Recent Submissions

 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Samspillet mellom kommune og utbygger fram mot utarbeidelse av utbyggingsavtalen 

  Hvidsten, Marius Bergstøl; Tunheim, Vegard (Master thesis, 2022)
  Utbyggingsavtaler er et verktøy for kommunen og utbygger som skal sikre gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan. Tidligere har det offentlige hatt en ledende rolle innen arealplanlegging i Norge, men i ...
 • Opplevelsen av sykkelinfrastruktur i Trondheim. En studie av fremkommelighet, opplevd trygghet og samspill i fire sykkelløsninger. 

  Seim, Teoline Strangstadstuen (Master thesis, 2022)
  Bærekraftbegrepet utgjør fundamentet for utvikling internasjonalt, nasjonalt og lokalt. For å oppnå en bærekraftig utvikling er blant annet transportsektoren et prioritert område. Nasjonal transportplan (NTP) er førende ...
 • Samspillet mellom kommune og utbygger fram mot utarbeidelsen av utbyggingsavtaler 

  Hvidsten, Marius Bergstøl; Tunheim, Vegard (Master thesis, 2022)
  Utbyggingsavtaler er et verktøy for kommunen og utbygger som skal sikre gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan. Tidligere har det offentlige hatt en ledende rolle innen arealplanlegging i Norge, men i ...
 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Design an autonomous passenger ferry for urban areas 

  Claes, Hilmar Nypan; Liavaag, Malene; Simic, Vedran (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven har tre industridesignstudenter designet en autonom ferge for 12 passasjerer som er beregnet for å gå på urbane vannveier. Arbeidet har bestått av en grundig innsiktsfase hvor vi har undersøkt mange ...
 • Improving the usability of an educational augmented reality platform 

  Hofsli, Jon (Master thesis, 2022)
  I dette prosjektet blir brukervennligheten i Ludensos plattform for læring gjennom utvidet virkelighet forbedret gjennom bruken av en menneskesentrert designprosess. Plattformen og forskningsfeltet blitt utforsket for å ...
 • Sårbare arbeidsinnvandreres situasjon i Norge 

  Farahmand, Arvin; Brevik, Emil Myklebostad (Master thesis, 2022)
  Flere arbeidsinnvandrere i Norge utsettes for uverdige boforhold som følge av stor etterspørsel etter billig arbeidskraft. Som følge av økende lønninger og muligheter i resten av Europa har gode boforhold blir desto mer ...
 • Sårbare arbeidsinnvandreres situasjon i Norge 

  Farahmand, Arvin; Brevik, Emil Myklebostad (Master thesis, 2022)
  Flere arbeidsinnvandrere i Norge utsettes for uverdige boforhold som følge av stor etterspørsel etter billig arbeidskraft. Som følge av økende lønninger og muligheter i resten av Europa har gode boforhold blir desto mer ...
 • Skam og menns helse fra et designperspektiv 

  Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...
 • Designing of Circular LED Downlights 

  Ebadat, Parisa (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn Vår generasjon opplever et høyere nivå av produksjon og forbruk, større enn noen gang, og nå er tiden inne for å møte disse problemene og øke innsatsen for å utvikle mer bærekraftige mønstre. I følge FNs organisasjon ...
 • Skam og menns helse fra et designperspektiv 

  Nguyen, Lili Lan; Vågran, Markus Leander (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er en utforskende oppgave med fokus på å undersøke følelsen skam forbundet med menns helse fra et designperspektiv. Menns helse er et tema som har fått mye oppmerksomhet i nyere tid. Gjennom ulike ...
 • A study of possible correlations between personality traits and architectural design (with a focus on the window) 

  Mihanyar, Shabnam (Master thesis, 2022)
  Various species can survive and thrive in daylight thanks to its many advantages. Light affects both the physiology and behavior of humans. Spectral composition provides people with a more optimal view of situations because ...
 • A Design Approach towards Energy Efficient Building in case of KAMD! 

  Gebreselassie, Samrawit (Master thesis, 2022)
  Due to the steady growth of population in urban cities, we tend to keep building and densify our built environment as never seen before. As this remains true and only continues to accelerate, it is imperative to act more ...
 • Design for å understøtte oppfølging av driftskontrakt for kontrollingeniører 

  Wiggen, Marianne Kalberg (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven er utført med utgangspunkt i et oppdrag fra konsulentselskapet Bouvet og deres kunde Trøndelag fylkeskommune (TRFK). TRFK har ansvaret for omlag 6400 km fylkesveg, som driftes og vedlikeholdes av ...
 • Evaluating usability evaluation methods in the context of walk-up-and-use systems 

  Fjeld, Elise Korsmo (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn ISO 9241-210:2019 er muligens den ultimate grunnsteinen i moderne brukersentrert design. Essensen til standarden er godt kjent av de aller fleste innen fagfeltet, og er tilsynelatende lettfattelig med sine fire ...
 • Økonomisk skam og design 

  Håberg, Kristin; Talmoen, Mari Solem (Master thesis, 2022)
  Formålet med oppgaven har vært å utvikle en løsning som skal hjelpe designere å identifisere, anerkjenne, og håndtere skam i økonomiske prosjekter. Økonomisk skam kan oppstå hos alle, uavhengig av inntekt, formue eller ...
 • Futures beyond economic growth - Supporting speculation, imagination and transition through design 

  Swan, Ella (Master thesis, 2022)
  Denna rapport beskriver ett spekulativt designprojekt med målsättningen att öka förståelsen för ’framtider bortom tillväxt’ och stötta fantasier om, engagemang i, och samhällsförändring mot sådana framtider. ’Framtider ...
 • Økonomisk skam og design 

  Håberg, Kristin; Talmoen, Mari Solem (Master thesis, 2022)
  Formålet med oppgaven har vært å utvikle en løsning som skal hjelpe designere å identifisere, anerkjenne, og håndtere skam i økonomiske prosjekter. Økonomisk skam kan oppstå hos alle, uavhengig av inntekt, formue eller ...
 • Motion analysis and digital services for osteoarthritis treatment 

  Horn, Ruben Kive; Sommerseth, Petter (Master thesis, 2022)
  Denne oppgaven vil utforske bevegelsesanalyse og digitale tjenester i konteksten av artrosebehandling. Artrose er den vanligste muskel- og skjelettlidelsen i verden som påvirker en stor andel av verdens befolkning, nesten ...

View more