Now showing items 242-261 of 643

  • Gait Recognition using Time of Flight Sensor 

   Ali, Hazem Othman Qasem (Master thesis, 2011)
   Motion capture and analysis has an important role in many fields, therefore it has been for long time and still is an active research field. A large number of applications can benefit from motion capture and analysis, ...
  • Gamification - a study of motivational affordances 

   Engedal, Jan Øyvind (Master thesis, 2016)
   Gamification is the use of game mechanics and game design elements to increase user motivation and enjoyment in non-game related context. This master thesis investigated the potential differences between the 10 most used ...
  • Gamification in Mobile Language Learning: Improving User Satisfaction for Norwegian Immigrants 

   Myhre, Morten Grina (Master thesis, 2015)
   During the previous years, technology has been used for assisting immigrants with language learning in Norway. Using technology to teach languages contributes to increased effectiveness in learning for students. Students ...
  • Gammel avis nytt marked: Programmatisk annonseteknologi og endring 

   Bjørnstad, David Johannes; Kristensen, Simon Alert (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går overordnet gjennom mediehistorien for å se hvordan endringer i samfunnet og medievaner påvirker bransjen som ytre drivkrefter. Etterhvert som teknologisk innovasjon, politisk engasjement og befolkninger endret ...
  • Gender differences in household energy decision-making and impacts in energy saving to achieve sustainability: A case of Kathmandu 

   Bindu, Shrestha; Sushil, Bajracharya; Keitsch, Martina; Tiwari, Sudarshan R. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Electrical appliances use increased in the households of Kathmandu city for the last three decades. The use and purchase of appliances have a significant contribution to household energy‐saving behavior. This study examines ...
  • Gesture-Based Ιnteraction: Visual Gesture Mapping 

   Rise, Kasper; Alsos, Ole Andreas (Chapter, 2020)
   Gesture-based interaction allows for interacting with computers, machines and robots in an intuitive way without direct physical contact. The challenge is that there are no agreed-upon interaction patterns for gesture-based ...
  • GML Validation Based on Norwegian Standard 

   Min, Heng (Master thesis, 2010)
   Geographic information plays an important part in people’s life. Especially with the development of computer science and Internet. GIS also went into a new era, from paper works to digital formats. The digital geographic ...
  • GPS-applikasjon for párørende/omsorgspersoner av personer med demens 

   Aaland, Karoline (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er gjennomført ved Institutt for Produktdesign vedNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).Målet med oppgaven har vært å utvikle en GPS-basert applikasjon for pårørendeav ...
  • Grafisk profil for Norsk Ynglingklubb 

   Hansen, Hildegunn Lauve; Skogdalen, Beate Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet har hatt følgende problemstilling: Gi Norsk Ynglingklubb en ny grafisk profil. Dette vil innbære ny logo, informasjonsbrosjyre for NYK, forslag til nytt tittelhode og design for medlemsbladet Styrbord ...
  • Grønnere tungtransport - Hvordan motivere lastebilsjåfører til å kjøre miljøvennlig 

   Wagnild-Antonsen, Ellen (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Fram til 2050 har vi som mål å redusere klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til de utslippene vi hadde i 1990. Transport er den største kilden til disse ...
  • Guidelines. PI-SEC report 2.4. Regulatory and planning implications for municipalities 

   Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Baer, Daniela (Research report, 2019)
  • Handheld devices for use within integrated operations in the petroleum industry 

   Blauhut, Daniela (Doctoral thesis at NTNU;2016:112, Doctoral thesis, 2016)
   Handheld devices have been used for several years in integrated operations in the petroleum industry. There is little knowledge of the effects of their design on efficient and safe plant operation, however. Moreover, ...
  • Håndbok for innføring av administrative bransjeløsninger i grafisk bransje 

   Lyshaugen, Siv; Melheim, Lars Petter; Skomsvold, Aina Cecilie (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Visuell Kommunikasjon Norge, den grafiske medlemsorganisasjonen i Norge, ønsket å få utarbeidet en håndbok som kan fungere som et hjelpemiddel når medlemsbedriftene innfører VISKOMs administrative bransjeløsninger, ...
  • Helhetlig samhandling i helse- og omsorgstjenester for barn og unge 

   Hagen, Marie Elvik (Master thesis, 2016)
   Utgangspunkt Programmet Smart omsorg ble vedtatt i juni 2015 og arbeider med å modernisere helse- og omsorgstjenester i en krevende omstillingsperiode med økte utgifter og store krav til tjenestene. Programmet setter ...
  • Hendelsesrapportering i en organisasjon i norsk olje- og gassindustri 

   Smedstad, Ingar (Master thesis, 2007)
   NORSK: Denne studien omhandler hendelsesrapportering innen informasjonssikkerhet i en organisasjon innen olje- og gassindustrien i Norge. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse. Hovedhensikten med studien er å ...
  • Heuristic Evaluation and Usability Heuristics in Virtual Reality 

   Øvstegård, Katrine (Master thesis, 2019)
   Med stadige forbedringer i teknologi og maskinvare har Virtual Reality (VR) oppnådd en fornyet interesse og stadig flere VR-applikasjoner blir designet og utviklet for ulike bransjer og formål. Bransjer som har sett den ...
  • HEVN-J : Hvem Er hVor Når - Java 

   Espeland, Sven Erik; Lien, Rolf; Olsen, Frode; Saghaug, Erik (Bachelor thesis, 2002)
   Videreutvikling av en eksisterende applikasjon som holder oversikt over ansatte i en stor bedrift. Dette blir gjort gjennom å lese innlagt informasjon fra en database. Denne informasjonen kan vises i en plattformuavhengig ...
  • HiGStart 

   Skadal, June; Otterholm, Janne R.; Lorntzen, Thomas M.T.S. (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Prosjektet går ut på å designe og implementere en brukervennlig webportal som også har en veileder som gir nødvendig informasjon til nyansatte ved autorisering av brukerkonto, samt kunne fungere som et oppslagsverk ...
  • Historiefortelling i design 

   Brun, Aurora Nicolaisen (Master thesis, 2018)
   Målet for arbeidet med denne oppgaven har vært å utforske mulige verdier av historiefortelling for designere og å formulere anbefalinger basert på denne utforskingen. Forskningsspørsmålet som har blitt forsøkt besvart er ...
  • Household food waste: Drivers and potential intervention points for design – An extensive review 

   Hebrok, Marie; Boks, Casparus Burghardus (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This review describes the consumer related material and socio-cultural drivers behind food waste found in academic and grey literature. The aim is to identify intervention points for design interventions to reduce household ...