• Markedsplan for Wow Sup*r AS 

   Knudsen, Suzanne; Onsager, Karine D.; Utland, Pensiri (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Wow Sup*r AS, en av mange butikkkjeder under Varner gruppen. Oppdragsgiver ønsket ideer til nye markedskanaler i sammenheng med at kjeden skal gjøre endringer i konseptet. Denne ...
  • Markedsundersøkelse - i det private og offentlige marked for Tag Studio As 

   Blomberg, Kate; Mehmedagic, Adis; Thirud-Gjerde, Britt Inga (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Tag Studio holder til i Kallerudlia på Gjøvik, daglig leder er Christer Futsæther. Tag ønsker å utvide bedriften utenfor og i Gjøvik og samtidig undersøke om det offentlige marked er noe de bør satse på. For å ...
  • Markedsundersøkelse for Dialecta Kommunikasjon AS. Kartlegging av marked for å utvide kundebasen. 

   Gromsrud, Helene; Sveum, Hanne Mari; Buland, Therese Isabelle (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Dialecta Kommunikasjon AS. Det er ønskelig fra Dialectas side å øke omsetningen de tre neste årene og finne ut i hvor stor grad de er kjent i markedet samt blant sine ...
  • Markedsundersøkelse for Oppland Arbeiderblad og Mediehuset Innlandet. Kartlegging av samarbeidet mellom markedsavdeling og bedriftskundene. 

   McMillan, Kimberlee Stenberg; Myhrer, Helene (Bachelor thesis, 2008)
   Oppdragsgiver ønsker å avdekke forholdet mellom deres bedriftskunder og markedsrådgiverne/konsulentene innad i Mediehuset Innlandet. Gjennom spørreundersøkelse, og dybdeintervjuer ble det avdekket hva det er som er ...
  • Markedsundersøkelse og nettside for Gjøvik Teater 

   Lintho, Oda Syvertsen; Lunde, Marthe Stine (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Gjøvik Teater er en frivillig organisasjon. De ønsker bedre kommunikasjon med sine interessenter. De har også et ønske om en nettside, siden de ikke har en i dag. I denne rapporten skal vi utføre en markedsundersøkelse ...
  • Markedsutvikling: digitaltrykk 

   Sæther, Jan Olav; Jahr, Trond Haslev (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet har som mål å kartlegge markedsutviklingen til digitaltrykk frem til i dag, og de neste 3-5 årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Joker Grafisk som oppdragsgiver siden de nylig har investert ...
  • Marketing Approaches for a Circular Economy: Using Design Frameworks to Interpret Online Communications 

   Chamberlin, Lucy; Boks, Casper (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Circular Economy has been posited as a solution to the rise of environmental decimation with growing global economic prosperity, by introducing new systems of production, consumption, and disposal. Current literature ...
  • Masteroppgave for studenten Beate Romslo - Identifisering av arbeidsprosesser i Barnevernvakten med fokus på områder med forbedring- og innovasjonpotensial. 

   Romslo, Beate (Master thesis, 2015)
   Tjenester i dag møter store utfordringer i forhold til brukerens og samfunnets forventninger. Brukere i dag er omgitt av mangfoldige tjenester og løsninger, og forventer at de skal være intuitive, effektive og hjelpsomme. Dette ...
  • Matching Intentions with Experience: A human-centred service design approach to shared decision making 

   Vis, Anne Carlijn (Doctoral theses at NTNU;2018:383, Doctoral thesis, 2018)
   Demographic change towards an older population and increasing prevalence of life-style related diseases lead to changing needs for medical care. Simultaneously, medical practice is moving away from paternalistic decision ...
  • Materialised Ideals: Sizes and Beauty 

   Laitala, Kirsi Maria; Klepp, Ingun Grimstad; Hauge, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   oday’s clothing industry is based on a system where clothes are made in ready-to-wear sizes and meant to fit most people. Studies have pointed out that consumers are discontent with the use of these systems: size designations ...
  • Mediator 

   Bakken, Andreas Hveem; Pedersen, Lars Jonas (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: I dette prosjektet er det bygget og videreutviklet en «Mediator». Dette er en applikasjon som har til hensikt å senke brukerterskelen og ved ulike parametere , og gjøre det mer attraktivt å bruke videomediert ...
  • Mediebruk og skisport - En undersøkelse av hvordan å innovere for å engasjere. 

   Mogstad, Astrid Kverneland (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn Denne masteren er skrevet på oppdrag fra Trondheim2023, en komité bestående av Trondheim Kommune og det Norske Skiforbundet, som hadde som oppdrag å søke om å holde FIS Ski-VM i nordiske grener i Trondheim i 2023. ...
  • Menneske-plante-relasjoner i hjemmet - Utvikling av pottesystem som følger plantens liv 

   Salvesen, Line Blom (Master thesis, 2021)
   Oppgaven kommer fra en økende interesse i innendørs plantestell sammen med en økende innendørs og urban tilværelse for flere mennesker. Forskning viser at eksponering for natur og planter har positiv helseeffekt som kan ...
  • Menneskebåren hjelpemiddel for folk med nedsattgripeevne 

   Moe, Marius (Master thesis, 2010)
  • Mestring og myndiggjøring i egen behandling 

   Svela, Katrine Øverlie (Master thesis, 2016)
   Masteroppgaven er tjenestedesign innen helsevesenet. Hensikten er å utvikle et konsept som kan bidra til at langtidssyke oppnår større mestring og myndiggjøring i egen behandling. Oppgaven er utført ved Institutt for ...
  • Migration cost optimization for service provider legacynetwork migration to software-defined IPv6 network 

   Dawadi, Babu Ram; Rawat, Danda B.; Joshi, Shashidhar R.; Manzoni, Pietro; Keitsch, Martina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper studies a problem for seamless migration of legacy networks of Internet service providers to a software‐defined networking (SDN)‐based architecture along with the transition to the full adoption of the Internet ...
  • Miljø som konkurransefortrinn 

   Braaten, Gretel Mari; Skarpnord, Karen (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne rapporten bygger på et ønske fra oppdragsgiver om å finne mulige konkurransefortrinn i grafisk bransje. Bedrifter konkurrerer ikke lenger nasjonalt, men globalt. Dette gjelder også bedrifter i grafisk bransje ...
  • A MINIMUM VIABLE SERVICE TO FACILITATE INTERNSHIP FOR DESIGN STUDENTS 

   Stafseng, Terje (Chapter, 2021)
   Internship is an established form of teaching and learning in a variety of study programs. This paper discusses experiences and challenges in organising and implementing internship in the curriculum. It aims to understand ...
  • Mobil TV: kartlegging av muligheter 

   Lom, Sindre Oksholm; Kvamme, Ole André; Lampe, Christine (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Hovedprosjektets oppdragsgiver, Innovation Studios Norway, er en bedrift som tenker fremtidsrettet og er opptatt av hva teknologien kan bidra til av opplevelser. Mobil-TV er i dag en forholdsvis ny mobiltjenest ...
  • Mobilen - en ny fjernsynsplattform: et framtidsorientert brukerstudie 

   Rossland, Hilde Caroline (Master thesis, 2005)
   NORSK: Mobilen som fjernsynsplattform har vist seg å være interessant for mange, i første omgang spesielt for teknisk interesserte. Fordelen med fjernsyn på mobilen er at man kan se fjernsyn i nye situasjoner, siden man ...