Recent Submissions

 • Strategic design for a startup company 

  von Krogh, Arin André (Master thesis, 2022)
  Blumags er en norsk startup som produserer undervannsmagneter. Denne masteroppgaven har vært et samarbeidsprosjekt med Blumags med det overordnede formålet å identifisere strategier Blumags kan implementere for å bli mer ...
 • Exploring the Role of Shame in Design Strategies 

  Trondsen, June Kyong; Boks, Casper (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Shame is an emotion most of us are well familiar with and has taken an increasing role in public discourse in the last couple of years. While design literature has seen a strong tradition for evoking positive emotions, ...
 • Where does the pilot go when the autonomous ship has no bridge? MASS Routing Service and smart Local Information Centres 

  Porathe, Thomas (Chapter, 2022)
  The need for pilots with local knowledge of the danger along the coast has been an essential part of safe navigation for centuries. The International Association of Maritime Pilots state on their webpage that “There is no ...
 • Enabling and Constraining Conditions for Co-production with Vulnerable Users: A Case Study of Refugee Services 

  Røhnebæk, Maria; Bjerck, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This article explores co-production as processes occurring at three levels: at the level of service interactions, at the organizational level, and at the system level. We propose next that two forms of co-production may ...
 • High Sensitivity: Factor structure of the highly sensitive person scale and personality traits in a high and low sensitivity group. Two gender—matched studies 

  Visnes Trå, Hilde; Volden, Frode; Watten, Reidulf G. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Sensory Processing Sensitivity (SPS) is a heritable personality related trait which includes sensitivity to a variety of stimuli, emotional, cognitive, and behavioural reactions such as strong positive and negative emotional ...
 • Automation Transparency For Maritime Autonomous Surface Ships Through Conversational User Interfaces 

  Hodne, Philip; Skåden, Oskar K. (Master thesis, 2022)
  The increased autonomy in maritime shipping is expected to make the industry safer, more efficient, and reduce its environmental impact. Still, efficient interactions between autonomous agents and humans are fundamental ...
 • Automation Transparency For Maritime Autonomous Surface Ships Through Conversational User Interfaces 

  Hodne, Philip; Skåden, Oskar K. (Master thesis, 2022)
  The increased autonomy in maritime shipping is expected to make the industry safer, more efficient, and reduce its environmental impact. Still, efficient interactions between autonomous agents and humans are fundamental ...
 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Improving the usability of an educational augmented reality platform 

  Hofsli, Jon (Master thesis, 2022)
  I dette prosjektet blir brukervennligheten i Ludensos plattform for læring gjennom utvidet virkelighet forbedret gjennom bruken av en menneskesentrert designprosess. Plattformen og forskningsfeltet blitt utforsket for å ...
 • Sårbare arbeidsinnvandreres situasjon i Norge 

  Farahmand, Arvin; Brevik, Emil Myklebostad (Master thesis, 2022)
  Flere arbeidsinnvandrere i Norge utsettes for uverdige boforhold som følge av stor etterspørsel etter billig arbeidskraft. Som følge av økende lønninger og muligheter i resten av Europa har gode boforhold blir desto mer ...
 • Sårbare arbeidsinnvandreres situasjon i Norge 

  Farahmand, Arvin; Brevik, Emil Myklebostad (Master thesis, 2022)
  Flere arbeidsinnvandrere i Norge utsettes for uverdige boforhold som følge av stor etterspørsel etter billig arbeidskraft. Som følge av økende lønninger og muligheter i resten av Europa har gode boforhold blir desto mer ...
 • Skam og menns helse fra et designperspektiv 

  Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...
 • Designing of Circular LED Downlights 

  Ebadat, Parisa (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn Vår generasjon opplever et høyere nivå av produksjon og forbruk, større enn noen gang, og nå er tiden inne for å møte disse problemene og øke innsatsen for å utvikle mer bærekraftige mønstre. I følge FNs organisasjon ...
 • Skam og menns helse fra et designperspektiv 

  Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...
 • Økonomisk skam og design 

  Håberg, Kristin; Talmoen, Mari Solem (Master thesis, 2022)
  Formålet med oppgaven har vært å utvikle en løsning som skal hjelpe designere å identifisere, anerkjenne, og håndtere skam i økonomiske prosjekter. Økonomisk skam kan oppstå hos alle, uavhengig av inntekt, formue eller ...
 • Motion analysis and digital services for osteoarthritis treatment 

  Horn, Ruben Kive; Sommerseth, Petter (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven vil utforske bevegelsesanalyse og digitale tjenester i konteksten av artrosebehandling. Artrose er den vanligste muskel- og skjelettlidelsen i verden som påvirker en stor andel av verdens befolkning, nesten ...
 • Design of additional radar features to improve the usability of radar tuning 

  Solberg, Julie Karine Schmidt (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn Dagens navigatører har en rekke instrumenter på broen, inkludert ECDIS (et elektronisk kartdisplay) og radaren som gir navigatøren oversikt over kystlinjer og objekter i nærheten. Hovedformålet med radaren er å ...
 • Hvordan kan designmetoder styrke brukerstemmen for universell utforming 

  Heir, Marius Borge (Master thesis, 2022)
  Masteroppgaven har undersøkt universell utforming (UU) i forbindelse med NTNU Campussamling sitt arbeid med å samle et stor-campus på NTNU Gløshaugen. Oppgaven har belyst spørsmålet «hvordan kan designmetoder styrke ...

View more