Now showing items 617-636 of 643

  • Vann forvaltning - Situasjonsanalyse og behov for IT-løsninger i kommuner 

   Strømstad, Kirsti (Master thesis, 2015)
   Lett tilgjengelig drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann er grunnlaget for vårt moderne samfunn med tanke på god helse og miljø. Vann og avløp er infrastruktur som gjør dette mulig, men på grunn av økende forbruk, ...
  • Variations of Shape in Industrial Geometric Models 

   Veelo, Bastiaan Niels (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:106, Doctoral thesis, 2004)
   This thesis presents an approach to free-form surface manipulations, which conceptually improves an existing CAD system that constructs surfaces by smoothly interpolating a network of intersecting curves. There are no ...
  • Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom. Kunnskapsoppsummering. 

   Storholmen, Tore Christian B; Næsgaard, Ole Petter (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  • Velferdsteknologiske løsninger for barn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og/eller autismespekterforstyrrelser og deres foresatte 

   Meland, Carina (Master thesis, 2015)
   NORSK: Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg av for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet og forbindes ofte med teknologi som skal støtte de eldres behov ...
  • Verification and extention of a camera based calibration method for projection displays 

   Mikalsen, Espen Bårdsnes (Master thesis, 2007)
   NORSK: I hverdags bruken av video prosjektører er fargekalibrering sjelden et tema. Dette kan føre til at en video prosjektør viser et bilde som er langt fra det tiltenkte resultatet. I 2006 presenterte Raja Bala og ...
  • Verktøy mot skulevegring hos barn 

   Aaraas, Arne Henden (Master thesis, 2018)
   Oppgåva inneber utvikling av eit spillkonsept som er tilpassa barn som lider av skulevegring, foreldre og barnepsykologar og andre relevante aktørar i helsetenesta. Dette skal fungere som eit verktøy for å få bukt med ...
  • Video i Amedias lokale mediehus 

   Andersen, Espen; Wicklund, Wilhelm Thon (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven er utviklet i samarbeid med Amedia Utvikling og omhandler lokale mediehus og bruken av levende bilder i lokal nettavis. Lokale mediehus er i en overgangsfase hvor fokuset ikke lenger kun er på papir, ...
  • Videreutvikling av hørselshjelpemiddel, bruker- og funksjonstilpasning. 

   Skogsrød, Ingri Ørsal (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn ListenUp er en mobil applikasjon utviklet av SINTEF og LISTEN AS. Det er et teknologidrevet prosjekt Et lavterskel produkt Et kommersielt produkt som går utenom NAV Prototypen ListenUp: gjør din iPhone om til ...
  • Virtual reality based vision therapy - For stroke patients with homonymous visual field deficits. 

   Ishoel, Martinus; Kanstad, Iselin Molnes (Master thesis, 2017)
   Background Homonymous visual field deficits is a condition where parts of the patient s vision are lost. This condition results in a reduced field of view, which can lead to significant problems, such as reduced literacy, ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Visualisering av data i en produksjonsprosess 

   Halmeid, Carl Erik T. (Master thesis, 2004)
   NORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Visualisering av multispektrale fargedata 

   Bakke, Arne Magnus (Master thesis, 2004)
   NORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om ...
  • Vitalising Health Promoting Technology for Elderly in Design Education 

   Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter (Chapter, 2018)
   In this paper, we reflect on developing a course in design of health promoting technology for elderly, within the field of Tangible Interaction Design (TID). The pedagogical goal is to develop profound design education in ...
  • Wasting of Fresh-Packed Bread by Consumers—Influence of Shopping Behavior, Storing, Handling, and Consumer Preferences 

   Østergaard, Sofie; Hanssen, Ole Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There are few scientific papers dealing with the packaging of fresh bread and consumer preferences as to the packaging. There are also few scientific papers on consumer behavior regarding shopping routines, storing, and ...
  • Web database for kunstnere i Møre og Romsdal 

   Rørhus, Torunn; Vesterli, Irene (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår går ut på å lage et nettsted for foreningene Billedkunstnere i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midtnorge (NKM). Websiden er bygd opp av to systemer. En brukerdel og en admindel som skal ...
  • Web site for GAIN 

   Brænden, Stig; Gjerde, Stian; Hansen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   The project started with an inquiry from GAIN, Graphic Arts Intelligence Network, on the September 26. 2000. GAIN currently has a website that is static, and is not functioning in a satisfying way. The desire is therefore ...
  • Web-to-print mot markedet 

   Engum, Marianne; Myklebust, Stine; Jacobsen, Anne Helene; Endresen, Petter (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å ...
  • Webbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyr 

   Fagereng, Erik; Hillesvik, Torunn; Hjørnevik, Tone Lise; Jevne, Ingvild Tollehaug; Nebylien, Gunn (Bachelor thesis, 2004)
   Målet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring ...
  • Webbasert edutainment 

   Nag, Øystein Leiknes (Master thesis, 2006)
   NORSK: Edutainment som består av de engelske ordene education og entertainment, på norsk gjerne kalt lek og lær, er en stadig økende nisje innen e-læring. Begrepet edutainment er knyttet spesielt til multimedier, inkludert ...