Now showing items 407-426 of 643

  • Object Retrieval and Student Behavior Using Tags in a Learning Context 

   Hochlin, Christian (Master thesis, 2011)
   Learning objects are reusable digital resources used in education. They are expensive to create and it is hard to maintain a sufficient amount of metadata in them. This impedes the ability to locate learning objects for ...
  • Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

   Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
   NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...
  • Occupant engagement in the office environment: role assumptions about the building manager 

   Valle, Roberto; Boks, Casper; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose This paper aims to put the building manager (BM) as the professional responsible for implementing occupant engagement initiatives (OEIs) in the work environment and discusses the challenges they may experience in ...
  • OLKweb søknadsmodul 

   Hjelmeland, Ivan Lé; Kjelsrud, Emil; Melbostad, Ole Christian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Etter 2-årig yrkesfaglig utdannelse skal elevene gjennomføre opplæring gjennom en lærlingperiode i bedrift. I 2012 var det kun 29% av elever med yrkesfaglig utdannelse som gjennomførte sin læreplan, i Oppland ...
  • Omkreft.no - En informasjonsnettside for familier med et kreftsykt barn 

   Søreide, Inga Nedrebø (Master thesis, 2018)
   Rapporten består av 11 kapitler, ikke inkludert starten av rapporten som tar for seg innledningen. De to første kapitlene «Introduksjon» og «Metode» beskriver bakgrunnen for prosjektet og måten jeg har tilnærmet seg oppgaven ...
  • Omnomnom: brukergrensesnitt for forelesningsopptak system 

   Behrens, Tina Haaskjold; Solbakken, Malin Ask; Bjørstu, Lena (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Omnomnom er et brukergrensesnitt utviklet for IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik sitt egenutviklede system for forelesningsopptak. Grensesnittet viser forelesninger som er gjort og gir ansatte mulighet til å logge ...
  • Omsorgsteknologi 

   Hegdahl, Asbjørn; Helle, Maren (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn:Den økende andelen eldre i samfunnet medfører store utfordringer de kommende årene både for privat og offentlig sektor. Omsorgsteknologi er teknologiske løsninger rettet mot pasient, pårørende og/ eller helse- og ...
  • Oppland Arbeiderblad for unge 

   Ivarjord, Catrine; Bergersen, Heidi (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne rapporten bygger på dagens samfunnsproblem hvor unge og studenter er for lite opptatte av hva som skjer i det lokale og regionale nyhetsbildet. Oppgaven i det moderne samfunnet blir å fange de unges oppmerksomhet ...
  • Opplevelsen av å vente - Design for barn i møte med stressende situasjoner 

   Sivertsen, Hanne (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven utforsker forskjellige fagdisipliner, naturfenomener og sunn fornuft, for å få kunnskap om hvordan man kan forbedre oppfatningen av å vente, spesielt for barn som venter på noe som kan virke stressende. ...
  • Opplæring av røktere i landbaserte oppdrettsanlegg 

   Kvietková, Barbora (Master thesis, 2019)
   “Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?” var årets tema på TEKSET konferansen, der aktører fra den norske landbaserte oppdrettsnæring møter og diskuterer "utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og ...
  • Organisasjonskultur – strategiforslag og tiltaksplan for NordBook AS 

   Bogstrand, Vegard; Habbestad, Christian Balchen; Strand, Veronica Svoren (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Denne rapporten gir en innføring i organisasjonskultur og endring, samt en konkret tiltaksplan som vil fungere som vår vurdering av hvordan vi ville løst kulturproblemene hos NordBook AS. Samlet resulterer dette i ...
  • Organisasjonskulturer i Markedsagentene 

   Hoe, Cecilie; Simonsen, Terese; Petersen, Andreas (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Markedsagentene, et samarbeidsnettverk dannet av Idéhuset Sandbeck, Tag Studio Oslo, Tag Studio Gjøvik, Egge Reklamebyrå, Grønt Gress, M8 Design og Rykte. Oppdragsgiver ønsket en ...
  • Packaging design strategies for introducing whole mealworms as human food 

   Kauppi, Saara-Maria (Chapter, 2020)
   the variety of packaging design strategies for mealworms, based on packaging design suggestions by master‘s students. The design suggestions are analysed and categorised under different themes for introducing mealworms for ...
  • Parallellpublisering fra print til web 

   Brandsnes, Eivind; Helland, Julie Hagen; Rønning, Ole Christian (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Bacheloroppgavens oppdragsgiver er Hamar Media AS og deres datter- selskaper Idé Trykk AS og React Solutions AS. Bedriftene ønsker å gjøre prosessen fra print til web mer effektiv og «tidsparende» for å kunne ...
  • Participatory Design and Environmental Education in Visitor Centers: A Case Study from Nepal 

   Hoang, Ninni Kim Nhi; Edvardsen, Mia; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   This paper discusses how environmental education in visitor centers can be enhanced through participatory design approaches. Participatory design provides useful methods and tools to capture visitors’ diverse needs and ...
  • Participatory Design and Environmental Education in Visitor Centers: A Case Study from Nepal 

   Hoang, Ninni Kim Nhi; Edvardsen, Mia; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   This paper discusses how environmental education in visitor centers can be enhanced through participatory design approaches. Participatory design provides useful methods and tools to capture visitors’ diverse needs and ...
  • Participatory design research for urban community building in China 

   Yu, Huiyang (Master thesis, 2018)
   This thesis aims to provide direct input for the deliverables required for Task 1.1 of the TRANS-URBAN-EU-CHINA project. This thesis means to create a knowledge base about how to experiment with context-specific and citizen ...
  • Participatory Disaster Risk Reduction in Developing Countries 

   Ramstad, Idun; Glesaaen, Peter Kristian; Keitsch, Martina (Chapter, 2020)
   As conventional Disaster Risk Reduction (DRR) in developing countries fails to create a real and long-lasting impact, a more community-based approach has emerged. However, even this approach struggles to be truly empowering ...
  • Pasientens sikkerhetsnett - Trygg aktiv overvåkning av prostatakreft 

   Storaas, Synneva Gjertrudsdotter; Hunnes, Mari Gloppen (Master thesis, 2015)
   Temaet for denne masteroppgaven er hvordan oppfølgingen av menn under aktiv overvåkning kan forbedres ved hjelp av tjenestedesignmetodikk. Målet har vært å designe et konsept som vil forbedre pasientens opplevelse av ...
  • Pasientlogistsikk og køhåndtering ved sykehus 

   Solberg, Marthe Trygg (Master thesis, 2014)
   Masterprosjektet tar for seg håndtering av pasienter på venteliste hos revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital.Helsetilsynet og Fylkesmannen påpeker at et utdatert system for ventelister og timeoppsett er hovedårsaken ...