• Utvikling av nytt design for Dokflyt-Infra 

   Nylund, Emma Johansen; Meen, Siri; Svendsen, Kenneth Refvik (Bachelor thesis, 2016-08-24)
   Vårt prosjekt gikk ut på å utvikle et nytt design for dokumentasjonsløsningen Dokflyt-Infra. Ved hjelp av ulike designmetoder har vi utformet prototyper for desktop og app, og laget retningslinjer som skal være til hjelp ...
  • Utvikling av produktarkitektur og formgiving av en ubemannet flygende farkost 

   Bjertnes Jacobsen, Jonas (Master thesis, 2014)
   Ved å ta utgangspunkt i oppstartsbedriften CPTR sin nyutviklede teknologi, vil hensikten med oppgaven å utvikle en produktarkitektur for en ubemannet flygende farkost i form av en flygende vinge. Meningen er å montere et ...
  • Utvikling av radioapparat 

   Erlandsen, Andreas (Master thesis, 2010)
  • Utvikling av ultralydapparat 

   Haukvik, Solveig (Master thesis, 2010)
  • Utvikling av utlånssystem for Dokflyt AS 

   Sucic, Toni; Jansson, Geir Marius Kirkeberg (Bachelor thesis, 2017)
   Vi fikk i oppgave å bygge en webapplikasjon for bedriften Dokflyt AS med formål om å gjøre det enklere og mer oversiktlig for montører i en bedrift å låne utstyr. Via applikasjonen kan man låne utstyr, se utstyr som allerede ...
  • Utvikling og design av treningsbag/sekk for kvinner 

   Aarøen, Janniche Alicabo (Master thesis, 2014)
   Temaet for oppgaven har vært å utvikle en treningsbag for kvinner. Da man ofte trener før eller etter skole/jobb, finnes et behov for en løsning som kan egne seg i begge sammenhenger.Målet med oppgaven har vært å utvikle ...
  • Utvikling og implementering av bedriftsnettside for Hadeland Viltslakteri AS 

   Eriksen, Dag-Roger; Kleppe, Jonas; Sagen, Sjur Sutterud (Bachelor thesis, 2017)
   I vårt prosjekt skulle vi utvikle en ny bedriftsnettside med nettbutikkløsning for Hadeland Viltslakteri. Vi har brukt ulike designmetoder for å utvikle og utforme prototyper som endte opp i en ferdig løsning, som ble ...
  • Vann forvaltning - Situasjonsanalyse og behov for IT-løsninger i kommuner 

   Strømstad, Kirsti (Master thesis, 2015)
   Lett tilgjengelig drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann er grunnlaget for vårt moderne samfunn med tanke på god helse og miljø. Vann og avløp er infrastruktur som gjør dette mulig, men på grunn av økende forbruk, ...
  • Variations of Shape in Industrial Geometric Models 

   Veelo, Bastiaan Niels (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2004:106, Doctoral thesis, 2004)
   This thesis presents an approach to free-form surface manipulations, which conceptually improves an existing CAD system that constructs surfaces by smoothly interpolating a network of intersecting curves. There are no ...
  • Varslingsutstyr for hørselshemmede i det offentlige rom. Kunnskapsoppsummering. 

   Storholmen, Tore Christian B; Næsgaard, Ole Petter (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  • Velferdsteknologiske løsninger for barn med Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og/eller autismespekterforstyrrelser og deres foresatte 

   Meland, Carina (Master thesis, 2015)
   NORSK: Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg av for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet og forbindes ofte med teknologi som skal støtte de eldres behov ...
  • Verification and extention of a camera based calibration method for projection displays 

   Mikalsen, Espen Bårdsnes (Master thesis, 2007)
   NORSK: I hverdags bruken av video prosjektører er fargekalibrering sjelden et tema. Dette kan føre til at en video prosjektør viser et bilde som er langt fra det tiltenkte resultatet. I 2006 presenterte Raja Bala og ...
  • Verktøy mot skulevegring hos barn 

   Aaraas, Arne Henden (Master thesis, 2018)
   Oppgåva inneber utvikling av eit spillkonsept som er tilpassa barn som lider av skulevegring, foreldre og barnepsykologar og andre relevante aktørar i helsetenesta. Dette skal fungere som eit verktøy for å få bukt med ...
  • Video i Amedias lokale mediehus 

   Andersen, Espen; Wicklund, Wilhelm Thon (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Denne oppgaven er utviklet i samarbeid med Amedia Utvikling og omhandler lokale mediehus og bruken av levende bilder i lokal nettavis. Lokale mediehus er i en overgangsfase hvor fokuset ikke lenger kun er på papir, ...
  • Videreutvikling av hørselshjelpemiddel, bruker- og funksjonstilpasning. 

   Skogsrød, Ingri Ørsal (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn ListenUp er en mobil applikasjon utviklet av SINTEF og LISTEN AS. Det er et teknologidrevet prosjekt Et lavterskel produkt Et kommersielt produkt som går utenom NAV Prototypen ListenUp: gjør din iPhone om til ...
  • Virtual reality based vision therapy - For stroke patients with homonymous visual field deficits. 

   Ishoel, Martinus; Kanstad, Iselin Molnes (Master thesis, 2017)
   Background Homonymous visual field deficits is a condition where parts of the patient s vision are lost. This condition results in a reduced field of view, which can lead to significant problems, such as reduced literacy, ...
  • Virtuelt EGIN 

   Doksrud, Per William; Nysæter, Hans Martin; Sæther, Monica; Tvete, Maria Mørk (Bachelor thesis, 2003)
   Vår oppgave har vært å utvikle et virituelt møtested for EGINs medlemmer, slik at de enklere kan kommunisere over landegrenser. Dette nettstedet gir medlemmene mulighet til å diskutere i et diskusjonsforum, registrere ...
  • Visualisering av data i en produksjonsprosess 

   Halmeid, Carl Erik T. (Master thesis, 2004)
   NORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert ...
  • Visualisering av Feiring jernverk 

   Holen, Inga Kristine; Hængsle, Martin; Røise, Anne Karin (Bachelor thesis, 2003)
   Det var tidlig forslag om å gripe fatt i Feiring jernverks ruiner og arbeide med digital visualisering og tilgjengeliggjøring av jernverkets historie. Verket er fra begynnelsen av 1800-tallet og i dag er det kun de ...
  • Visualisering av multispektrale fargedata 

   Bakke, Arne Magnus (Master thesis, 2004)
   NORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om ...