansker som gjør at de ikke vil kunne betjene hørselshjelpemidlene ...
 • Hvordan opplever helsepersonell på sykehjem rutiner rundt hørselshelse? - En kvalitativ studie om praksiser rundt hørsel 

  Helgeland, Liv-Runa; Humbernes, Maren Elisabeth; Ressem, Ingrid (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Eldre sykehjemsbeboere utgjør en stor andel av pasientene som mottar behandling hos audiografer. Mange av disse pasientene har ofte komplekse vansker som gjør at de ikke vil kunne betjene hørselshjelpemidlene ...
 • En kvantitativ observasjonsstudie rettet mot støynivå og ansattes tilfredshet i enekontor og åpent kontorlandskap 

  Løkeberg, Nora; Vikan, Eirin Dorthea (Bachelor thesis, 2024)
  Formål Formålet med denne studien er å undersøke tilfredsheten til ansatte i enekontor og åpne kontorlandskap, samt undersøke ulikheter i støynivå ved de ulike kontorlandskapene. Utvalg Deltakerne i denne studien var i ...
 • Kan hjemmeboende personer med demens bo hjemme lenger ved hjelp av selvstendightet i ADL, eller vil vi få overfylte sykehjem som et resultat av eldrebølgen? 

  Amdam, Mia Neeraas; Sundt, Kristine; Groven, Amalie (Bachelor thesis, 2024)
  Abstrakt Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å besvare problemstillingen: “Hva påvirker selvstendighet i ADL blant hjemmeboende personer med demens?” Det blir sett på hvordan ADL kan bidra til å øke selvstendigheten ...
 • Lydprosesseringsvansker i autismespekterforstyrrelser – en behovskartlegging 

  Kristensen, Gunn Berit; Håkonsen, Frøya Sol (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag Introduksjon: Lydprosesseringsvansker i autismespekterforstyrrelser (ASD) er et område som har behov for mer forskning. Vansker med lydprosessering inngår i diagnosen Auditive prosesseringsvansker (APD), og det ...
 • Hindringer for bruk av kvalitetssikring ved audiologisk rehabilitering 

  Skåle, Rikke Othilie; Fosbakk, Nora Engstrøm; Nes, Marte (Bachelor thesis, 2024)
  Bakgrunn: Kvalitetssikring i audiologisk praksis har vist seg å forbedre pasienttilfredshet og redusere behovet for oppfølgingskonsultasjoner og retur av høreapparat. Forskning har vist at kvalitetssikring ikke benyttes i ...
 • Støydemping - En kvantitativ studie om brukervaner og opplevelser 

  Andersskog,Julie; Pawlidis, Laura; Bekke, Marius (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag: Bakgrunn: Bakgrunnen for denne studien kommer fra et ønske om å finne ut mer om det økende fenomenet støydemping i hodetelefoner/trådløse øreplugger. Dette er noe mange bruker på en daglig basis, men har dette ...

View more