Now showing items 441-460 of 775

  • Life cycle assessment in corporate sustainability reporting: Global, regional, sectoral, and company‐level trends 

   Stewart, Raphaëlle; Fantke, Peter; Bjørn, Anders; Owsianiak, Mikolaj; Molin, Christine; Hauschild, Michael; Laurent, Alexis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Large companies now commonly release corporate sustainability (CS) reports in which they describe their approach to handle sustainability challenges. To guide environmental sustainability efforts in the industry, the life ...
  • Lines in a 3D-model - Making a Line Tool for an Infratructure Design Software 

   Punsvik, Sindre (Master thesis, 2016)
   Background It is important to have a good software tool to plan and design infrastructure and transport projects. When various disciplines are collaborating on a 3D-model the software they use must be reliable and flexible. ...
  • Living mobility transitions towards bicycling. Designing practices through co-creation and socially influencing systems 

   Hofmeister, Gunter Tobias Barne; Stibe, Agnes (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The urban environment informs the behavior of its inhabitants and their actions in turns shape this environment. These recurrent, circular causalities make cities to be of complex, nonlinear nature reinforcing prevailing ...
  • Livsglede for Hjemmeboende Eldre 

   Ellstrøm, Margrethe; Owren, Katrine (Master thesis, 2014)
   Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Livsglede for Eldre (LFE), og tar for seg utviklingen av en tjeneste som skal bygge bro mellom hjemmeboende eldre og eksisterende aktivitetstilbud. Målet for prosjektet har ...
  • Login session using mouse biometrics 

   Fullu, Christopher Johnsrud (Master thesis, 2008)
   NORSK: Biometrisk autentisering er et felt hvor det skjer mye forskning for tiden, noen av de foreslåtte teknologiene er derimot mer robust eller bedre forklart en andre. Eksempel på robuste teknologier kan være retina ...
  • Lokalavisen i det digitale samfunn 

   Nag, Johannes Leiknes (Master thesis, 2004)
   NORSK: Et online fellesskap i en nettavis rettet mot ungdom kan øke lokalavisens markedsandel i denne aldersgruppen. Et slikt nettsted bør gi brukere rom for å moderere forumet for å sikre kvalitet og redaksjonelle ...
  • Lokasjonstjenste for småbarnsfamilier 

   Lu, Songying (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven er en tjeneste- og interaksjonsdesignoppgave som omhandler en tjeneste for lokalisering av barn. Oppgaven er basert på en produktidé fra bedriften BSafer. For hver eneste dag oppstår det tilfeller ...
  • Læringssimulator: for å lære hvordan en avis lages 

   Halvorsen, Martin; Narvesen, Håvard; Sagbakken, Hans Christian; Vandli, Rune (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle en prototyp av en læringssimulator for Innlandets vitensenter. [...] Målet med læringssimulatoren er å vekke medieinteressen for elever i grunnskolen.
  • Lønnsomhetsberegning i rotasjonstrykkeri – rammebetingelser og driftstid i Skandinavia 

   Haugland, Silje Helene Hefre; Husaas, Nina Olsen (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Oppdragsgivers ønske var å kartlegge muligheter, kostnader og konkurransesituasjon mot utlandet, og ulike retningslinjer rundt 3, 4 og femskiftsordning. I tillegg ønsket de å se på besparelser ved innkjøp av ny ...
  • Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts 

   Laitala, Kirsi Maria; Boks, Casper; Klepp, Ingun Grimstad (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article discusses the extent it is possible to delay clothing disposal through improved design, thus reducing negative environmental impacts. This has been done by including user centered design methods into more ...
  • Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) and the COLREGS: Do We Need Quantified Rules Or Is “the Ordinary Practice of Seamen” Specific Enough? 

   Porathe, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) is currently on the agenda in several countries and also in the IMO. In Norway a 120 TEU container feeder is being build and will start sailing autonomously in 2022. The challenge ...
  • Maritime Navigation: Characterizing Collaboration in a High-Speed Craft Navigation Activity 

   Streilein, Tim; Komandur, Sashidharan; Pignoni, Giovanni; Volden, Frode; Lunde, Petter; Mjelde, Frode Voll (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Communication is an important factor in teamwork and collaboration in safety-critical systems. Operating a safety-critical system such as a military vessel requires maintaining high levels of safety. In maritime navigation, ...
  • Markedsføring av et nytt studieprogram på sosiale medier 

   Kalsnes, Kenneth Marcel; Sando, Daniel Sandnes (Bachelor thesis, 2017)
   I vår bacheloroppgave har vi undersøkt hvordan et nytt studieprogram kan drive strategisk markedsføring på sosiale medier. Oppgaven har blitt avgrenset til plattformen Facebook ettersom de fleste personene i hovedmålgruppen, ...
  • Markedsføring av friluftsprodukter 

   Korsvold, Eirik Holm; Røneid, Anders Nedland (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra grossistfirmaet HK Trading, som i dag importerer friluftsprodukter fra Nokian Footwear og Trangia til det norske markedet. De har i forbindelse med en planlagt utvidelse ...
  • Markedsføring for Solbakken folkehøgskole 

   Stensrud, Lisa Berg; Jahren, Marianne; Hagen, Else-Marie K. (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Solbakken folkehøgskole har mye fokus på det faglige innholdet og den daglige driften av skolen. På grunn av det, er det liten tid til planlegging og tilrettelegging av markedsføringen. Hovedutfordringen til ...
  • Markedsføring i utvikling 

   Haugen, Silje Marlen; Juvik, Mari Tufte (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Musikkbransjen har undergått store forandringer de siste årene. Det fysiske salget har avtatt etter at muligheten for å laste ned musikk fra Internett kom. Siden 2010 har salg av digital musikk overgått det fysiske ...
  • Markedsføringsstrategi for Norli Gjøvik 

   Drønen, Ole Andreas; Oosterhof, Ole-Jacob; Johnsen, Mia Regine Angeland (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Gjennom spørreundersøkelse og analyser har det blitt kartlagt at Norli Gjøvik har problemer med å nå ut med markedsføringen sin slik den fungerer i dag. For å nå ut til den aktuelle målgruppen på 18-34 år, og samtidig ...
  • Markedsplan for Wow Sup*r AS 

   Knudsen, Suzanne; Onsager, Karine D.; Utland, Pensiri (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Wow Sup*r AS, en av mange butikkkjeder under Varner gruppen. Oppdragsgiver ønsket ideer til nye markedskanaler i sammenheng med at kjeden skal gjøre endringer i konseptet. Denne ...
  • Markedsundersøkelse - i det private og offentlige marked for Tag Studio As 

   Blomberg, Kate; Mehmedagic, Adis; Thirud-Gjerde, Britt Inga (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Tag Studio holder til i Kallerudlia på Gjøvik, daglig leder er Christer Futsæther. Tag ønsker å utvide bedriften utenfor og i Gjøvik og samtidig undersøke om det offentlige marked er noe de bør satse på. For å ...
  • Markedsundersøkelse for Dialecta Kommunikasjon AS. Kartlegging av marked for å utvide kundebasen. 

   Gromsrud, Helene; Sveum, Hanne Mari; Buland, Therese Isabelle (Bachelor thesis, 2010)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Dialecta Kommunikasjon AS. Det er ønskelig fra Dialectas side å øke omsetningen de tre neste årene og finne ut i hvor stor grad de er kjent i markedet samt blant sine ...