Now showing items 489-508 of 767

  • Object Retrieval and Student Behavior Using Tags in a Learning Context 

   Hochlin, Christian (Master thesis, 2011)
   Learning objects are reusable digital resources used in education. They are expensive to create and it is hard to maintain a sufficient amount of metadata in them. This impedes the ability to locate learning objects for ...
  • Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

   Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
   NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...
  • Obstacle cuing in Augmented Reality Head Up Displays. Perceptual tunneling and effect of cuing 

   Karande, Chetana (Master thesis, 2021)
   Bruken av Augmented Reality (AR) har økt det siste tiåret. Nå er applikasjonene ikke bare begrenset til luftfartsindustrien og militæret, men brukes også i forbrukermarkedet. Det foregår mye forskning i bilindustrien. Den ...
  • Occupant engagement in the office environment: role assumptions about the building manager 

   Valle, Roberto; Boks, Casper; Berker, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose This paper aims to put the building manager (BM) as the professional responsible for implementing occupant engagement initiatives (OEIs) in the work environment and discusses the challenges they may experience in ...
  • Og bakom skjermen synger skogene - En diskusjon rundt digitalisering og tapet av fysisk interaksjon utforsket gjennom fysiske visuelle uttrykk 

   Fossøy, Eirin Mari (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven diskuterer digital interaksjon, med fysiske visuelle uttrykk som motpol og forskningsmetode. Fysiske Visuelle uttrykk brukes i en spekulativ design prosess for å synliggjøre forskjellen mellom digital ...
  • OLKweb søknadsmodul 

   Hjelmeland, Ivan Lé; Kjelsrud, Emil; Melbostad, Ole Christian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Etter 2-årig yrkesfaglig utdannelse skal elevene gjennomføre opplæring gjennom en lærlingperiode i bedrift. I 2012 var det kun 29% av elever med yrkesfaglig utdannelse som gjennomførte sin læreplan, i Oppland ...
  • Omkreft.no - En informasjonsnettside for familier med et kreftsykt barn 

   Søreide, Inga Nedrebø (Master thesis, 2018)
   Rapporten består av 11 kapitler, ikke inkludert starten av rapporten som tar for seg innledningen. De to første kapitlene «Introduksjon» og «Metode» beskriver bakgrunnen for prosjektet og måten jeg har tilnærmet seg oppgaven ...
  • Omnomnom: brukergrensesnitt for forelesningsopptak system 

   Behrens, Tina Haaskjold; Solbakken, Malin Ask; Bjørstu, Lena (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Omnomnom er et brukergrensesnitt utviklet for IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik sitt egenutviklede system for forelesningsopptak. Grensesnittet viser forelesninger som er gjort og gir ansatte mulighet til å logge ...
  • Omsorgsteknologi 

   Hegdahl, Asbjørn; Helle, Maren (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn:Den økende andelen eldre i samfunnet medfører store utfordringer de kommende årene både for privat og offentlig sektor. Omsorgsteknologi er teknologiske løsninger rettet mot pasient, pårørende og/ eller helse- og ...
  • Open World Navigation and the Effects of Diegetic Elements in Video Games 

   Solheim, Jakob (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet undersøkte i hvilken grad diegetiske elementer påvirker en spiller's innlevelse (immersion). En spørreundersøkelse ble satt opp og distribuert til 102 deltakere for å bedre kunne forstår spilleres vaner, ...
  • Oppland Arbeiderblad for unge 

   Ivarjord, Catrine; Bergersen, Heidi (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Denne rapporten bygger på dagens samfunnsproblem hvor unge og studenter er for lite opptatte av hva som skjer i det lokale og regionale nyhetsbildet. Oppgaven i det moderne samfunnet blir å fange de unges oppmerksomhet ...
  • Opplevelsen av å vente - Design for barn i møte med stressende situasjoner 

   Sivertsen, Hanne (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven utforsker forskjellige fagdisipliner, naturfenomener og sunn fornuft, for å få kunnskap om hvordan man kan forbedre oppfatningen av å vente, spesielt for barn som venter på noe som kan virke stressende. ...
  • Opplevelsesbygg for Mehuken Vindpark 

   Sven-Erik Markhus Kaiser (Master thesis, 2020)
   I Mehuken Vindpark på Vågsøy står det et tomt vindmøllefundament. På det skal det settes opp en bygning, til nytte for lokalbefolkningen og andre brukere. Bygningen skal bidra til positive opplevelser og gi muligheten for ...
  • Opplæring av røktere i landbaserte oppdrettsanlegg 

   Kvietková, Barbora (Master thesis, 2019)
   “Må all vekst i norsk oppdrett tas på land?” var årets tema på TEKSET konferansen, der aktører fra den norske landbaserte oppdrettsnæring møter og diskuterer "utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og ...
  • Optimalisering av brukervennlighet for produksjonsstyringsverktøy av betongherding. 

   Adalheidur Magnusdottir (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven fremstiller en menneskesentrert designprosess og systemanalyse av produksjonsstyringsverktøyet Maturix ved å utføre ekspertintervjuer, feltobservasjon på E39 og casearbeid av bedrift i implementeringsfase ...
  • Organisasjonskultur – strategiforslag og tiltaksplan for NordBook AS 

   Bogstrand, Vegard; Habbestad, Christian Balchen; Strand, Veronica Svoren (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Denne rapporten gir en innføring i organisasjonskultur og endring, samt en konkret tiltaksplan som vil fungere som vår vurdering av hvordan vi ville løst kulturproblemene hos NordBook AS. Samlet resulterer dette i ...
  • Organisasjonskulturer i Markedsagentene 

   Hoe, Cecilie; Simonsen, Terese; Petersen, Andreas (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven er gitt av Markedsagentene, et samarbeidsnettverk dannet av Idéhuset Sandbeck, Tag Studio Oslo, Tag Studio Gjøvik, Egge Reklamebyrå, Grønt Gress, M8 Design og Rykte. Oppdragsgiver ønsket en ...
  • Öndunar kúlur - Dynamisk installasjon for bærekraftig luftkvalitet 

   Ahmad, Zahra A.; Ekerhovd, Martha Nigardsøy; Rust, Toini; Zander, Herman Fredrik Vedeler (Bachelor thesis, 2021)
   Dette prosjektet har røtter fra forarbeidet «Kunnskap om luftkvalitet i Gjøvik» som omhandler samme tema. Prosjektet vårt bygger på kunnskapen om at det er informasjonsmangel om luftkvalitet blant innbyggerne i Gjøvik. ...
  • Packaging design strategies for introducing whole mealworms as human food 

   Kauppi, Saara-Maria (Chapter, 2020)
   the variety of packaging design strategies for mealworms, based on packaging design suggestions by master‘s students. The design suggestions are analysed and categorised under different themes for introducing mealworms for ...
  • Parallellpublisering fra print til web 

   Brandsnes, Eivind; Helland, Julie Hagen; Rønning, Ole Christian (Bachelor thesis, 2008)
   NORSK: Bacheloroppgavens oppdragsgiver er Hamar Media AS og deres datter- selskaper Idé Trykk AS og React Solutions AS. Bedriftene ønsker å gjøre prosessen fra print til web mer effektiv og «tidsparende» for å kunne ...