Now showing items 398-417 of 643

  • netGIMP 

   Alexander, Kvam; Bjørn, Nyland; Bjørn, Reiten; Øystein, Huse (Bachelor thesis, 2001)
   netGIMP er internett verktøy for manipulasjon av bilder. Selve serverdelen av programmet er utviklet for GNU/ Linux plattformen. Klient delen skal derimot kunne kjøres på alle maskiner uavhengig av hvilke operativsystem ...
  • Nettbasert markedsføring av XpoCulture 

   Hakkebo, Daniel Bakken; Orderløkken, Mia Kamilla; Premer, Kaja Loma Baker (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med et oppdrag fra XpoMedia AS. Målet for oppgaven var å lage en markedsplan som skal hjelpe XpoMedia AS til å selge produktet XpoCulture AS med internett som markedskanal. ...
  • Nettbutikk for Kunstplaneten.no 

   Strøm, Håkon; Nordsven, Thomas Mork; Svendsen, Tore (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle en ny nettbutikk for Kunstplaneten.no. Kunstplaneten ønsket at vi skulle legge mest vekt på kundevennlighet og at nettbutikken skulle være tilgjenglig på alle enheter. Ved å lese ...
  • Nettside med medieinnhold for Eira 

   Lange, Malene Hjertvik; Tollaksvik, Mia (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen for dette bachelorprosjektet er:
  • Nettverksportal i Gjøvikregionen 

   Hidas, Emma Susanna; Søndrol, Hilde; Moltudal, Vilde (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven bygger på et ønske fra Campus Gjøvik Science Network sammen med Gjøvikregionen Næringsråd om å skape en digital plattform for nettverksbygging og innovasjon mellom næringsliv og studenter i Gjøvikregionen. ...
  • Norkart ID: single sign-on autentication for Norkart 

   Kofstad, Per Christian; Granholt, Ida F.; Hammerseth, Alf Magnus K. (Bachelor thesis, 2015)
   Norkart ID er et prosjekt som undersøker nye single signon autentiseringsløsninger. Det er et oppstarts prosjekt for å implementere en ny felles autentiseringsløsning for applikasjoner bedriften Norkart leverer til sine ...
  • Nye markeder: strategiske valg 

   Christiansen, Jenny; Pedersen, Siri (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Vår oppdragsgiver, Animidas, holder til på Odderøya i Kristiansand og er et ansvarlig selskap med delt eierskap mellom to brødre; Lyder og Åsmund Janøy. Animidas arbeider i dag med både trykksaker til det lokale ...
  • Nyheter for ungdom 

   Lindeløff, Jeanette; Røsåsen, Anne; Thøring, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er gitt av Aller Media AS om hvordan få ungdom til å lese mer nyheter. Aller Media har noe vanskeligheter med å nå målgruppen 12–18 år, derfor ønsket de å lage denne oppgaven slik at vi kunne løse denne ...
  • Object Retrieval and Student Behavior Using Tags in a Learning Context 

   Hochlin, Christian (Master thesis, 2011)
   Learning objects are reusable digital resources used in education. They are expensive to create and it is hard to maintain a sufficient amount of metadata in them. This impedes the ability to locate learning objects for ...
  • Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

   Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
   NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...
  • Occupant engagement in the office environment: role assumptions about the building manager 

   Valle, Roberto; Boks, Casper; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose This paper aims to put the building manager (BM) as the professional responsible for implementing occupant engagement initiatives (OEIs) in the work environment and discusses the challenges they may experience in ...
  • OLKweb søknadsmodul 

   Hjelmeland, Ivan Lé; Kjelsrud, Emil; Melbostad, Ole Christian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Etter 2-årig yrkesfaglig utdannelse skal elevene gjennomføre opplæring gjennom en lærlingperiode i bedrift. I 2012 var det kun 29% av elever med yrkesfaglig utdannelse som gjennomførte sin læreplan, i Oppland ...
  • Omkreft.no - En informasjonsnettside for familier med et kreftsykt barn 

   Søreide, Inga Nedrebø (Master thesis, 2018)
   Rapporten består av 11 kapitler, ikke inkludert starten av rapporten som tar for seg innledningen. De to første kapitlene «Introduksjon» og «Metode» beskriver bakgrunnen for prosjektet og måten jeg har tilnærmet seg oppgaven ...
  • Omnomnom: brukergrensesnitt for forelesningsopptak system 

   Behrens, Tina Haaskjold; Solbakken, Malin Ask; Bjørstu, Lena (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Omnomnom er et brukergrensesnitt utviklet for IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik sitt egenutviklede system for forelesningsopptak. Grensesnittet viser forelesninger som er gjort og gir ansatte mulighet til å logge ...
  • Omsorgsteknologi 

   Hegdahl, Asbjørn; Helle, Maren (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn:Den økende andelen eldre i samfunnet medfører store utfordringer de kommende årene både for privat og offentlig sektor. Omsorgsteknologi er teknologiske løsninger rettet mot pasient, pårørende og/ eller helse- og ...
  • Oppland Arbeiderblad for unge 

   Ivarjord, Catrine; Bergersen, Heidi (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne rapporten bygger på dagens samfunnsproblem hvor unge og studenter er for lite opptatte av hva som skjer i det lokale og regionale nyhetsbildet. Oppgaven i det moderne samfunnet blir å fange de unges oppmerksomhet ...
  • Opplevelsen av å vente - Design for barn i møte med stressende situasjoner 

   Sivertsen, Hanne (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven utforsker forskjellige fagdisipliner, naturfenomener og sunn fornuft, for å få kunnskap om hvordan man kan forbedre oppfatningen av å vente, spesielt for barn som venter på noe som kan virke stressende. ...
  • Opplæring av røktere i landbaserte oppdrettsanlegg 

   Kvietková, Barbora (Master thesis, 2019)
   “Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?” var årets tema på TEKSET konferansen, der aktører fra den norske landbaserte oppdrettsnæring møter og diskuterer "utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og ...
  • Organisasjonskultur – strategiforslag og tiltaksplan for NordBook AS 

   Bogstrand, Vegard; Habbestad, Christian Balchen; Strand, Veronica Svoren (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Denne rapporten gir en innføring i organisasjonskultur og endring, samt en konkret tiltaksplan som vil fungere som vår vurdering av hvordan vi ville løst kulturproblemene hos NordBook AS. Samlet resulterer dette i ...