• Backload: web application for increased transportation efficiency 

   Horvei, Håkon; Ihle, Aslak; Jacobsen, Mats Åsbu; Seljehaug, Christoffer (Bachelor thesis, 2018)
   Driving with extra available space is a common occurrence in the cargo transportation industry. In Norway, approximately one third of the kilometers driven by transportation trucks are without cargo. By creating a web ...
  • Barne-TV. Produksjon og utvikling av livssynsprogram for barn 

   Leknes, Silja (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Dette prosjektet har gått ut på å utvikle et pilotprosjekt til en barne-TV produksjon for et kristent TV-produksjonsselskap. Oppdragsgiver, Hope Channel Norge, ønsker å produsere flere programmer for barn. Pilotprosjektet ...
  • Barriers of trust in information sharing networks 

   Raaum, Margrete (Master thesis, 2011)
   The research area in question in this thesis is an analysis of success factors in information sharing trust networks that are designed to combat cyber crime. Information sharing is one of the key elements in successful ...
  • Bedre brukeropplevelser hos fastlegen: Å skape gode opplevelser for pasienten under legebesøket, gjennom styrket pasientdeltakelse - et tjenestedesignprosjekt 

   Herdlevær, Åshild Drønen (Master thesis, 2014)
   Dette prosjektet har hatt som mål å finne relevante løsninger til utfordringer rundt pasientdeltakelse i legekonsultasjonen. Prosjektet starter med å kartlegge og skape forståelse rundt det komplekse systemet som utgjør ...
  • Behavioural Design in Online Discussion: - A Theoretical Evaluation of Persuasive Solutions 

   Monsholm, Ida Linn (Master thesis, 2017)
   An attempt at providing an overview and fundamental understanding of the psychological and theoretical aspects to user behaviour in online discussion, as well as discussing ethical boundaries and practicality of persuasive ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Bilderedigering i mobilapplikasjon 

   Holm, Peder (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven skulle det lages bilderedigering som et tillegg i Telenor sin allerede eksisterende skylagringsapplikasjon. Denne oppgaven gikk ut på å prosjektere hva dette kunne være. Det ble funnet at den beste ...
  • Billig og effektiv direktesending 

   Ruud, Henrik; Gustafson, Petter (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven bruker vi den lille datamaskinen Raspberry Pi som kjerne i et flerkamera direktesendingssystem. I et tidligere emne utviklet vi systemet, og det er på bakgrunn av disse erfaringene vi har videreutviklet ...
  • Blikk på skjermen: bruk av eyetracking for evaluering av visuelt komplekse TV-programmer 

   Berg, Amund (Master thesis, 2007)
   NORSK: Etter hvert som TV går inn i en ny digital hverdag får produsentene nye verktøy. Det gir muligheter for å produsere langt mer komplekse TV-bilder enn tidligere. Det er lite kunnskap om hvordan seeren påvirkes av ...
  • Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

   Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...
  • Bringing Reality Back to Virtual Reality - A Collaborative Tool for Multidisciplinary Teams 

   Kohtala, Sampsa Matias Ilmari; Kaland, Thomas Colin Guo; Jacobsen, Live; Aalto, Pasi Olav; Steinert, Martin (Chapter, 2020)
   The use of Virtual Reality (VR) supports larger strategic goals in the industry, including the geographically diverse working markets, large-scale projects and increased collaboration, both locally and globally. At the ...
  • Bruk av taktil mus til utforsking av audiotaktile kart 

   Elverum, Frode (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven har dreid seg om å undersøke hvor god en taktil mus er som verktøy for blinde mennesker for å lese digitale audiotaktile kart fra en PC. Ved å distribuere kartene via internett til brukerne og deretter ...
  • Bruk av tjenestedesigntilnærminger i arbeidet med tjenesteinnovasjon rettet mot unge bankkunder 

   Kvistad, Mari Lise Stenvik (Master thesis, 2016-08-30)
   Digitaliseringen i banksektoren har ført til at kundeatferden har endret seg, og åpnet opp for at utradisjonelle aktører kan entre markedet med nye, innovative løsninger. For bankene er det ikke nok å tilby tjenester som ...
  • Bruk av vannmerke ved reproduksjon av gråtonebilder 

   Berntsen, Egil (Master thesis, 2004)
   NORSK: Ved kopiering av et bilde blir kvaliteten ofte betraktelig forringet. Denne oppgaven har sett på mulighetene for å forbedre kvaliteten på resultatbildet. Ideen var å opprette en sanntidsprofil under kopieringsfasen. ...
  • Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Brukergrensesnitt for fremtidens operatør 

   Aarlott, Espen Mathisen (Master thesis, 2017)
   Vareproduserende industri i Norge gjennomgår store endringer ved at industrielle produksjonsprosesser i større grad integreres gjennom digitalisering og automatisering. Industri 4.0 er et begrep som brukes i sammenheng med ...
  • Brukergrensesnitt til Styresystem for Smarthus 

   Eriksen, Lars-Sverre (Master thesis, 2011)
   Til tross for dagens enorme utvikling innenfor hjemme-elektronikk ser det ut til at det jevne hjem står på stedet hvil med tanke på smart styring av varme, strøm og lys. Idag har man rikelig med alternativer både innenfor ...
  • Brukerinvolvering som verktøy for å forbedre brukeropplevelsen av personvernsinformasjon for digitale tjenester 

   Thorsen, Eivind (Master thesis, 2017)
   Sammen med den stadig økte utbredelsen av internett i hverdagen i den vestlige verden, dukker det stadig opp flere digitale tjenester som tar opp mye av tiden vår. Disse tjenestene forsyner seg i større og større grad av ...
  • Brukeropplastet video: brukskvalitet og annonseringspotensial 

   Mork, Nils Rynning; Mehrnawaz, Humayon; Kvalen, Jo Aleksander Bakke (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag av DB Medialab. De har med hensyn på sin tjeneste Blink Video behov for et vurderingsgrunnlag for videre arbeid med tjenesten. Prosjektgruppen har gjennomført en brukskvalitetstest ...
  • Brukeropplevelse på web versus native applikasjoner 

   Folland, Kristin Annabel Torjussen (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne oppgaven sammenligner web- og native-applikasjoner på smarttelefonen, og brukeropplevelsen på disse. For å utrede problemstillingen blir to forskjellige tjenester undersøkt nærmere; Facebook og Twitter. For ...