• Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts 

   Laitala, Kirsi Maria; Boks, Casper; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article discusses the extent it is possible to delay clothing disposal through improved design, thus reducing negative environmental impacts. This has been done by including user centered design methods into more ...
  • Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) and the COLREGS: Do We Need Quantified Rules Or Is “the Ordinary Practice of Seamen” Specific Enough? 

   Porathe, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) is currently on the agenda in several countries and also in the IMO. In Norway a 120 TEU container feeder is being build and will start sailing autonomously in 2022. The challenge ...
  • Maritime Navigation: Characterizing Collaboration in a High-Speed Craft Navigation Activity 

   Streilein, Tim; Komandur, Sashidharan; Pignoni, Giovanni; Volden, Frode; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Communication is an important factor in teamwork and collaboration in safety-critical systems. Operating a safety-critical system such as a military vessel requires maintaining high levels of safety. In maritime navigation, ...
  • Markedsføring av et nytt studieprogram på sosiale medier 

   Kalsnes, Kenneth Marcel; Sando, Daniel Sandnes (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave har vi undersøkt hvordan et nytt studieprogram kan drive strategisk markedsføring på sosiale medier. Oppgaven har blitt avgrenset til plattformen Facebook ettersom de fleste personene i hovedmålgruppen, ...
  • Markedsføring av friluftsprodukter 

   Korsvold, Eirik Holm; Røneid, Anders Nedland (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra grossistfirmaet HK Trading, som i dag importerer friluftsprodukter fra Nokian Footwear og Trangia til det norske markedet. De har i forbindelse med en planlagt utvidelse ...
  • Markedsføring for Solbakken folkehøgskole 

   Stensrud, Lisa Berg; Jahren, Marianne; Hagen, Else-Marie K. (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Solbakken folkehøgskole har mye fokus på det faglige innholdet og den daglige driften av skolen. På grunn av det, er det liten tid til planlegging og tilrettelegging av markedsføringen. Hovedutfordringen til ...
  • Markedsføring i utvikling 

   Haugen, Silje Marlen; Juvik, Mari Tufte (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Musikkbransjen har undergått store forandringer de siste årene. Det fysiske salget har avtatt etter at muligheten for å laste ned musikk fra Internett kom. Siden 2010 har salg av digital musikk overgått det fysiske ...
  • Markedsføringsstrategi for Norli Gjøvik 

   Drønen, Ole Andreas; Oosterhof, Ole-Jacob; Johnsen, Mia Regine Angeland (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Gjennom spørreundersøkelse og analyser har det blitt kartlagt at Norli Gjøvik har problemer med å nå ut med markedsføringen sin slik den fungerer i dag. For å nå ut til den aktuelle målgruppen på 18-34 år, og samtidig ...
  • Markedsplan for Wow Sup*r AS 

   Knudsen, Suzanne; Onsager, Karine D.; Utland, Pensiri (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Wow Sup*r AS, en av mange butikkkjeder under Varner gruppen. Oppdragsgiver ønsket ideer til nye markedskanaler i sammenheng med at kjeden skal gjøre endringer i konseptet. Denne ...
  • Markedsundersøkelse - i det private og offentlige marked for Tag Studio As 

   Blomberg, Kate; Mehmedagic, Adis; Thirud-Gjerde, Britt Inga (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Tag Studio holder til i Kallerudlia på Gjøvik, daglig leder er Christer Futsæther. Tag ønsker å utvide bedriften utenfor og i Gjøvik og samtidig undersøke om det offentlige marked er noe de bør satse på. For å ...
  • Markedsundersøkelse for Dialecta Kommunikasjon AS. Kartlegging av marked for å utvide kundebasen. 

   Gromsrud, Helene; Sveum, Hanne Mari; Buland, Therese Isabelle (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Dialecta Kommunikasjon AS. Det er ønskelig fra Dialectas side å øke omsetningen de tre neste årene og finne ut i hvor stor grad de er kjent i markedet samt blant sine ...
  • Markedsundersøkelse for Oppland Arbeiderblad og Mediehuset Innlandet. Kartlegging av samarbeidet mellom markedsavdeling og bedriftskundene. 

   McMillan, Kimberlee Stenberg; Myhrer, Helene (Bachelor thesis, 2008)
   Oppdragsgiver ønsker å avdekke forholdet mellom deres bedriftskunder og markedsrådgiverne/konsulentene innad i Mediehuset Innlandet. Gjennom spørreundersøkelse, og dybdeintervjuer ble det avdekket hva det er som er ...
  • Markedsundersøkelse og nettside for Gjøvik Teater 

   Lintho, Oda Syvertsen; Lunde, Marthe Stine (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Gjøvik Teater er en frivillig organisasjon. De ønsker bedre kommunikasjon med sine interessenter. De har også et ønske om en nettside, siden de ikke har en i dag. I denne rapporten skal vi utføre en markedsundersøkelse ...
  • Markedsutvikling: digitaltrykk 

   Sæther, Jan Olav; Jahr, Trond Haslev (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet har som mål å kartlegge markedsutviklingen til digitaltrykk frem til i dag, og de neste 3-5 årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Joker Grafisk som oppdragsgiver siden de nylig har investert ...
  • Marketing Approaches for a Circular Economy: Using Design Frameworks to Interpret Online Communications 

   Chamberlin, Lucy; Boks, Casper (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The Circular Economy has been posited as a solution to the rise of environmental decimation with growing global economic prosperity, by introducing new systems of production, consumption, and disposal. Current literature ...
  • Masteroppgave for studenten Beate Romslo - Identifisering av arbeidsprosesser i Barnevernvakten med fokus på områder med forbedring- og innovasjonpotensial. 

   Romslo, Beate (Master thesis, 2015)
   Tjenester i dag møter store utfordringer i forhold til brukerens og samfunnets forventninger. Brukere i dag er omgitt av mangfoldige tjenester og løsninger, og forventer at de skal være intuitive, effektive og hjelpsomme. Dette ...
  • Matching Intentions with Experience: A human-centred service design approach to shared decision making 

   Vis, Anne Carlijn (Doctoral theses at NTNU;2018:383, Doctoral thesis, 2018)
   Demographic change towards an older population and increasing prevalence of life-style related diseases lead to changing needs for medical care. Simultaneously, medical practice is moving away from paternalistic decision ...
  • Materialised Ideals: Sizes and Beauty 

   Laitala, Kirsi Maria; Klepp, Ingun Grimstad; Hauge, Benedicte (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   oday’s clothing industry is based on a system where clothes are made in ready-to-wear sizes and meant to fit most people. Studies have pointed out that consumers are discontent with the use of these systems: size designations ...
  • Mediator 

   Bakken, Andreas Hveem; Pedersen, Lars Jonas (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: I dette prosjektet er det bygget og videreutviklet en «Mediator». Dette er en applikasjon som har til hensikt å senke brukerterskelen og ved ulike parametere , og gjøre det mer attraktivt å bruke videomediert ...
  • Mediebruk og skisport - En undersøkelse av hvordan å innovere for å engasjere. 

   Mogstad, Astrid Kverneland (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn Denne masteren er skrevet på oppdrag fra Trondheim2023, en komité bestående av Trondheim Kommune og det Norske Skiforbundet, som hadde som oppdrag å søke om å holde FIS Ski-VM i nordiske grener i Trondheim i 2023. ...