Now showing items 611-630 of 683

  • Tarmstomi og påvirkning på brukerens livskvalitet 

   Ulvestad, Anette Nordal (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Stomikreasjonens mål er å behandle sykdom og fjerne plager, men i de fleste tilfeller viser de også å kunne gi plager som kan påvirke brukerens opplevelse av livskvalitet. Både folketall og forventet levealder ...
  • Tarmstomiens påvirkning på pasienters psykososiale helse. 

   Martinsen, Christoffer Andre; Nilsen, Martin (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan den psykososiale helsen til pasientene påvirkes av å leve med stomi på magen. Bakgrunn: Å få en tarmstomi vil påvirke kroppens funksjon, følelse og utseende, og kan ...
  • Team experiences of the root cause analysis process after a sentinel event: a qualitative case study 

   Liepelt, Silje; Sundal, Hildegunn; Kirchhoff, Ralf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Root cause analysis (RCA) is a systematic approach, typically involving several stages, used in healthcare to identify the underlying causes of a medical error or sentinel event. This study focuses on how ...
  • Tenk sepsis 

   Johansen, Ingrid Skei Rise; Eikelid, Madelen (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Sepsis er en livstruende sykdom som kan være utfordrende å oppdage. Ved sen identifisering utsettes livsviktig behandling. Dette kan føre til organsvikt og død. Sepsis er en ressurskrevende sykdom som krever ...
  • Teoretiske perspektiv og ­kvalitative design i forskning om pasientmedvirkning 

   Landstad, Bodil; Kvangarsnes, Marit (Chapter, 2020)
   Over tid har forskning om pasientmedvirkning utviklet seg fra å beskrive interaksjoner mellom pasienter og helsepersonell til også å omfatte sosiale og strukturelle faktorers betydning for pasientmedvirkning. Dette krever ...
  • Terminalomsorg på sykehjem 

   Fattnes, Liva; Pedersen, Charlotte Sommerseth (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske sykepleiers erfaringer med terminalomsorg på sykehjem, og dermed belyse hvordan man kan gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen. Metode: En systematisk litteraturstudie ...
  • Terminalpleie på sykehjem 

   Bjørnevik, Stine; Bjørnes, Line Maria (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Formålet med studien er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere på sykehjem har med terminalpleie. Ved å belyse tema gjennom et sykepleieperspektiv kan vi få et innblikk i deres arbeidshverdag, og samtidig øke ...
  • The effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis 

   Steindal, Simen Alexander; Torheim, Henny; Oksholm, Trine; Christensen, Vivi Lycke; Lee, Kathryn A; Lerdal, Anners; Markussen, Heidi Øksnes; Gran, Gerd; Leine, Marit; Borge, Christine Råheim (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aim To critically review and synthesize the findings of studies that evaluated the effectiveness of nursing interventions for improving breathlessness in adults with chronic obstructive pulmonary disease. Background ...
  • The effects of performance appraisal in the Norwegian municipal health services: a case study 

   Vasset, Frøydis Perny; Marnburg, Einar; Furunes, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction Previous research in performance appraisal (PA) indicates that variation exists in learning and job motivation from performance appraisal between occupational groups. This research evaluates the potential ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Svinø, Silje Lysø; Nordstrand, Thea Helene Peterson (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleier tidlig kan identifisere tegn på sepsis, hos innlagte pasienter på sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap hos sykepleiere slik at de kan bidra til ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Aspsæter, Eirin Bele; Lien, Vilde Birkestøl (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I Norge er det omtrent 7000 tilfeller av sepsis årlig, og på verdensbasis rammes 19 millioner mennesker hvert år. Diagnosen er i dag et økende problem og det er flere faktorer til dette. Befolkningen blir eldre, ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Hauge, Ingrid Beate Bigset (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Sepsis er et økende problem, både her i Norge men også i resten av verden. I norske sykehus regner man med det er rundt 7000 sepsistilfeller årlig, og sepsis er den vanligste dødsårsaken i intensivavdelinger. ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Sunde Mona Dybvikstrand; Johansson Frida (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Bakgrunn: I Norge er omtrent 7000 mennesker som får sepsis årlig, og det viser seg at forekomsten er økende, både nasjonalt og internasjonalt. Medvirkende årsaker til denne økningen er at befolkningen har høyere ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Høgnes, Anette Johansen; Håpnes, Mia Kvandal (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Sepsis er en betennelsestilstand som skyldes infeksjon eller bakterier i blodomløpet. Årlig blir rundt 10 000 pasienter innlagt på norske sykehus med spørsmål om sepsis. Tilstanden har en høy dødelighet som er ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Skaar, Kai (Bachelor thesis, 2023)
   Sammendrag Tittel Tidlig identifisering av sepsis Bakgrunn Sepsis er et økende problem, både i Norge og resten av verden. I Norge regner en med at det er ca. 7000 tilfeller av sepsis årlig. Sykdommen er den vanligste ...
  • Tidlig Identifisering av Sepsis i Akuttmottak 

   Anfinsen, Helga; Bjørkavoll, Jonas Valderhaug (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å finne ut hvordan en som sykepleiere tidlig kan identifisere pasienter med sepsis i akuttmottak. Metode: Fremgangsmåten for å komme frem til ny kunnskap innenfor dette ...
  • "Tidlig identifisering av sepsis, fra et sykepleierperspektiv". 

   Molnes, Veronika Kipperberg; Langerud, Synnøve (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: 7000 personer får sepsis årlig i Norge, samtidig som det viser seg at forekomsten er økende. Tidlig identifisering av sepsis kan bidra til å redusere komplikasjonsrisikoen og bedre prognosen for pasienten. Hensikt: ...
  • Tidlig identifisering av sepsis. 

   Antonsen, Tonje Dragsnes; Haugseth, Arnhild (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt Studiens hensikt er å belyse aspekter ved sykepleiers arbeid med å tidlig identifisere sepsis, og å finne forslag til løsninger som kan gjøre denne prosessen mer effektiv. Metode Systematisk litteraturstudie med ...
  • Tidlig oppdagelse av sepsis, et sykepleieperspektiv 

   Walderhaug, Widar; Midthjell, Jon Håkon (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Vi ønsker å utforske hvilken rolle sykepleier har i forbindelse med tidlig oppdagelse av sepsis. Oppgavens hensikt er å sette fokus på og bidra til kunnskapsheving rundt tidlig oppdagelse av sepsis. Metode: ...
  • Tidspress i helsevesenet 

   Lied, Ingvild Borge; Lindgren, Moa Lovisa (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Gjennom flere praksisperioder har vi erfart utfordringer rundt utøvelsen av den ideelle sykepleie. Dette grunnet manglende tid da det legges stor vekt på effektivisering. Sykepleie av kvalitet kjennetegnes blant ...