Recent Submissions

 • Your friendly and communicative MASS: interaction design between autonomous and manned vessels 

  Porathe, Thomas (Chapter, 2021)
  Mathematical interpretations of COLREGS and seamanship will be a challenge for the new field of autonomous ship research. How can we design MASS behaviour that will not only be safe, but also natural and understandable for ...
 • Circular Design Guide for the Use of Plastic in Furniture 

  Wieser, Madeleine Kristin (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven fokuserer på sirkulæriteten til plast i møbelindustrien, eller som gjennom denne oppgaven ble oppdaget at kan sies å være en bedre beskrivelse, den tilsynelatende ikke-eksisterende sirkulæriteten til ...
 • Inkluderende design i matemballasje 

  Telle, Trude Bakken (Master thesis, 2021)
  Et ønske om å forbedre hverdagen til mennesker ved å gjøre en del av den daglige rutinen litt lettere var utgangspunktet for denne masteroppgaven. Å spise er noe alle mennesker gjør flere ganger om dagen og å åpne emballasjen ...
 • Human-Centered Explainable Artificial Intelligence for Marine Autonomous Surface Vehicles 

  Veitch, Erik Aleksander; Alsos, Ole Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Explainable Artificial Intelligence (XAI) for Autonomous Surface Vehicles (ASVs) addresses developers’ needs for model interpretation, understandability, and trust. As ASVs approach wide-scale deployment, these needs are ...
 • Tjenester for alle - Konferanse om universell utforming 

  Nielsen, Brita Fladvad (Conference object, 2021-09)
 • No-one in control: unmanned control rooms for unmanned ships? 

  Porathe, Thomas (Chapter, 2021)
  This concept paper will discuss interaction between humans and Maritime Autonomous Surface Ships (MASS). MASS are highly automated, partly manned, or unmanned, ships. Human shortcomings will pose challenges for the design ...
 • Advancing Inclusive Service Design: Defining, Evaluating and Creating Universally Designed Services 

  Begnum, Miriam Eileen Nes; Bue, Oda Lintho (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Service Design (SD) may be viewed as the merge of digital, intangible and physical touchpoints to form holistic user experiences. It is a fast-growing discipline; however, universal design (UD) awareness is lacking. At ...
 • Utvikling av sosialt bærekraftige boligløsninger i Boligstiftelsen i Trondheims bygningsmasse 

  Narvestad, Randi; Nielsen, Brita Fladvad; Forshaug, Ann Kristin (Research report, 2021)
 • Chat Room safety: Keeping children safe in online environments 

  Sylstad, Marit (Master thesis, 2021)
  Barn og unge bruker mer og mer av sin tid på internett. I en alder av ti har nesten alle barn tilgang til en smarttelefon. Ni av ti barn og unge i alderen ni til 18 bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker ...
 • Design av avstiver for splitboardbinding 

  Steen, Olve Sigurd (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til traversering av bratte fjellseksjoner med splitboard. Splitboard er et snowboard som kan splittes på langs til to separate ski for å gå på topptur. Man setter feller på ...
 • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

  Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive ...
 • Digitale konsertopplevelser - En forlenget opplevelse 

  Møller, Stina Sofie; Øygard, Ingrid Thorsnæs (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven utforsker brukeropplevelser knyttet til digitale konserter. I mars 2020 ble kulturbransjen satt på vent med nedstenging og sosial distansering på grunn av koronapandemien. På sosiale medier dukket det ...
 • Introducing gleaning to Norway 

  Hoff, Kristine Lygre; Frey, Julie Marzano (Master thesis, 2021)
  Formålet med dette prosjektet har vært å designe en løsning for å redusere matsvinn i jordbruket og dekker urbane behov, gjennom nye samarbeid og kanaler. Matsvinn og sult er to motstridene og komplekse problemer, som ...
 • Urfolk i media: En studie om bruken av spilldesign for å fremme samisk kultur 

  Nguyen, Danny Bao; Fjellbirkeland, Victoria Welle (Master thesis, 2021)
  Denne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende og spillbar prototype av et spill, som har som formål å fremme samisk kultur. Innsikt og analyse Gjennom litteratursøk og intervju forsøkte vi ...
 • Creating a sense of togetherness in remote Virtual Reality workshops – A collaborative study of applied design and entrepreneurship 

  Kvam, Sondre; Larsen, Andreas Ore; Wulvik, Tobias (Master thesis, 2021)
  Oppgaven utforsker hvordan VR-programvare kan utformes for å gjøre det appellerende å holde “remote” workshops, ved å sammenligne funn fra et fire måneders Lead User innovasjonsprogram med relevant litteratur. Når vi ...
 • Digitale konsertopplevelser - En forlenget opplevelse 

  Møller, Stina Sofie; Øygard, Ingrid Thorsnæs (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven utforsker brukeropplevelser knyttet til digitale konserter. I mars 2020 ble kulturbransjen satt på vent med nedstenging og sosial distansering på grunn av koronapandemien. På sosiale medier dukket det ...
 • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

  Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
  Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive evner. ...
 • Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

  Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...
 • Design for trust 

  Håkonsen, Eline; Jensen, Amalie Damsgaard (Master thesis, 2021)
  Tillit er en grunnleggende, men skjør, drivkraft i samfunnet - og en viktig bidragsyter til blant annet innovasjon, samarbeid, informasjonsdeling og økonomisk utvikling. Det er mange insentiver for å utforske hvordan ...
 • Urfolk i media: En studie om bruken av spilldesign for å fremme samisk kultur 

  Nguyen, Danny Bao; Fjellbirkeland, Victoria Welle (Master thesis, 2021)
  Denne rapporten beskriver vår prosess gjennom utviklingen av en fungerende og spillbar prototype av et spill, som har som formål å fremme samisk kultur. Innsikt og analyse Gjennom litteratursøk og intervju forsøkte vi ...

View more