• Konseptutvikling av forbrenningstoalett for offentlig bruk 

   Erlend Nerland (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven undersøker muligheten for å lage et forbrenningstoalett som er egnet for offentlig bruk. Gjennom teori og en designutforskningsprosess foreslås et designkonsept.
  • Konseptutvikling av fremtidens bil 

   Kalvik, Sigurd (Master thesis, 2019)
   Det er pågående store forandringer i mobilitets sektoren, og et æra skifte i bilindustrien. Overgangen fra forbrenningsmotorer til elektriske kjøretøy er en økende trend, og store bilprodusenter om organiseres for å holde ...
  • Konseptutvikling av mobilitetshjelpemiddel for barn 

   Hoffart, Ingvill (Master thesis, 2010)
   Masteroppgaven presenterer et konseptstudium gjennomført i samarbeid med Krabat A/S. Hensikten med oppgaven var å utforske muligheter for - og tilføre nye perspektiver på - hvordan et hjelpemiddelkan fasilitere utendørs ...
  • Konseptutvikling av sitteløsning i bil, for barn med funksjonshemming 

   Hagen, Emilie Saure; Røsvik, Silje Mathillas (Master thesis, 2012)
   Dette er masteroppgaven til Emilie Saure Hagen og Silje Mathillas Røsvik, utført våren 2012 ved Institutt for Produktdesign ved NTNU. Innholdet dokumenterer konseptutviklingen av en sitteløsning i bil for barn med ...
  • Kontaktpunkter for treningskonsept 

   Hatlo, Mari Elise (Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven tar for seg kontaktpunkter rundt treningskonseptet Basisball, som er utviklet av bedriften Back to Start. Basisball er trening med vektball som bygger på øvelser fra basistrening. Gjennom analyser og ...
  • Kontekstanalyse og utvikling av konsepter for digitalisering i anleggsbransjen - IT-system for planlegging og oppfølging av anleggsprosjekter 

   Orre, Henrik August Morland (Master thesis, 2016)
   Anleggsbransjen er en bransje der det arbeides med prosjekter til store summer innenfor små marginer. Bransjen opplever nå negativ produktivitetsvekst, og dette kan skyldes blant annet liten grad av digitalisering. Denne ...
  • Kote 

   Hasselknippe, Kathinka S (Master thesis, 2015)
   Kote er en gangtrasé som beveger seg langs én høydekurv - i en bue fra nord til sør - og binder sammen alle delene av Høyskoleparken. Formålet med gangtraséen er å aktivisere dødsoner, samtidig som økt kultivering legger ...
  • Kote - En gangtrasé på langs av Høyskoleparken 

   Haug, Kikki Kristine Stokstad (Master thesis, 2015)
   Kote er en gangtrasé som beveger seg langs én høydekurv - i en bue fra nord til sør - og binder sammen alle delene av Høyskoleparken. Formålet med gangtraséen er å aktivisere dødsoner, samtidig som økt kultivering legger ...
  • Kulturregister for publikum 

   Garberg, Mathis; Brestad, Vegard; Mikalsen, Erik (Bachelor thesis, 2017)
   Gjøvik kommune eier mange statuer og historiske bygninger, men få vet hva de betyr. Slik situasjonen er per mai 2017 har Gjøvik kommune opprettet et register over skulpturer og kunstverk i Gjøvik-området i sin biblioteksdatabase. ...
  • Kvalitetsheving basert på markedsundersøkelser - Markedsføringstiltak og implementering av Prosess-Standard Offset 

   Ektvedt, Thea Wegger; Kloppbakken, Hilde; Gjøen, Henrik; Killi, Espen Einvik (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Denne bacheloroppgavens oppdragsgiver er Valdres Trykk AS på Fagernes. Rapporten inneholder en markedsundersøkelse som kartlegger forbrukernes ønsker og preferanser for trykkerier de samarbeider med, og forslag til ...
  • Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog 

   Avila, Ruth Elizabeth Gjernes; Moen, May-Britt; Reidun, Svensson (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfrister samt høy kvalitet. For å kunne sikre kundenes behov, må bedriftene ...
  • Layout and Design of Information for Air Traffic Control 

   Hjetland, Stine Marie (Master thesis, 2016)
   Background Cumulonimbus clouds (Cb) are one of the major hazards in aviation (Ahlstrom and Jaggard, 2010), but avoiding these dangerous clouds can be challenging. The Air Traffic Controllers (ATCO) have control over different ...
  • Lean design of Spare Part Kit Production Cell: A Case Study from a Sperre Industri AS 

   Vijayan, Kavin Kathiresh; Mork, Ola Jon; Komandur, Sashidharan; Hansen, Irina-Emily (Chapter, 2016)
  • Leap Motion and Freehand Gesture Interaction - A possible Screening Tool for Development Delay? 

   Grundmann, Susan (Master thesis, 2018)
   Free-hand gesture interface is a new and exciting field of Human Computer Interaction. Due to the fact that gestures are natural, there is no better tool for manipulating all kind of computer systems. Such interfaces are ...
  • Legebriller - En pasientsentrert løsning for innsyn i journal 

   Bjelkarøy, Kjersti Torheim (Master thesis, 2018)
   BAKGRUNN Norges helse-IKT befinner seg i et digitalt skifte når det kommer til tilgang og deling av informasjon i pasientjournalen. Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal fra 2012 legger frem et nasjonalt mål om å ...
  • Legibility in Print Text for People with Impaired Vision 

   Nersveen, Jonny; Kvitle, Anne Kristin; Johansen, Eivind Arnstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Research on the level of legibility and readability of text are mainly based on subjects with normal eyesight. In Norway, about 180.000 of the population is diagnosed with a visual impairment. In our study, over 800 visually ...
  • Legibility on Mobile Phones in Bright Outdoor Conditions 

   Solås, Ida Marie (Master thesis, 2020)
   Mobiltelefoner har et voksende dynamisk bruk, som stadig utvider seg siden dens fleksibilitet tillater bredere bruk hvor enn du er. Dette har ført til større bruk utendørs hvor vi gjør dagligdagse oppgaver, bruker ...
  • Leisure Vessel Communication With Autonomous Vessels 

   Kindem Sæther, Didrik (Master thesis, 2021)
   Autonome fartøy nærmer seg mer og mer å bli en realitet på sjøen. Men mens det jobbes mye med hvordan de vil fungere og hvordan de vil kommunisere med hverandre og med andre store fartøy. det er en gruppe som de deler sjøen ...
  • Leve hele livet reformen - en kartlegging av Gjøvik kommune 

   Bjerck, Mari (Research report, 2021)
   Formålet med kartleggingen er å vurdere Gjøvik kommunes pågående arbeid med målene i reformens fem områder. Den tar utgangspunkt i kommunens arbeid, men kartlegger ikke andre aktørers arbeid utenfor kommunalt tjenesteapparat. ...
  • Life cycle assessment in corporate sustainability reporting: Global, regional, sectoral, and company‐level trends 

   Stewart, Raphaëlle; Fantke, Peter; Bjørn, Anders; Owsianiak, Mikolaj; Molin, Christine; Hauschild, Michael; Laurent, Alexis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Large companies now commonly release corporate sustainability (CS) reports in which they describe their approach to handle sustainability challenges. To guide environmental sustainability efforts in the industry, the life ...