Recent Submissions

 • Human–Machine Interface for Remote Crane Operation: A Review 

  Sitompul, Taufik Akbar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Cranes are traditionally controlled by operators who are present on-site. While this operation mode is still common nowadays, a significant amount of progress has been made to move operators away from their cranes, so that ...
 • Waste to energy in Kathmandu Nepal—A way toward achieving sustainable development goals 

  Lohani, Sunil Prasad; Keitsch, Martina; Shakya, Siddhartha; Fulford, David (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  The Sustainable Development Goals (SDG) explicitly focus on responsible use of resources, production, and consumption, which comprises sensible waste management includes SDG 3, 7, 11, and 12. Yet, gaps between policies and ...
 • Digital lesbarhet 

  Eriksen, Ruben Sander; Toivonen, Kristoffer; Langesæter, Agne Lineviciute; Ulleland, Sigrid (Bachelor thesis, 2022)
  Dette prosjektet er relatert til universell utforming, og gruppens egne erfaringer med annonser. Kunnskap om emnet baserer seg på teori, intervju, undersøkelser og eye-tracking tester. Teori viste til at problemstillingen ...
 • Abilities 

  Torvbråten, Hannah Mae Westby; Therkelsen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
  Dette prosjektet er basert på IDEAL 4.0 prosjektet, i samarbeid med Oberlinhaus. Målet er å forbedre faktumet at svært få folk med funksjonsnedsettelser jobber på det ordinære arbeidsmarkedet. I dag er de fleste ekskludert ...
 • Nøytral Siddis – En digital løsning for bærekraftig atferd 

  Slaattelid, Herman; Walmann, Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  Tittel: Nøytral Siddis – En digital løsning for bærekraftig atferd Dato: 13.05.2022 Deltakere: Herman Slaattelid og Mathias Walmann Veileder: Sebastian Brage Hansen Oppdragsgiver: Smartbyen Stavanger Stikkord: Bærekraft, ...
 • Utvikling av «Hamle» – digital løsning for å redusere matsvinn. 

  Niewiadomska, Sabina; Sæther, Didrik (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er gitt av Smart Gjøvik, som et tverrfaglig bachelorprosjekt for to webutviklingsstudenter og en interaksjonsdesignstudent hos Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet i Gjøvik. Oppgaven er gitt på ...
 • Utvikling av «Hamle» – digital løsning for å redusere matsvinn. 

  Andreassen, Ingunn Hatlehol; Bøen, Emil; Stenklev, Andrea (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er gitt av Smart Gjøvik, som et tverrfaglig bachelorprosjekt for to webutviklingsstudenter og en interaksjonsdesignstudent hos Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet i Gjøvik. Oppgaven er gitt på ...
 • Graphical User Interface Design for a Remote Operator to Monitor and Control Multiple Autonomous Ferries 

  Jooyoung Park (Master thesis, 2022)
  This master’s project aims to design and test a prototype of a graphical user interface for a fleet of autonomous ferries for remote operators. The unmanned autonomous ferry is based on the Shore Control Lab’s milliAmpere2 ...
 • A systematic review of human-AI interaction in autonomous ship systems 

  Veitch, Erik Aleksander; Alsos, Ole Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Automation is increasing in shipping. Advancements in Artificial Intelligence (AI) applications like collision avoidance and computer vision have the potential to augment or take over the roles of ship navigators. However, ...
 • Alternativ bruk av underutnyttede steder til bruk for sosiale og bærekraftige mataktiviteter 

  Hjertholm, Miriam Knudsen (Master thesis, 2022)
  Dette er en utforskende masteroppgave som vil undersøke muligheter for hvordan underutnyttede steder kan gis et nytt formål til bruk for urbane landbruksaktiviteter. Verdens byer er i endring og blant annet fortetting og ...
 • "Jeg vet ikke om jeg vil ha barn" : Design for barnfrihet; et sensitivt tema 

  Jørgensen, Jacob Bierman (Master thesis, 2022)
  Denne masteravhandlingen diskuterer krysningen mellom design og, det sensitvie temaet, barnfrihet. Det er et utforskende prosjekt som forsøker å svare på hvem barnfrie individer er, hva motiverer dem til å ikke få barn, ...
 • Communicating Possibilities Through Data Visualization 

  Bertheau, Merete Lunde (Master thesis, 2022)
  Håndtering og tolkning av tall og numeriske data er det vi kaller numerisk resonnement, og det har blitt en vesentlig del av hvordan man tilegne seg kunnskap om verden. Datavisualisering bruker grafiske elementer for å ...
 • Design og utviking av spill for fremmedspråklæring 

  Svensen, Lars (Master thesis, 2022)
  Denne masteravhandlingen gir et innblikk i et utforskende designprosjekt, med fokus på analoge spill for fremmedspråklæring. Prosessen og utviklingen er rettet mot voksne som vil lære språk i en hobbykontekst. Målet med ...
 • Impact of automation level (LOA) in workload adaptive user interfaces (AUIs) on cognitive tunnelling during interactive dynamic control tasks (IDCT) 

  Veland, Fredrik (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven undersøker virkningen av ulike automatiseringsnivåer (LOA) i arbeidsbelastningstilpassede brukergrensesnitt på brukernes kognitive tunnelering under en interaktiv dynamisk kontrolloppgave. Ved spesefikt å ...
 • Digital inkludering i Gjøvik kommune 

  Berger, Anemone Roland; Stenersen, Anne Kine Støa; Stousland, Selma Ehrnst (Bachelor thesis, 2022)
  Prosjektet markerer en avslutning av bachelorstudiet i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik. Dette prosjektet tar for seg digitalt utenforskap med et spesielt fokus på hvordan innvandrerkvinner med ikke-vestlig bakgrunn ...
 • Verktøy for brukertesting Utvikling av et kortbasert verktøy for enkel implementering av brukertesting i produkt- og tjenesteutviklingsprosesser 

  Johnsen, Tom Vegard (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven handler om brukertesting i praksis, og utviklingsprosessen av et kortbasert verktøy for planlegging og gjennomføring av brukertesting. Målgruppen er norske digitale grensesnitt-, tjeneste- og ...
 • Rett informasjon, på rett sted, til rett tid 

  Thorsen, Johannes Østreborge; Stormo, Linde Helene; Paulsen, Magnus; Uberg, Sine (Bachelor thesis, 2022)
  Tema: Venteromsopplevelser Tittel: Rett informasjon, på rett sted, til rett tid. Dato: 13.05.2022 Deltakere: Johannes Østreborge Thorsen, Linde Helene Stormo, Magnus Paulsen og Sine Uberg. Oppdragsgiver: Institutt for ...
 • The Development of "Tempero Beregningsmodeller" 

  Amdal-Larsen, Lena; Bertelsen, Vilde Gunnes (Bachelor thesis, 2022)
  Tittel: Utviklingen av “Tempero Beregningmodeller” Dato: 13.05.2022 Deltagere: Lena Amdal-Larsen and Vilde Gunnes Bertelsen Veileder: Lefteris Papachristos Oppdragsgiver: Tempero Energitjenester AS Stikkord: BWU, ...
 • Managing private keys in wallets for cryptocurrencies 

  Ødegaard, Thomas Lian (Bachelor thesis, 2022)
  Denne rapporten undersøker hvordan brukere tenker om- og håndterer private nøkler ved opprettelse av en kryptovaluta lommebok. Mange som velger å lage en kryptovaluta lommebok for første gang, velger en usikker måte på å ...
 • Development of «PreViS» 

  Bergo, Simen Tokerød; Smaaberg, Sandra Kristiansen; Teppan, Kristian (Bachelor thesis, 2022)
  PreViS er et innovativt forsøk på å ta i bruk videoteknologi som beslutningsstøtte for å forbedre den prehospitale tjenesten, ved å tilrettelegge for muligheten til å vurdere pasienter digitalt før de blir sendt til sykehus. ...

View more