Now showing items 267-286 of 775

  • Faceted Navigation in M-commerce 

   Johnsen, Marte (Master thesis, 2015)
   ENGLISH: Online shopping, or electronic commerce, is to a great extent prevalent in Norway. However, despite the comprehensive use of mobile devices in today’s society, the amount of completed purchases it not nearly as ...
  • Fall Detection Using a Smartphone 

   Gonzales, Ian James Daniel (Master thesis, 2011)
   A working fall detection system is of medical interest and significance for people who has risk of falling, their family, healthcare workers and the entire health care community. We always say that prevention is better ...
  • Farger i avis 

   Fauske, Anne Helene; Askeland, Anita Arvidsdatter; Sørlien, Izabela Anna (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Prosjektet er utført på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Mens avisene for få år siden i det vesentlige trykte svart/hvitt-bilder, dominerer nå fargene. Avisbedriftene og trykkeriene har derfor ...
  • Fasilitere for trygghet i et samdesignmøte 

   Kristoffersen, Cecilie (Master thesis, 2019)
   Dagens samfunn blir stadig mer komplekst og sammenflettet, det bringer med seg komplekse problemer som krever at man kommer opp med kreative og innovative løsninger. Samdesign er arena hvor tverrfaglig samarbeid kan finne ...
  • Firmaprofilering 

   Granheim, Gustav Henrik Ohna; Gulbrandsen, Hege Merete; Solbakken, Ann Hege; Årseth, Ane Sørmo (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet går i hovedsak ut på å utvikle en firmaprofil for Mjøsplast AS. Sluttproduktet er en grafisk designmanual, med retningslinjer for anvendelse av de grafiske elementer og produkter.
  • Floating Wind Turbines in Oil and Gas Activity - From a Human Interaction Perspective 

   Aanonli, Anne Karen (Master thesis, 2015)
   According to the IPCCs Fifth Assessment Report, warming in the climate is unequivocal and limiting climate change will require substantial and sustained reduction of greenhouse gas emissions. The biggest contributor to ...
  • Fluefiske.net - iphone variant av ordinær webside 

   Sandvold, Kim (Bachelor thesis, 2010)
   Denne rapporten viser hvilke utfordringer man står ovenfor og hvor nært man kan komme en iPhone applikasjon i form av en webside. Dette er på mange måter en ny måte å tenke på for utviklere funksjonelt sett fordi ...
  • FM perceptions on occupant impact and the shaping of occupant engagement practice 

   Valle Kinloch, Cristian Roberto; Verhulst, Elli; Pettersen, Ida Nilstad; Junghans, Antje; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose This paper aims to apply frame analysis to explore the mental models by which building managers interpret the impact of building occupants on energy use and rationalize their approach to occupant engagement. De ...
  • Fogscreen: A New Generation of Display 

   Omer, Niyan (Bachelor thesis, 2013)
   ENGLISH:The technology of immaterial projection systems are in constant development and will be more applicable on the market in the future. Therefore, there is a need for color management to improve the image reproduction ...
  • Food Waste: A practice-oriented design for sustainability approach 

   Hebrok, Marie (Doctoral theses at NTNU, 2020:177, Doctoral thesis, 2020)
   Summary of the thesis This dissertation develops a practice-oriented design for sustainability (PODS) approach to explore opportunities for reducing household food waste by design. Through this approach it has produced ...
  • Forebyggingsverktøy for barn med skolevegring - Veien mot en tryggere skolehverdag 

   Skogsfjord, Ingeborg Bakke (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven skal presentere et forebyggingsverktøy for barn som lider av skolevegring. Skolevegring representerer en alvorlig trussel for både læring og sosial utvikling, og det er derfor viktig å ta tak i problemet ...
  • Forelesningsvideo: hvordan forbedre gjenbruksverdien? 

   Repp, Synne Kvamme (Master thesis, 2006)
   NORSK: Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan man kan øke gjenbruksverdien til forelesningsvideoer. Uten noen form for tilrettelegging, vil et slikt opptak være lite aktuelt som læringsressurs ...
  • Forhåndskjøp av billetter for kollektiv tilbringertransport til flyplass 

   Haddal, Tuva Elise (Master thesis, 2019)
   En stor andel av passasjerer som reiser med fly, bruker kollektive tilbringertjenester for å komme seg til eller fra flyplassen. Disse passasjerene har noen særegne preferanser i valget av billetten de kjøper, når de skal ...
  • Formidling av elgfare til sjåføren 

   Sæter, Frøydis; Fjeldstad, Gjøril Borchgrevink (Master thesis, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å designe en løsning som reduserer elgkollisjoner på veibanen, ved å gjøre sjåføren oppmerksom på risikobildet slik at sjåføren reduserer hastigheten. Oppgaven er skrevet på eget initiativ ...
  • Formidling av elgfare til sjåføren 

   Sæter, Frøydis; Fjeldstad, Gjøril Borchgrevink (Master thesis, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å designe en løsning som reduserer elgkollisjoner på veibanen, ved å gjøre sjåføren oppmerksom på risikobildet slik at sjåføren reduserer hastigheten. Oppgaven er skrevet på eget ...
  • Forretningsmodell for youtubere 

   Kowalewska, Magdalena (Bachelor thesis, 2015)
   YouTube er i dag verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoer. De som publiserer innhold på YouTube i dag, kalles youtubere. Innhold på YouTube gir mange muligheter for å tjene penger. Kombinasjon ...
  • Forskning og videreutvikling av forbrenningstoalett for bruk i anleggsbransjen 

   Strømme, Espen (Master thesis, 2019)
   Forbrenningstoalett har blitt brukt over flere år i anleggsbransjen som et alternativ til vannklosett. Ved prosjektets start hadde forbrenningstoalett et negativt rykte i dette markedet basert på sluttbrukernes dårlige ...
  • Fra arbeidstaker til pensjonist: Smertepunkter og muligheter i tverretatlig utvikling av sammenhengende tjenester 

   Orten, Camilla; Runde, Karoline Aurvåg (Master thesis, 2021)
   Digitalisering skaper store besparelser for samfunnet og gir mulighet for sømløse digitale tjenester på tvers av administrative sektorer. Å planlegge pensjon er imidlertid preget av et lite brukervennlig tjenestetilbud med ...
  • Fra arbeidstaker til pensjonist: Smertepunkter og muligheter i tverretatlig utvikling av sammenhengende tjenester 

   Orten, Camilla; Runde, Karoline Aurvåg (Master thesis, 2021)
   Digitalisering skaper store besparelser for samfunnet og gir mulighet for sømløse digitale tjenester på tvers av administrative sektorer. Å planlegge pensjon er imidlertid preget av et lite brukervennlig tjenestetilbud med ...
  • Fra ekte til falsk - Hvordan interaksjonsdesign kan bidra til å problematisere konstrueringen av falske nyheter 

   Bendiksen, Helene (Master thesis, 2017)
   I 2016 ble vi introdusert for falske nyheter i forbindelse med den amerikanske valgkampen. Dette begrepet har fått mye oppmerksomhet i mediene, og det var ikke overraskende at fenomenet fant veien til sosiale medier. Sosiale ...