• Layout and Design of Information for Air Traffic Control 

   Hjetland, Stine Marie (Master thesis, 2016)
   Background Cumulonimbus clouds (Cb) are one of the major hazards in aviation (Ahlstrom and Jaggard, 2010), but avoiding these dangerous clouds can be challenging. The Air Traffic Controllers (ATCO) have control over different ...
  • Lean design of Spare Part Kit Production Cell: A Case Study from a Sperre Industri AS 

   Vijayan, Kavin Kathiresh; Mork, Ola Jon; Komandur, Sashidharan; Hansen, Irina-Emily (Chapter, 2016)
  • Leap Motion and Freehand Gesture Interaction - A possible Screening Tool for Development Delay? 

   Grundmann, Susan (Master thesis, 2018)
   Free-hand gesture interface is a new and exciting field of Human Computer Interaction. Due to the fact that gestures are natural, there is no better tool for manipulating all kind of computer systems. Such interfaces are ...
  • Legebriller - En pasientsentrert løsning for innsyn i journal 

   Bjelkarøy, Kjersti Torheim (Master thesis, 2018)
   BAKGRUNN Norges helse-IKT befinner seg i et digitalt skifte når det kommer til tilgang og deling av informasjon i pasientjournalen. Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal fra 2012 legger frem et nasjonalt mål om å ...
  • Legibility in Print Text for People with Impaired Vision 

   Nersveen, Jonny; Kvitle, Anne Kristin; Johansen, Eivind Arnstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Research on the level of legibility and readability of text are mainly based on subjects with normal eyesight. In Norway, about 180.000 of the population is diagnosed with a visual impairment. In our study, over 800 visually ...
  • Legibility on Mobile Phones in Bright Outdoor Conditions 

   Solås, Ida Marie (Master thesis, 2020)
   Mobiltelefoner har et voksende dynamisk bruk, som stadig utvider seg siden dens fleksibilitet tillater bredere bruk hvor enn du er. Dette har ført til større bruk utendørs hvor vi gjør dagligdagse oppgaver, bruker ...
  • Leisure Vessel Communication With Autonomous Vessels 

   Kindem Sæther, Didrik (Master thesis, 2021)
   Autonome fartøy nærmer seg mer og mer å bli en realitet på sjøen. Men mens det jobbes mye med hvordan de vil fungere og hvordan de vil kommunisere med hverandre og med andre store fartøy. det er en gruppe som de deler sjøen ...
  • Leve hele livet reformen - en kartlegging av Gjøvik kommune 

   Bjerck, Mari (Research report, 2021)
   Formålet med kartleggingen er å vurdere Gjøvik kommunes pågående arbeid med målene i reformens fem områder. Den tar utgangspunkt i kommunens arbeid, men kartlegger ikke andre aktørers arbeid utenfor kommunalt tjenesteapparat. ...
  • Life cycle assessment in corporate sustainability reporting: Global, regional, sectoral, and company‐level trends 

   Stewart, Raphaëlle; Fantke, Peter; Bjørn, Anders; Owsianiak, Mikolaj; Molin, Christine; Hauschild, Michael; Laurent, Alexis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Large companies now commonly release corporate sustainability (CS) reports in which they describe their approach to handle sustainability challenges. To guide environmental sustainability efforts in the industry, the life ...
  • Lines in a 3D-model - Making a Line Tool for an Infratructure Design Software 

   Punsvik, Sindre (Master thesis, 2016)
   Background It is important to have a good software tool to plan and design infrastructure and transport projects. When various disciplines are collaborating on a 3D-model the software they use must be reliable and flexible. ...
  • Living mobility transitions towards bicycling. Designing practices through co-creation and socially influencing systems 

   Hofmeister, Gunter Tobias Barne; Stibe, Agnes (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The urban environment informs the behavior of its inhabitants and their actions in turns shape this environment. These recurrent, circular causalities make cities to be of complex, nonlinear nature reinforcing prevailing ...
  • Livsglede for Hjemmeboende Eldre 

   Ellstrøm, Margrethe; Owren, Katrine (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Livsglede for Eldre (LFE), og tar for seg utviklingen av en tjeneste som skal bygge bro mellom hjemmeboende eldre og eksisterende aktivitetstilbud. Målet for prosjektet har ...
  • Login session using mouse biometrics 

   Fullu, Christopher Johnsrud (Master thesis, 2008)
   NORSK: Biometrisk autentisering er et felt hvor det skjer mye forskning for tiden, noen av de foreslåtte teknologiene er derimot mer robust eller bedre forklart en andre. Eksempel på robuste teknologier kan være retina ...
  • Lokalavisen i det digitale samfunn 

   Nag, Johannes Leiknes (Master thesis, 2004)
   NORSK: Et online fellesskap i en nettavis rettet mot ungdom kan øke lokalavisens markedsandel i denne aldersgruppen. Et slikt nettsted bør gi brukere rom for å moderere forumet for å sikre kvalitet og redaksjonelle ...
  • Lokasjonstjenste for småbarnsfamilier 

   Lu, Songying (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven er en tjeneste- og interaksjonsdesignoppgave som omhandler en tjeneste for lokalisering av barn. Oppgaven er basert på en produktidé fra bedriften BSafer. For hver eneste dag oppstår det tilfeller ...
  • Læringssimulator: for å lære hvordan en avis lages 

   Halvorsen, Martin; Narvesen, Håvard; Sagbakken, Hans Christian; Vandli, Rune (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle en prototyp av en læringssimulator for Innlandets vitensenter. [...] Målet med læringssimulatoren er å vekke medieinteressen for elever i grunnskolen.
  • Lønnsomhetsberegning i rotasjonstrykkeri – rammebetingelser og driftstid i Skandinavia 

   Haugland, Silje Helene Hefre; Husaas, Nina Olsen (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Oppdragsgivers ønske var å kartlegge muligheter, kostnader og konkurransesituasjon mot utlandet, og ulike retningslinjer rundt 3, 4 og femskiftsordning. I tillegg ønsket de å se på besparelser ved innkjøp av ny ...
  • Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts 

   Laitala, Kirsi Maria; Boks, Casper; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article discusses the extent it is possible to delay clothing disposal through improved design, thus reducing negative environmental impacts. This has been done by including user centered design methods into more ...
  • Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) and the COLREGS: Do We Need Quantified Rules Or Is “the Ordinary Practice of Seamen” Specific Enough? 

   Porathe, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) is currently on the agenda in several countries and also in the IMO. In Norway a 120 TEU container feeder is being build and will start sailing autonomously in 2022. The challenge ...
  • Maritime Navigation: Characterizing Collaboration in a High-Speed Craft Navigation Activity 

   Streilein, Tim; Komandur, Sashidharan; Pignoni, Giovanni; Volden, Frode; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Communication is an important factor in teamwork and collaboration in safety-critical systems. Operating a safety-critical system such as a military vessel requires maintaining high levels of safety. In maritime navigation, ...