Now showing items 746-765 of 773

  • Virtual reality based vision therapy - For stroke patients with homonymous visual field deficits. 

   Ishoel, Martinus; Kanstad, Iselin Molnes (Master thesis, 2017)
   Background Homonymous visual field deficits is a condition where parts of the patient s vision are lost. This condition results in a reduced field of view, which can lead to significant problems, such as reduced literacy, ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Vis veien 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
  • Vis veien - Nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim 

   Liaaen, Aslak Høberg; Bell, Torgeir Timenes (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Dette prosjektet er et nytt veivisningssystem for mellomhastighetstrafikanter i Trondheim. De eksisterende skiltene for sykkelveivisning er i vår mening ikke tilpasningsdyktig og møter ikke behovene til ...
  • Visualisering av data i en produksjonsprosess 

   Halmeid, Carl Erik T. (Master thesis, 2004)
   NORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Visualisering av multispektrale fargedata 

   Bakke, Arne Magnus (Master thesis, 2004)
   NORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om ...
  • Vitalising Health Promoting Technology for Elderly in Design Education 

   Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter (Chapter, 2018)
   In this paper, we reflect on developing a course in design of health promoting technology for elderly, within the field of Tangible Interaction Design (TID). The pedagogical goal is to develop profound design education in ...
  • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

   Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive ...
  • VRehab – Designing for VR-based serious games in neurorehabilitation 

   Støen, Anders Bråten; Fridheim, Magnus Lie (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn Ervervet hjerneskadet (EH) er begrepet for enhver skade på hjernen etter fødsel. EV er vanlig og en av de største årsakene til død og uførhet i verden. Disse skadene kan påvirke både fysiske og kognitive evner. ...
  • W. W. W. Usability Catalogue 

   Neubauer, Nico; Neubauer, Andre; Mortensen, Wisarut (Bachelor thesis, 2021)
   Vi bruker mye av tiden vår på nette og dette kommer ikke til å forandre seg. Spørsmålet vi stilte oss er: Hvilken problemer finnes for brukerne av et nettsider i dag og kan vi kategorisere dem i en katalog? Dette testet ...
  • Walter og Vera - Et konseptforslag om nyhetsformidling med lyd og spillelementer 

   Alvir, Astrid; Fanum, Inga Sofie Lamborg; Parelius, Ida (Bachelor thesis, 2021)
   Barn som har vokst opp fra 2012 og frem til i dag er kun vant med en hverdag der digitale verktøy spiller en naturlig rolle i de fleste våkne timer. Med dette kommer også stor tilgang til nyhetsbildet hvor ikke alt er ...
  • Wasting of Fresh-Packed Bread by Consumers—Influence of Shopping Behavior, Storing, Handling, and Consumer Preferences 

   Østergaard, Sofie; Hanssen, Ole Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There are few scientific papers dealing with the packaging of fresh bread and consumer preferences as to the packaging. There are also few scientific papers on consumer behavior regarding shopping routines, storing, and ...
  • Web database for kunstnere i Møre og Romsdal 

   Rørhus, Torunn; Vesterli, Irene (Bachelor thesis, 2004)
   Oppgaven vår går ut på å lage et nettsted for foreningene Billedkunstnere i Møre og Romsdal (BKMR) og Norske Kunsthåndverkere Midtnorge (NKM). Websiden er bygd opp av to systemer. En brukerdel og en admindel som skal ...
  • Web site for GAIN 

   Brænden, Stig; Gjerde, Stian; Hansen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   The project started with an inquiry from GAIN, Graphic Arts Intelligence Network, on the September 26. 2000. GAIN currently has a website that is static, and is not functioning in a satisfying way. The desire is therefore ...
  • Web-to-print mot markedet 

   Engum, Marianne; Myklebust, Stine; Jacobsen, Anne Helene; Endresen, Petter (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å ...
  • Webbasert brukeropplæring for videokonferanseutstyr 

   Fagereng, Erik; Hillesvik, Torunn; Hjørnevik, Tone Lise; Jevne, Ingvild Tollehaug; Nebylien, Gunn (Bachelor thesis, 2004)
   Målet for prosjektet var å lage prototyper for webbasert brukeropplæring for TANDBERG sine videokonferanesystemer. Prosjektet var delt inn i to faser. Fase en besto i å utvikle forslag til en webbasert brukeropplæring ...
  • Webbasert edutainment 

   Nag, Øystein Leiknes (Master thesis, 2006)
   NORSK: Edutainment som består av de engelske ordene education og entertainment, på norsk gjerne kalt lek og lær, er en stadig økende nisje innen e-læring. Begrepet edutainment er knyttet spesielt til multimedier, inkludert ...
  • Webløsning for OL-fakkelstafett 

   Fjærestad, Ole Kristian; Holm, Henrik (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Problemstilling: Hvordan tilrettelegge for brukerdeltakelse i en webapplikasjon for OL-fakkelstafett? Denne problemstillingen er aktuell da den i stor grad reflekterer dagens mediebilde. Oppgaven er basert på en ...
  • Well-Behaved Design 

   Ramstad, Idun Sarre (Master thesis, 2020)
   Vi lever i en tid med menneskelig nedgradering. Teknologiske enheter blir stadig kraftigere og innflytelsesrike, og utnytter våre kognitive svakheter ved å påvirke atferden vår til å passe deres behov. Samtidig har ...