Now showing items 674-683 of 683

  • Å kartlegge sine behov som omsorgsgiver med The Carer Support Needs Assessment Tool - Erfaringer fra pårørende til palliative pasienter 

   Oterhals, Malin Sandnes (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn: Pårørende til palliative pasienter har ofte tyngende omsorgsoppgaver over tid og har ikke fått kartlagt og vurdert sin situasjon godt nok. Forskning sier at pårørende opplever økonomiske, sosiale og helsemessige ...
  • Å leve helt til livets slutt 

   Aase, Marita Hannisdal; Otterlei, Oda Iren Myran (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikt: Hensikten med vår oppgave er å utforske hvilke utfordringer sykepleiere opplever i forbindelse med å gi palliativ pleie til hjemmeboende kreftpasienter.  Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteratursøk ...
  • Å leve med depresjon etter hjerneslag. 

   Åmås, Ida-Elin Ingeborg (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for tema: I studien ønsker jeg å belyse erfaringer til pasienter med depresjon etter hjerneslag. Dette for å finne ut hvordan sykepleiere kan møte denne pasientgruppen. Pasienter med hjerneslag kan en møte i alle ...
  • Å leve med diabetiske fotsår - en systematisk litteraturstudie 

   Gausel, Stian Frette; Groot, David (Bachelor thesis, 2017-05-22)
   Purpose: This bachelor paper is a systematic literature study seeking to explore the experiences of patients with diabetes living with diabetic foot ulcers. This knowledge is relevant to nurses who provide nursing care ...
  • Å leve med epilepsi - barns utfordringer 

   Wiik, Sanne; Stenseth, Ellen Marie Stette (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å finne ut hvilke utfordringer barn med epilepsi møter. Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie bestående av selvvalgt litteratur og åtte forskningsartikler som ble ...
  • Å leve med hjerneslag - frå eit pårørandeperspektiv 

   Myklebust, Camilla Høydal (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Å vere pårørande til ein hjerneslagpasient kan vere ei krevjande utfordring, som påverkar livskvaliteten, relasjonane og identiteten til dei pårørande. Hensikt: Hensikta med mi litteraturstudie var å undersøke ...
  • Å leve med KOLS i hverdagen 

   Wang, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan pasienter opplever å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i hverdagen. Metode: Det ble gjennomført systematisk litteratursøk hvor åtte kvalitative ...
  • Å møte den nye kvardagen med eit endra kroppsbilete etter mastektomi 

   Drageset, Ida Marie; Vangberg, Maria (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Brystkreft rammar stadig fleire kvinner i ulik alder. Mastektomi er ein vanleg behandlingsmetode. Følgjene av mastektomi kan vere fysisk påkjenning, samt berøring av kvinna sitt psykososiale behov, til dømes ...
  • Å oppdra et barn med Asperger Syndrom: Foreldrenes opplevelser 

   Ellingvåg, Marie; Honningsvåg, Ivan Hellton (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I møte med familier hvor barn er diagnostisert med Asperger Syndrom (AS) har vi erfart at foreldrene opplevde manglende informasjon og oppfølgning generelt, og at dette hadde innvirkning på familiens hverdag. Hensikt: ...
  • Å skrive ut pasienter til kommunene - faglig rasjonalitet under press? 

   Frisvoll, Inger Cecilie; Aarseth, Turid; Kirchhoff, Ralf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen tar opp hvordan beslutninger om når en pasient kan utskrives fra sykehus for å få oppfølging i hjemkommunen, fattes. Bakgrunnen er samhandlingsreformens forventning om økt behandlingsansvar for kommunene, økt ...