Recent Submissions

 • An alternative structure with PCM-based building component: A case study of OEN project in Oslo 

  Kan, Meng-Shen (Master thesis, 2020)
  Statistisk data av Norge viser at i de neste 30 årene vil markedet for nullutslippsbygg øke raskt. Dette vil kreve større deltagelse innen bygningsindustrien for å kunne designe bygninger tilpasset lavutslippsbygg eller ...
 • Parametric analyses of facades in early design phase, to optimise daylight and energy performance 

  Sandberg, Marit Henriette Mo (Master thesis, 2020)
  I 2030 vil det være 6 millioner mennesker i Norge. Populasjonsveksten vil hovedsakelig forgå i de store byene. For å kunne nå målene fra Paris-avtalen og få lavutslippsbyer, må planleggingen av ekspansjonen av byene inneholde ...
 • Sustainable densification through wooden extensions. The case study of Sentralbygg 1 at Gløshaugen 

  Lousi, Eleftheria (Master thesis, 2020)
  De økende kravene til fortetting i byområder, kombinert med stigende mengder CO2 i atmosfæren, krever direkte handling. Fordi byggebransjen står for omtrent 40% av utslippene av klimagasser, er det vårt ansvar å revurdere ...
 • Optimization of solar energy use with a dynamic integrated photovoltaic shading device 

  Formolli, Matteo (Master thesis, 2020)
  Integrasjon av solceller på bygningskroppen har fått stadig økende oppmerksomhet de siste tiårene. Strengere krav til energieffektivitet har fremmet utviklingen av nye produkter, som har mulighet til å løse flere problemer ...
 • The impact of ventilative cooling technologies on heating energy and thermal comfort in residential buildings 

  Johansen, Vegard Skregelid (Master thesis, 2020)
  I løpet av de siste tiårene så har kravene for energiforbruk og termisk inneklima blitt stadig strengere. Samtidig har nye løsninger blitt introdusert som har potensiale til å løse problemer relatert til unødvendig ...
 • Zero-emission low-rise student housing at Haugenhuset 

  Chartrand, Émilie (Master thesis, 2020)
  Som svar på behovet for studentboliger i Trondheim forventes Sit å utvide bygningsmassen ytterligere. Som en av hovedutviklerne for studentboliger i området, har Sit muligheten og ansvaret til å bidra til å senke utslippene ...
 • Future sustainable development of buildings in the high altitude Khumbu region of Nepal. A design for Cafe De Imja Tse Bakery and Guesthouse, Chukhung 4730m. 

  Bruce, Kirsty Elizabeth (Master thesis, 2020)
  The Khumbu, also known as the Everest Region, is the home of the Sherpa people. Originally from Tibet, they emigrated to this region of Nepal 600 years ago. In Nepal’s population of 30 million around 300,000 are Sherpas. ...
 • A Comparative Study between Building Performance Simulation Tools 

  Erdogan, Erolcan (Master thesis, 2020)
  Ettersom land prøver å arbeide for mer energieffektive design, er byggebransjen, som er den øverste sluttbrukssektoren for energibruk for mange nasjoner over hele verden, et viktig mål. Det har blitt stadig viktigere å ...
 • Design for demokratisk beslutningstaking 

  Kjendseth, Simen Aamodt (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven utforsker hvilke grep som kan gjøres for å styrke og effektivisere vår demokratiske modell på lokalnivå, slik at den blir skikket til å takle utfordringer store og små i vår tid, og samtidig styrker grenserommet ...
 • Reduced order model of offshore wind turbine wake by proper orthogonal decomposition 

  Siddiqui, Muhammad Salman; Latif, Sidra Tul Muntaha; Saeed, Muhammad; Rahman, Muhammad; Badar, Abdul Waheed; Hasan, Syed Maaz (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  A wide range of previously designed methods for faster parametrization of partial differential equations requires them to be solved using existing finite volume, finite element, and finite difference solvers. Due to the ...
 • Aurorae observed by Giuseppe Toaldo in Padua (1766-1797) 

  Dominguez-Castro, Fernando; Vaquero, Jose Manuel; Bertolin, Chiara; Gallego, Maria Cruz; De La Guia, Cristina; Camuffo, Dario (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  A record is presented of the auroral observations made by Giuseppe Toaldo and his assistant Vincenzo Chiminello in Padua, Italy, in the second half of the 18th century. The historical sources consulted include the original ...
 • Fremtidens akvarium 

  Elboth, Elisabeth Ancher; Knudsen, Maren Sjåholm (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven er et mulighetsstudie, gjort i samarbeid med Akvariet i Bergen. I en tid hvor havets helse er under økende press, kan akvarier spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap og engasjement for havrommet. ...
 • Affording tactile sensory pleasure 

  Laverty, Maureen Selina (Master thesis, 2020)
  This project aims to understand an autists’ tactile sensory experience through the development of a tool that invites and inspires the user to explore and take ownership of their experience. It is to be shaped by the ...
 • Møbeldesign for sosialisering 

  Kari Jafari, Pouya (Master thesis, 2020)
  This report is the final delivery of my master thesis called ‘Furniture Design for Socialization’. The report has been written in the Autumn 2019 at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), department ...
 • Fasilitere for trygghet i et samdesignmøte 

  Kristoffersen, Cecilie (Master thesis, 2019)
  Dagens samfunn blir stadig mer komplekst og sammenflettet, det bringer med seg komplekse problemer som krever at man kommer opp med kreative og innovative løsninger. Samdesign er arena hvor tverrfaglig samarbeid kan finne ...
 • Opplevelsen av å vente - Design for barn i møte med stressende situasjoner 

  Sivertsen, Hanne (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven utforsker forskjellige fagdisipliner, naturfenomener og sunn fornuft, for å få kunnskap om hvordan man kan forbedre oppfatningen av å vente, spesielt for barn som venter på noe som kan virke stressende. ...
 • Fremtidens akvarium 

  Knudsen, Maren Sjåholm; Elboth, Elisabeth Ancher (Master thesis, 2019)
  Denne masteroppgaven er et mulighetsstudie, gjort i samarbeid med Akvariet i Bergen. I en tid hvor havets helse er under økende press, kan akvarier spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap og engasjement for havrommet. ...
 • Redrawing the circle: Integrating a consumption perspective into the circular economy 

  Camacho-Otero, Juana (Doctoral theses at NTNU;2020:179, Doctoral thesis, 2020)
  In 2018 and 2019, social protest in France and Ecuador against measures designed to disincentivize fossil fuel production illustrated how sustainability measures that do not consider consumption aspects can result in violent ...
 • CFD Study of Diffuse Ceiling Ventilation through Perforated Ceiling Panels 

  Nocente, Alessandro; Arslan, Tufan; Grynning, Steinar; Goia, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Diffuse Ceiling Ventilation (DCV) is a promising concept to address internal air quality and thermal comfort requirements in contemporary buildings. Sound-absorbing perforated ceiling panels are common in office rooms and ...
 • Utopia for whom? Project and operational perspectives of energy efficient buidings 

  Lindkvist, Carmel Margaret (Research Papers For the 17th EUROFM Research Symposium EFMC 2018, 5-8 June in Sofia Bulgaria, Tucker, M. (ed.);, Chapter, 2018)
  Purpose: The purpose of this paper is to explore project practice visions for energy efficient buildings within the definitive phased project approach, which is in contrast to the holistic perspective of sustainability as ...

View more