Now showing items 458-477 of 643

  • Rammevilkår for bokproduksjon i Norge og konkurrerende land 

   Joplassen, Eskil Andreas; Busk, Fredrik Risanger; Putten, Gunnar (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Denne rapporten bygger på et ønske fra oppdragsgiver om å kartlegge vilkår for bokproduksjon i Norge i et konkurranseutsatt marked der Norsk bransje taper markedsandeler mot trykkerier i utlandet som har evne og ...
  • Rana Blads nett-tilbud av visuelle reportasje i en participatory media kontekst 

   Berg, Mariell Christin (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Rana Blad som er lokal avis i Mo i Rana som ligger i Nordland. Dette er en oppgave som baserer seg på Rana Blads utviklingen av visuelle reportasjer ved bruk av participatory media, ...
  • Rapportmaler : en veiledning i skriving og utforming av rapporter og FoU-skrifter for studenter og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 

   Gjærde, Kari Bjerke; Haugen, Laila; Nordström, Christian; Ulversøy, Odd Arne (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Høgskolen i Gjøvik har inntil nå ikke hatt hensiktsmessige retningslinjer og enhetlige maler for hvordan studentenes hovedprosjektrapporter, såvel som høgskolens egne FoUrapporter, skal utformes. Hovedprosjektet ...
  • Rastermåling i avis 

   Aasen, Eskild; Bovolden, Alv Jørgen; Danielsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2002)
   Gruppen har gjennom prosjektet «rastermåling i avis» gjennomført systematiske målinger i tre ulike norske aviser. Målingene er utført med seks ulike apparater som representerer tre ulike måleteknologier, densitometri, ...
  • Real-time people counting system using video camera 

   Berg, Roy-Erlend (Master thesis, 2008)
   In this MTech thesis experiments will be tried out on a people counting system in an effort to enhance the accuracy when separating counting groups of people, and nonhuman objects. This system features automatic color ...
  • Recreating Accelerometer Data In a Simulator While Evaluating Quality Of Driving 

   Stokkeland, Trond (Master thesis, 2011)
   Driving simulators are becoming more and more common. For a simulator to be useful it has to be able to recreate events from the real world. This thesis looks at how well we can recreate accelerometer data collected from ...
  • Redaktøren - toppleder eller reportasjeleder? 

   Barland, Jens (Research report, 2019)
   Situasjonen i mediebransjen setter redaktørene i et spenn. De leder mediebedrifter som i årevis har stått i store omstillinger og hvor utfordringene fortsatt er uoversiktlige. Det handler om økonomi, inntekter og hvordan ...
  • Redesign av digitalt gårdsstyringssystem for bønder og landbruksrådgivere 

   Høivik, Vilde Frang; Pedersen, Madeleine Sjøseth (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn Denne oppgaven har blitt skrevet i samarbeid med Agil Kompetanse og Agromatic, to bedrifter som står bak gårdsstyringsprogrammet Skifteplan. Skifteplan er et av de mer omfattende programmene på det norske markedet ...
  • Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker 

   Heggen, Inger Helene (Bachelor thesis, 2007)
   Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og ...
  • Redesign av et vitenskapelig tidsskrift 

   Fasbender, Cecilie; Olsen, Monica (Bachelor thesis, 2002)
   Hvordan utarbeide et design som signaliserer at Norsk medietidsskrift er et veletablert og anerkjent akademisk/vitenskaplig tidsskrift? Designet må forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder denne ...
  • Redesign av hjelpemiddel for bevegelseshemmede 

   Blaker, Audun Ask (Master thesis, 2012)
   Made for Movement AS er en bedrift som utvikler og selger hjelpemidler for funksjonshemmede. Ett av deres produkter, Innowalk, blir i denne oppgaven gjenstand for en redesign. Innowalk er et motorisert hjelpemiddel som ...
  • Redrawing the circle: Integrating a consumption perspective into the circular economy 

   Camacho-Otero, Juana (Doctoral theses at NTNU;2020:179, Doctoral thesis, 2020)
   In 2018 and 2019, social protest in France and Ecuador against measures designed to disincentivize fossil fuel production illustrated how sustainability measures that do not consider consumption aspects can result in violent ...
  • Regional rekruttering: tiltak for samarbeid og nettverksbygging mellom det regionale næringslivet og Høgskolen i Gjøvik 

   Kvistad, Mari Lise Stenvik; Kroken, Inga; Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Det er en stadig økning i studentantallet ved Høgskolen i Gjøvik. Til tross for dette er det en veldig liten andel av disse som begynner å jobbe i Gjøvikregionen etter endt studieløp. Gjennom undersøkelser blant ...
  • Reklamefilm for Gjøvik Olympiske Fjellhall 

   Solbakken, Tor Sellevold; Odlo, Sondre (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har laget en reklamefilm som promoterer tre aktiviteter hos Gjøvik Olympiske Fjellhall. Denne oppgaven tar for seg forskning vi gjorde for å finne ut hvordan vi skulle produsere en reklamefilm rettet mot målgruppen ...
  • Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no. 

   Johnsen, Marte; Hellesvik, Mette Pernille (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Vårt prosjekt gikk ut på å rekonseptualisere en webside. Denne websiden er tilknyttet Bachelor i webutvikling på Høgskolen i Gjøvik, og befinner seg på www.hig.no. Websiden har utdatert innhold, mangler målgruppe ...
  • Rekruttering i mediebransjen: hvordan kan Amedia Utvikling forbedre sin rekrutteringsprosess, for å kunne skaffe seg de skarpeste IT-utdannede innen front-end og back-end utvikling? 

   Arnheim, Elise; Evenstuen, Nina L.; Tveter, Stine Lien (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Amedia Utvikling ligger under mediekonsernet Amedia, og arbeider i dag mye innen utvikling. Denne rapporten bygges opp på bakgrunn av forespørsel fra oppdragsgiver, som i dag sliter med å rekruttere nyutdannede ...
  • Relansering av thetroutbum.com 

   Bhogal, Vivek; Feiring, Magnus (Bachelor thesis, 2009)
   Hvordan relansere og restrukturere thetroutbum.com til dagens og morgendagens standarder innen webpublisering, med fokus på nytenkning innen sammensveising / strukturering av multimedialt innhold?Vi har fått oppdraget om ...
  • The Relationship Between Usability and Biometric Authentication in Mobile Phones 

   Allen, Carly Grace; Komandur, Sashidharan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   It is estimated that over 1 billion people are active mobile phone users in 2018. When using a mobile phone, there are a variety of ways to authenticate and “secure” the device, and biometric authentication is becoming an ...
  • Reuse principle for primary packaging circularity in the food system 

   Sæter, Frøydis; Ortega Alvarado, Isaac Arturo; Pettersen, Ida Nilstad (Chapter, 2020)
   The overall goal of this article is to explore how the circular economy reuse principle can transform the mainstream food system in order to reduce plastic waste from primary packaging. This paper reviews literature about ...
  • Reuse principle for primary packaging circularity in the food system 

   Sæter, Frøydis; Ortega Alvarado, Isaac Arturo; Pettersen, Ida Nilstad (Chapter, 2020)
   The overall goal of this article is to explore how the circular economy reuse principle can transform the mainstream food system in order to reduce plastic waste from primary packaging. This paper reviews literature about ...