Nye registreringer

 • Utvikling av sosialt bærekraftige boligløsninger i Boligstiftelsen i Trondheims bygningsmasse 

  Narvestad, Randi; Nielsen, Brita Fladvad; Forshaug, Ann Kristin (Research report, 2021)
 • Chat Room safety: Keeping children safe in online environments 

  Sylstad, Marit (Master thesis, 2021)
  Barn og unge bruker mer og mer av sin tid på internett. I en alder av ti har nesten alle barn tilgang til en smarttelefon. Ni av ti barn og unge i alderen ni til 18 bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker ...
 • Design av avstiver for splitboardbinding 

  Steen, Olve Sigurd (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til traversering av bratte fjellseksjoner med splitboard. Splitboard er et snowboard som kan splittes på langs til to separate ski for å gå på topptur. Man setter feller på ...
 • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

  Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive ...
 • Digitale konsertopplevelser - En forlenget opplevelse 

  Møller, Stina Sofie; Øygard, Ingrid Thorsnæs (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven utforsker brukeropplevelser knyttet til digitale konserter. I mars 2020 ble kulturbransjen satt på vent med nedstenging og sosial distansering på grunn av koronapandemien. På sosiale medier dukket det ...
 • Introducing gleaning to Norway 

  Hoff, Kristine Lygre; Frey, Julie Marzano (Master thesis, 2021)
  Formålet med dette prosjektet har vært å designe en løsning for å redusere matsvinn i jordbruket og dekker urbane behov, gjennom nye samarbeid og kanaler. Matsvinn og sult er to motstridene og komplekse problemer, som ...
 • Urfolk i media: En studie om bruken av spilldesign for å fremme samisk kultur 

  Nguyen, Danny Bao; Fjellbirkeland, Victoria Welle (Master thesis, 2021)
  Denne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende og spillbar prototype av et spill, som har som formål å fremme samisk kultur. Innsikt og analyse Gjennom litteratursøk og intervju forsøkte vi ...
 • Creating a sense of togetherness in remote Virtual Reality workshops – A collaborative study of applied design and entrepreneurship 

  Kvam, Sondre; Larsen, Andreas Ore; Wulvik, Tobias (Master thesis, 2021)
  Oppgaven utforsker hvordan VR-programvare kan utformes for å gjøre det appellerende å holde “remote” workshops, ved å sammenligne funn fra et fire måneders Lead User innovasjonsprogram med relevant litteratur. Når vi ...
 • Digitale konsertopplevelser - En forlenget opplevelse 

  Møller, Stina Sofie; Øygard, Ingrid Thorsnæs (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven utforsker brukeropplevelser knyttet til digitale konserter. I mars 2020 ble kulturbransjen satt på vent med nedstenging og sosial distansering på grunn av koronapandemien. På sosiale medier dukket det ...
 • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

  Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive evner. ...
 • Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

  Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...
 • Design for trust 

  Håkonsen, Eline; Jensen, Amalie Damsgaard (Master thesis, 2021)
  Tillit er en grunnleggende, men skjør, drivkraft i samfunnet - og en viktig bidragsyter til blant annet innovasjon, samarbeid, informasjonsdeling og økonomisk utvikling. Det er mange insentiver for å utforske hvordan ...
 • Urfolk i media: En studie om bruken av spilldesign for å fremme samisk kultur 

  Nguyen, Danny Bao; Fjellbirkeland, Victoria Welle (Master thesis, 2021)
  Denne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende og spillbar prototype av et spill, som har som formål å fremme samisk kultur. Innsikt og analyse Gjennom litteratursøk og intervju forsøkte vi ...
 • Vis veien 

  Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
 • Introducing gleaning to Norway 

  Hoff, Kristine Lygre; Frey, Julie Marzano (Master thesis, 2021)
  Formålet med dette prosjektet har vært å designe en løsning for å redusere matsvinn i jordbruket og dekker urbane behov, gjennom nye samarbeid og kanaler. Matsvinn og sult er to motstridene og komplekse problemer, som ...
 • Design av en flatpakket og modulær møbelserie for private hjem - med fokus på estetisk-, materiell- og funksjonell kvalitet 

  Møller, Martin Bolin; Beinnes, Vebjørn Kvammen (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn: Møbelforbruket blant nordmenn har firedoblet seg de siste 30 årene, og fortsetter å øke. Møbler med potensial for et langt liv blir stadig oftere kastet uten å være ødelagte. Dette betyr at mange av møblene som ...
 • Vis veien - Nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim 

  Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
 • Creating a sense of togetherness in remote Virtual Reality workshops – A collaborative study of applied design and entrepreneurship 

  Kvam, Sondre; Larsen, Andreas Ore; Wulvik, Tobias (Master thesis, 2021)
  Oppgaven utforsker hvordan VR-programvare kan utformes for å gjøre det appellerende å holde “remote” workshops, ved å sammenligne funn fra et fire måneders Lead User innovasjonsprogram med relevant litteratur. Når vi ...
 • By- og parktrær: Ivaretagelse som trevirke gjennom systemdesign, og eksemplifisering av et endeprodukt gjennom formgiving. 

  Bøvre, Katinka Yun Bøhn (Master thesis, 2021)
  Oppgavens mål har vært å kartlegge hva som skjer med by- og parktrær i dag, og hvordan de kan settes i system for å bli utnyttet som trevirke. Videre har en utformingsdel blitt inkludert for å vise eksempler på produkter ...
 • Robots as co-worker: Designing for trust 

  Hjemly, Elise Christin Lind Hjemly (Master thesis, 2021)
  Robotene kommer - men er vi klare? Mens roboter lenge virket som en fjern sci-fi-drøm, kan vi i dag møte selvkjørende roboter som klipper plenen, støvsuger hjemmene våre eller kjører nedover gaten med en pakke. Denne ...

Vis flere