• W. W. W. Usability Catalogue 

   Neubauer, Nico; Neubauer, Andre; Mortensen, Wisarut (Bachelor thesis, 2021)
   Vi bruker mye av tiden vår på nette og dette kommer ikke til å forandre seg. Spørsmålet vi stilte oss er: Hvilken problemer finnes for brukerne av et nettsider i dag og kan vi kategorisere dem i en katalog? Dette testet ...
  • Walter og Vera - Et konseptforslag om nyhetsformidling med lyd og spillelementer 

   Alvir, Astrid; Fanum, Inga Sofie Lamborg; Parelius, Ida (Bachelor thesis, 2021)
   Barn som har vokst opp fra 2012 og frem til i dag er kun vant med en hverdag der digitale verktøy spiller en naturlig rolle i de fleste våkne timer. Med dette kommer også stor tilgang til nyhetsbildet hvor ikke alt er ...
  • Wasting of Fresh-Packed Bread by Consumers—Influence of Shopping Behavior, Storing, Handling, and Consumer Preferences 

   Østergaard, Sofie; Hanssen, Ole Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There are few scientific papers dealing with the packaging of fresh bread and consumer preferences as to the packaging. There are also few scientific papers on consumer behavior regarding shopping routines, storing, and ...
  • Web database for kunstnere i Møre og Romsdal 

   Rørhus, Torunn; Vesterli, Irene (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår går ut på å lage et nettsted for foreningene Billedkunstnere i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midtnorge (NKM). Websiden er bygd opp av to systemer. En brukerdel og en admindel som skal ...
  • Web site for GAIN 

   Brænden, Stig; Gjerde, Stian; Hansen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   The project started with an inquiry from GAIN, Graphic Arts Intelligence Network, on the September 26. 2000. GAIN currently has a website that is static, and is not functioning in a satisfying way. The desire is therefore ...
  • Web-to-print mot markedet 

   Engum, Marianne; Myklebust, Stine; Jacobsen, Anne Helene; Endresen, Petter (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å ...
  • Webbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyr 

   Fagereng, Erik; Hillesvik, Torunn; Hjørnevik, Tone Lise; Jevne, Ingvild Tollehaug; Nebylien, Gunn (Bachelor thesis, 2004)
   Målet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring ...
  • Webbasert edutainment 

   Nag, Øystein Leiknes (Master thesis, 2006)
   NORSK: Edutainment som består av de engelske ordene education og entertainment, på norsk gjerne kalt lek og lær, er en stadig økende nisje innen e-læring. Begrepet edutainment er knyttet spesielt til multimedier, inkludert ...
  • Webløsning for OL-fakkelstafett 

   Fjærestad, Ole Kristian; Holm, Henrik (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Problemstilling: Hvordan tilrettelegge for brukerdeltakelse i en webapplikasjon for OL-fakkelstafett? Denne problemstillingen er aktuell da den i stor grad reflekterer dagens mediebilde. Oppgaven er basert på en ...
  • Well-Behaved Design 

   Ramstad, Idun Sarre (Master thesis, 2020)
   Vi lever i en tid med menneskelig nedgradering. Teknologiske enheter blir stadig kraftigere og innflytelsesrike, og utnytter våre kognitive svakheter ved å påvirke atferden vår til å passe deres behov. Samtidig har ...
  • White Snow 

   Holst, Jørgen; Sterud, Ole Martin (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Vi har i denne oppgaven inngått et samarbeid med to norske manusforfattere – Erlend Skjøtskift og Marius Johansen, som har ønsket at vi skal utvikle en pilot for et TV-konsept de har utarbeidet, kalt White Snow. ...
  • Wiki i Forsvaret 

   Westby, Lars-Martin Palm (Master thesis, 2011)
   NORSK: Oppgaven gir innledningsvis en innføring i dagens utfordringer for Forsvaret knyttet til å forholde til en stadig større mengde informasjon, og basert på dette fatte raske og korrekte beslutninger. Deretter gis en ...
  • WingTech Dashboard 

   Vasshaug, Torbjørn; Weisser, Dan Isak; Wingan, Erlend Haugen (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er gitt etter ønske fra WingTech AS om å utvikle et system som kan effektivisere rapportering og visualisering av data ut til deres kunder, og samtidig kunne brukes som et internt verktøy for å optimalisere ...
  • Workload and navigational control : The control levels of COCOM as framework for ship bridge HMI design 

   Porathe, Thomas (Chapter, 2018)
   A future sustainable world will also rely of safe, efficient and environmentally friendly maritime transportation. This paper suggests a new way of looking at ship bridge design based on some theoretical constructs of ...
  • Workshopgjennomføring i et digitalt format 

   Bjørgum, Ida (Master thesis, 2021)
   Oppgaven undersøker hvilke utfordringer og muligheter ulike fasilitatorer opplever ved gjennomføring av digitale workshops. Videre har det blitt konseptualisert rundt en asynkron, digital workshop basert på innsikt. Konseptet ...
  • X-ray now: samples of Norwegian jazz and electronica 

   Lillemoen, Maria; Berg, Amund; Opstadmo, Tone (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har produsert en DVD som blir benyttet under hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. Resultatet er blitt et produkt vi er godt fornøyd med. Vi har behandlet lyd- og videomaterialet, og implementert dette til ...
  • Your friendly and communicative MASS: interaction design between autonomous and manned vessels 

   Porathe, Thomas (Chapter, 2021)
   Mathematical interpretations of COLREGS and seamanship will be a challenge for the new field of autonomous ship research. How can we design MASS behaviour that will not only be safe, but also natural and understandable for ...
  • Øyeblikkelige meldingstjenester – ny innestemme i åpne kontorlandskap? 

   Hagen, Stina Hestvik (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven tar for seg det forholdsvis nye teknologiske kommunikasjonsmediet øyeblikkelige meldingstjenester (Instant Messaging – IM) og studerer bruk av dette i åpne kontorlandskap. Hovedhypotesen er at deler av ...