Now showing items 477-496 of 766

  • netGIMP 

   Alexander, Kvam; Bjørn, Nyland; Bjørn, Reiten; Øystein, Huse (Bachelor thesis, 2001)
   netGIMP er internett verktøy for manipulasjon av bilder. Selve serverdelen av programmet er utviklet for GNU/ Linux plattformen. Klient delen skal derimot kunne kjøres på alle maskiner uavhengig av hvilke operativsystem ...
  • Nettbasert markedsføring av XpoCulture 

   Hakkebo, Daniel Bakken; Orderløkken, Mia Kamilla; Premer, Kaja Loma Baker (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med et oppdrag fra XpoMedia AS. Målet for oppgaven var å lage en markedsplan som skal hjelpe XpoMedia AS til å selge produktet XpoCulture AS med internett som markedskanal. ...
  • Nettbutikk for Kunstplaneten.no 

   Strøm, Håkon; Nordsven, Thomas Mork; Svendsen, Tore (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle en ny nettbutikk for Kunstplaneten.no. Kunstplaneten ønsket at vi skulle legge mest vekt på kundevennlighet og at nettbutikken skulle være tilgjenglig på alle enheter. Ved å lese ...
  • Nettside med medieinnhold for Eira 

   Lange, Malene Hjertvik; Tollaksvik, Mia (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen for dette bachelorprosjektet er:
  • Nettverksportal i Gjøvikregionen 

   Hidas, Emma Susanna; Søndrol, Hilde; Moltudal, Vilde (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven bygger på et ønske fra Campus Gjøvik Science Network sammen med Gjøvikregionen Næringsråd om å skape en digital plattform for nettverksbygging og innovasjon mellom næringsliv og studenter i Gjøvikregionen. ...
  • Nevro - Et nevropsykologisk testverktøy for utredning av pasienter 

   Gudmundsen, Eivind Årvik; Hagen, Marius Bryde; Ikhsani, Herman Storeng; Torhaug, Trym (Bachelor thesis, 2021)
   Dette bachelorprosjektet er utført på vegne av oppdragsgiver Inge Brechan og nevropsykolog Kjell Tore Hovik, og er det avsluttende prosjektet i interaksjonsdesign ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik. ...
  • Norkart ID: single sign-on autentication for Norkart 

   Kofstad, Per Christian; Granholt, Ida F.; Hammerseth, Alf Magnus K. (Bachelor thesis, 2015)
   Norkart ID er et prosjekt som undersøker nye single signon autentiseringsløsninger. Det er et oppstarts prosjekt for å implementere en ny felles autentiseringsløsning for applikasjoner bedriften Norkart leverer til sine ...
  • Nudging: Strategies and sustainability-label signifiers to influence potential sustainable food consumer behavior. 

   Hellstrøm, Mona Christin Loftum. (Master thesis, 2021)
   Matproduksjon og forbruk er en av de viktigste drivkreftene og bidragsyterne til miljøskader i dag. For å beskytte naturens ressurser og behovene til fremtidige generasjoner, bør våre spisevaner, valg av mat og kjøpsbeslutninger ...
  • Nye markeder: strategiske valg 

   Christiansen, Jenny; Pedersen, Siri (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Vår oppdragsgiver, Animidas, holder til på Odderøya i Kristiansand og er et ansvarlig selskap med delt eierskap mellom to brødre; Lyder og Åsmund Janøy. Animidas arbeider i dag med både trykksaker til det lokale ...
  • Nyheter for ungdom 

   Lindeløff, Jeanette; Røsåsen, Anne; Thøring, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er gitt av Aller Media AS om hvordan få ungdom til å lese mer nyheter. Aller Media har noe vanskeligheter med å nå målgruppen 12–18 år, derfor ønsket de å lage denne oppgaven slik at vi kunne løse denne ...
  • Object Retrieval and Student Behavior Using Tags in a Learning Context 

   Hochlin, Christian (Master thesis, 2011)
   Learning objects are reusable digital resources used in education. They are expensive to create and it is hard to maintain a sufficient amount of metadata in them. This impedes the ability to locate learning objects for ...
  • Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

   Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
   NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...
  • Obstacle cuing in Augmented Reality Head Up Displays. Perceptual tunneling and effect of cuing 

   Karande, Chetana (Master thesis, 2021)
   Bruken av Augmented Reality (AR) har økt det siste tiåret. Nå er applikasjonene ikke bare begrenset til luftfartsindustrien og militæret, men brukes også i forbrukermarkedet. Det foregår mye forskning i bilindustrien. Den ...
  • Occupant engagement in the office environment: role assumptions about the building manager 

   Valle, Roberto; Boks, Casper; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose This paper aims to put the building manager (BM) as the professional responsible for implementing occupant engagement initiatives (OEIs) in the work environment and discusses the challenges they may experience in ...
  • Og bakom skjermen synger skogene - En diskusjon rundt digitalisering og tapet av fysisk interaksjon utforsket gjennom fysiske visuelle uttrykk 

   Fossøy, Eirin Mari (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven diskuterer digital interaksjon, med fysiske visuelle uttrykk som motpol og forskningsmetode. Fysiske Visuelle uttrykk brukes i en spekulativ design prosess for å synliggjøre forskjellen mellom digital ...
  • OLKweb søknadsmodul 

   Hjelmeland, Ivan Lé; Kjelsrud, Emil; Melbostad, Ole Christian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Etter 2-årig yrkesfaglig utdannelse skal elevene gjennomføre opplæring gjennom en lærlingperiode i bedrift. I 2012 var det kun 29% av elever med yrkesfaglig utdannelse som gjennomførte sin læreplan, i Oppland ...
  • Omkreft.no - En informasjonsnettside for familier med et kreftsykt barn 

   Søreide, Inga Nedrebø (Master thesis, 2018)
   Rapporten består av 11 kapitler, ikke inkludert starten av rapporten som tar for seg innledningen. De to første kapitlene «Introduksjon» og «Metode» beskriver bakgrunnen for prosjektet og måten jeg har tilnærmet seg oppgaven ...
  • Omnomnom: brukergrensesnitt for forelesningsopptak system 

   Behrens, Tina Haaskjold; Solbakken, Malin Ask; Bjørstu, Lena (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Omnomnom er et brukergrensesnitt utviklet for IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik sitt egenutviklede system for forelesningsopptak. Grensesnittet viser forelesninger som er gjort og gir ansatte mulighet til å logge ...
  • Omsorgsteknologi 

   Hegdahl, Asbjørn; Helle, Maren (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn:Den økende andelen eldre i samfunnet medfører store utfordringer de kommende årene både for privat og offentlig sektor. Omsorgsteknologi er teknologiske løsninger rettet mot pasient, pårørende og/ eller helse- og ...