• John Ramsdell, John Ravensdale, Isaac Johnson, and Nathaniel Turner 

   Watson, Ian (Journal article, 2017)
   This article presents evidence to show that John Ramsdell, who was in Lynn, Massachusetts, from about 1631 to his death in 1688, was the same man as John “Ravensdale,” who was made a freeman of Massachusetts Bay on 6 May ...
  • Joint Cost Estimation Approach for Service Provider Legacy Network Migration to Unified Software Defined IPv6 Network 

   Dawadi, Babu; Rawat, Danda B.; Joshi, Shashidhar; Keitsch, Martina (Chapter, 2018)
   Service providers world-wide are facing challenges of network operations, management, security, quality of service and address deficiency problem while the current world network still run with the existing legacy system. ...
  • Karakterisering og profilering av projektorer 

   Strand, Monica (Master thesis, 2004)
   NORSK: Dette er en analyse av hvordan digitale projektorer fungerer i ulike lysforhold og omgivelser. Både de bærbare og de fastmonterte projektorene ved Høgskolen i Gjøvik har blitt testet under fire ulike forhold: mørkt ...
  • Kartlegging av potensielle forskjeller til krav og behov til brukervennlighet blant dagens eldre og den nye generasjonen eldre 

   Solbakken, Malin Ask (Master thesis, 2018)
   Å ha muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig er et ønsket de fleste eldre mennesker har, men med alderdom kommer også bivirkninger som nedsatte kognitive funksjoner. Dette kan være en årsak til at de eldre trenger ...
  • KDE-administrasjon 

   Kolstad, Morten; Myrberg, Thomas Blokhus; Storløkken, Roger Ritter (Bachelor thesis, 2002)
   For en bruker som tidligere bare har brukt MS Windows, er det en stor overgang å gå fra Windows til og skrivebordsmiljøet KDE. Dette prosjektet har hatt som mål å lette denne overgangen for brukerne, og gjøre dem kjent ...
  • Key issues for enhancing citizen participation in co-constructing city futures 

   Smørdal, Ole; Wensaas, Kristina Ebbing; Lopes-Aparicio, Susana; Pettersen, Ida Nilstad; Hoelscher, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Citizen participation is often a goal of urban development. However, in reality levels of actual participation are often low, limited to certain sets of stakeholders, and the collaboration between them often poor. In ...
  • Kickstarting an indie game development studio 

   Rebni, Christer; Jonassen, Alexander (Master thesis, 2018)
   The goal of this master thesis project was to utilize the design methods and strategies we have learned to create video games, and, based on the income these games would generate, found an independent video games studio. The ...
  • Kjønn og preferanseforskjeller for dataspill 

   Ravnberg, Merete (Master thesis, 2005)
   NORSK: Dette er et forskningsprosjekt som fokuserer på kjønn og preferanseforskjeller i tilknytning til dataspill. Rapporten søker spesielt å få svar på hvor viktig personligheten til spillkarakteren er for jenter og ...
  • Klarspråk sin relevans for UX-design 

   Kristensen, Mie (Master thesis, 2020)
   Klarspråk, eller plain language, som handler om å kommunisere på en måte som gjør at informasjon formidles så tydelig og effektivt som mulig, har den siste tiden vært i vinden, både nasjonalt og internasjonalt. Dette ser ...
  • Kommersialisering av sensorteknologi 

   Fossland, Alexander Jayko (Master thesis, 2016)
   Disruptive Technologies Research AS er et høyteknologisk oppstartsselskap som utvikler miniatyriserte trådløse sensornoder. Denne oppgaven tar for seg tre aspekter ved kommersialiseringen av deres teknologi. Produktkommunisering, ...
  • Kommunikasjonsplattform for Ung i Valdres – Design og konseptutvikling 

   Eide, Cecilie Marie; Solbakken, Elise Robøle (Bachelor thesis, 2021)
   Ung i Valdres er en organisasjon som tilbyr aktivitetstilbud i bredt spekter for ungdom i Valdres. Informasjonen om aktivitetstilbudene deres er i dag fordelt på to ulike sosiale medieplattformer, som gjør det vanskelig ...
  • Konsept for forbedret behandling av barn rammet av astma/RS-virus 

   Asheim, Jonas (Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for produktdesign ved NTNU. Temaet for oppgaven er “ Konsept for utvikling av forbedret behandling av barn rammet av astma/RS-virus”, med fokus på måter å forbedre behandlingen ...
  • Konsept for rullestolmodul til montering på Segway 

   Onsager, Christian Andreas (Master thesis, 2013)
   For personer med redusert gangfunksjon er det i dag mulig å velge mellom elektriske eller manuelle rullestoler. Mens manuelle rullestoler fungerer godt over korte avstander og på jevnt underlag, så er de vanskelige å ...
  • Konsept for transport av barn på sykkel 

   Bjar, Mia (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med Hamax AS,en norsk bedrift lokalisert i Moss. Bedriften utvikler og produserer fritidsprodukter for barn, og har sterkt fokus på design som virkemiddel for å skape gode ...
  • Konsept for økt brukeraksept innen medisinsk behandling av barn med luftveisinfeksjoner 

   Mæhlum, Tori Klakegg (Master thesis, 2013)
   Luftveisinfeksjoner er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse hos små barn. Behandlingen er ikke smertefull, men tidkrevende og må gjentas med jevne mellomrom. Små barn kan ha vanskelig for å forstå årsaken til behandling ...
  • Konseptstudie i bruk av droner ombord på søk- og redningsbåter. 

   Eikemo, Mats Hage (Master thesis, 2013)
   Målet med oppgaven var å belyse innen hvilke områder droner kunne være egnet til å bli tatt i bruk som en hjelper. Oppgaven hadde som sådan et teknologi-først utgangspunkt og blir presentert deretter. Den første delen ...
  • Konseptstudie innen video og telekonferansesystemer 

   Pedersen, Mathias Van Roy (Master thesis, 2010)
   Utgangspunktet for masteroppgaven var å se hvordan behovet for innhold, utover mellommenneskelig kommunikasjon, bedre kan imøtekommes i videokonferansesystemer.Den viktigste opplevelsen i videomøter er å tilegne seg kunnskap, ...
  • Konseptutvikling av crowdsourced film for Amandusfestivalen 

   Thommesen, Esben; Pettersen, Christoffer; Norsted, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Amandusfestivalen som arrangeres av Høgskolen i Lillehammer (HiL) er en nasjonal filmfestival for ungdom under 20 år. Den blir avholdt årlig på Lillehammer i uken før påske og strekker seg over en periode på tre ...
  • Konseptutvikling av forbrenningstoalett for offentlig bruk 

   Erlend Nerland (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven undersøker muligheten for å lage et forbrenningstoalett som er egnet for offentlig bruk. Gjennom teori og en designutforskningsprosess foreslås et designkonsept.
  • Konseptutvikling av fremtidens bil 

   Kalvik, Sigurd (Master thesis, 2019)
   Det er pågående store forandringer i mobilitets sektoren, og et æra skifte i bilindustrien. Overgangen fra forbrenningsmotorer til elektriske kjøretøy er en økende trend, og store bilprodusenter om organiseres for å holde ...