Now showing items 506-525 of 766

  • Packaging design strategies for introducing whole mealworms as human food 

   Kauppi, Saara-Maria (Chapter, 2020)
   the variety of packaging design strategies for mealworms, based on packaging design suggestions by master‘s students. The design suggestions are analysed and categorised under different themes for introducing mealworms for ...
  • Parallellpublisering fra print til web 

   Brandsnes, Eivind; Helland, Julie Hagen; Rønning, Ole Christian (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Bacheloroppgavens oppdragsgiver er Hamar Media AS og deres datter- selskaper Idé Trykk AS og React Solutions AS. Bedriftene ønsker å gjøre prosessen fra print til web mer effektiv og «tidsparende» for å kunne ...
  • Participatory Design and Environmental Education in Visitor Centers: A Case Study from Nepal 

   Hoang, Ninni Kim Nhi; Edvardsen, Mia; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   This paper discusses how environmental education in visitor centers can be enhanced through participatory design approaches. Participatory design provides useful methods and tools to capture visitors’ diverse needs and ...
  • Participatory Design and Environmental Education in Visitor Centers: A Case Study from Nepal 

   Hoang, Ninni Kim Nhi; Edvardsen, Mia; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   This paper discusses how environmental education in visitor centers can be enhanced through participatory design approaches. Participatory design provides useful methods and tools to capture visitors’ diverse needs and ...
  • Participatory design research for urban community building in China 

   Yu, Huiyang (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to provide direct input for the deliverables required for Task 1.1 of the TRANS-URBAN-EU-CHINA project. This thesis means to create a knowledge base about how to experiment with context-specific and citizen ...
  • Participatory Disaster Risk Reduction in Developing Countries 

   Ramstad, Idun; Glesaaen, Peter Kristian; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   As conventional Disaster Risk Reduction (DRR) in developing countries fails to create a real and long-lasting impact, a more community-based approach has emerged. However, even this approach struggles to be truly empowering ...
  • Pasientens sikkerhetsnett - Trygg aktiv overvåkning av prostatakreft 

   Storaas, Synneva Gjertrudsdotter; Hunnes, Mari Gloppen (Master thesis, 2015)
   Temaet for denne masteroppgaven er hvordan oppfølgingen av menn under aktiv overvåkning kan forbedres ved hjelp av tjenestedesignmetodikk. Målet har vært å designe et konsept som vil forbedre pasientens opplevelse av ...
  • Pasientlogistsikk og køhåndtering ved sykehus 

   Solberg, Marthe Trygg (Master thesis, 2014)
   Masterprosjektet tar for seg håndtering av pasienter på venteliste hos revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital.Helsetilsynet og Fylkesmannen påpeker at et utdatert system for ventelister og timeoppsett er hovedårsaken ...
  • PDCOS: organisering av stifteriet 

   Doder, Dina; Viken, Toril Karlsnes; Dalmo, Espen; Tveteraas, Erik (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Hovedprosjektets oppdragsgiver er den grafiske bedriften PDC Tangen AS. Oppdragsgiver planlegger å etablere en egen ferdiggjøringsavdeling ved sine produksjonslokaler på Aurskog utenfor Oslo. Avdelingen vil inkludere, ...
  • Ped CM : pedagogisk Color Management 

   Bråten, Thomas; Foss, Kjersti; Sivesind, Ann Kristin; Strand, Jan-Thore (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig ...
  • The Performance of Image Difference Metrics for Rendered HDR Images 

   Skjerven, Jørn (Master thesis, 2011)
   HDR is a field in image processing that has received a lot of attention in the later years. Techniques for capturing, tone map back to viewable data has been proposed. Many different ideas have been pursuited, some with a ...
  • Performance, motivation and immersion within a suite of working memory games 

   Karlsen, Hanne Fagerjord (Master thesis, 2014)
   Almost 20% of Norwegian children and youth struggle with behavioural and cognitive disability. Working memory deficiency is especially common among children with ADHD. Recent advances in developmental psychology suggest ...
  • Personalisering av læringsmateriale i nettbasert opplæring 

   Narvesen, Håvard (Master thesis, 2007)
   NORSK: En svakhet i mange av dagens læringssystem, er at de tilbyr det samme kursmaterialet til alle kursdeltakerne. I denne masteroppgaven er det studert hvordan læringsinnhold kan tilpasses hver enkelt kursdeltaker. ...
  • Personality Matters! Improving The User Experience of Chatbot Interfaces - Personality provides a stable pattern to guide the design and behaviour of conversational agents 

   Smestad, Tuva Lunde (Master thesis, 2018)
   Recent advances in machine learning has contributed to the rebirth of the chatbot. Lately we have seen a rise in chatbot technology being made available on the web and on our mobile devices, and recent reports states that ...
  • Personlighetstrekk og personalisering - Et pilot-eksperiment for å undersøke om kunnskap rundt personlighetstrekkene ekstroversjon og introversjon kan brukes som verktøy for å utvikle morgendagens brukeropplevelser. 

   Pedersen, Kathrin (Master thesis, 2017)
   Et pilot-eksperiment for å undersøke om kunnskap rundt personlighetstrekkene ekstroversjon og introversjon kan brukes som verktøy for å utvikle morgendagens brukeropplevelser.
  • PhD budget regulations at NTNU 

   Busch, Alexander; Sripada, Kam; Verhulst, Elli (Research report, 2016)
   During 2015-2016, DION, the interest organization for doctoral candidates and postdoctoral researchers at NTNU, conducted an analysis of the various PhD budget (aka driftsmidler or working capital) related definitions, ...
  • PhD duty work regulations at NTNU 

   Busch, Alexander; Sripada, Kam; Verhulst, Elli (Research report, 2016)
   During 2015-2016, DION, the interest organization for doctoral candidates and postdoctoral researchers at NTNU, conducted an analysis of the various PhD duty work (aka pliktarbeid, aka teaching load) related definitions, ...
  • Pictorial Involvement: Providing access to philosophical texts via visualization through artistic practice 

   Reichl, Veronika; Keitsch, Martina Maria (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Theory dissemination in design can be labelled with what Rittel and Webber called a “wicked problem”. Design educators do not only struggle with the vague ontology of their discipline, but also with the fact that basic ...
  • Pilotproduksjon - community-basert videoproduksjon 

   Thorpe, Nils; Andersen, Kent; Kristoffersen, Sindre (Bachelor thesis, 2009)
   Vi har inngikk et samarbeid med NRKbeta om å utvikle et videoserie-konsept, med tilhørende nettportal for videovisning og artikkelpublisering. Denne skulle ha samme tema som NRKbeta og appellere til deres lesere. Samarbeidet ...
  • Pilotproduksjon av spillefilm 

   Levang, Gisle Hauge; Lortenzen, Raymond (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven er vi på jakt etter profesjonell filmlook i en pilotproduksjon. Viktige momenter er objektiver, 35mm adapter og fargekorrigering. En pilotproduksjon skal gi en smakebit på hva en regissør ser for seg i ...