Now showing items 508-527 of 918

  • Konseptutredning og kostnadsestimering for flerbrukshall 

   Sørumshagen, Kasper; Myklebust, Erlend Hestholm; Matibag, John Lloyd (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg konseptutredning og kostnadsestimering for en flerbrukshall i ytre bydel i Ålesund, nærmere sagt Osane. Hovedmålet er å finne løsninger som lar seg realisere innenfor gitt budsjettramme og tomtens ...
  • Konseptutvikling av et integrert automatisk lade- og fortøyningsystem 

   Adam, Milkeyso Abdujalil (Bachelor thesis, 2023)
   Automatiske lade- og fortøyningsystemer ble først tatt i bruk for over 10 år siden men det er ikke før nå at anvendelsen har begynt utbre seg og teknologien utvikles raskt. Skipsfarten er på vei mot en elektrifisert og ...
  • Konseptutvikling av strekkmålesystem for seismikkoperasjoner 

   Marthinsen, Ole Jørgen; Knoph, Jone Nødland (Bachelor thesis, 2019)
  • Konstruksjon av testrigg for vinsjer 

   Skaar, Stig-Morten; Pettersen, Magnus; Misund, Armand Myhren (Bachelor thesis, 2015)
   Denne tekniske rapporten presenterer konstruksjon av testrigg for vinsjer. Målet med denne oppgaven har vert å designe og dimensjonere et testtårn, som muliggjør testing av Ulmatecs nåværende og fremtidige vinsjer. Testtårnet ...
  • Krav for å drifte operasjonen av et cross dock-anlegg 

   Røed, William (Bachelor thesis, 2020)
   Dagens marked er preget av sterk konkurranse, hvor leverandører og produsenter er under et konstant press for å få levert produktet sitt raskest mulig samtidig som kostandene holdes nede. Målet til de fleste forsyningskjeder ...
  • Krevende operasjoner langs merdekanten 

   Bakken, Idun; Torset, Nora (Bachelor thesis, 2021)
   I havbruksnæringen, må man forholde seg til kompleksitet, risikostyring, forståelse for og bevissthet om sikkerhetskultur på daglig basis, og det er derfor viktig at dette opprettholdes og utvikles kontinuerlig. Problemstillingen ...
  • Kuleformet konstruksjon 

   Holmeset, Martin; Gestsson, Stefan Birger Hansen; Solbergq, Maiken Maria (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven omhandler bacheloroppgaven «kuleformet konstruksjon» gitt av Skanska og NTNU i Ålesund. Hensikten med oppgaven er å finne best mulig løsning på hvordan en kuleformet konstruksjon kan dimensjoneres og ...
  • Kultur på skip 

   Håland, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Norge er sjømennenes land, med vår lange kystlinje har det å bruke havet gått i tradisjoner. I etterkrigstiden var en lenge borte fra hjemmland og familie, man måtte finne seg i den familien som var ombord, de som var om ...
  • Kvalifikasjonsrammeverk for brønnbåtoperasjoner 

   Farkvam, Tone.; Olsen, Therese.; Trosdahl, Ronja.; Øvreås, Linn. (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for denne oppgaven var å finne svar på følgende problemstilling: Gir dagens nautikkutdanning et godt nok grunnlag for å gjennomføre krevende operasjoner på brønnbåt? Det sees nærmere på om det er behov for et ...
  • KYC-related risk factors and the value creation of Norwegian shipbrokers 

   Holt, Hjardar Naterstad; Frey, Anders (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten studerer verdiskapingen til norske skipsmeglere, og hvordan disse meglerne og deres verdiskaping påvirkes av KYC-regelverket. Know Your Client (forkortet KYC) er valgt som hovedtema i denne oppgaven, fordi ...
  • Landbasert losing av skip gjennom norske farleder. 

   Turbekkmo, Arve (Master thesis, 2023)
   Tittel: Landbasert losing av skip gjennom norske farleder. Forfatter: Arve Turbekkmo. Utgiver: NTNU. Årstall: 2023. Tema: Landbasert losing er et satsingsområde i flere nordiske land. I Norge er det per i dag ingen ...
  • Landstrøm til cruisenæringen 

   Blakstad, André. (Bachelor thesis, 2021)
   Når store cruiseskip ligger til kai, slipper de ut store mengder med skadelige stoffer, som er med på å forurense områdene i og rundt havnen. Ved å benytte landstrøm som energikilde, vil dette bidra til mindre utslipp for ...
  • Landstrøm – status og utfordringer i Norske havner? 

   Kjærstad, Ninni (Bachelor thesis, 2017)
   Når et skip ligger til kai vil det ha behov for energi. Ved å la skip forsynes med energi fra land, istedenfor å holde motorene gående, kan helse- og miljøskadelige utslipp reduseres. Norske havner har i dag muligheten til ...
  • Lean and Flexible Project Delivery 

   Vaagen, Hajnalka; Ballard, Glenn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The average cost and time overrun of frequent changes in ETO and construction projects is high, and with steadily increasing cost constraints, productivity increase is critical for future competitiveness. Successful lean ...
  • Lean Automation and Discord communication platform improving usability and efficiency of a 3D printer Factory 

   Røsvik, Andreas Tomren (Master thesis, 2021)
   This thesis explores the impact of implementing Lean Automation and the communication platform Discord to an 3D printer Factory. With an experimental method the production process before the implementation is mapped and ...
  • Lean design of Spare Part Kit Production Cell: A Case Study from a Sperre Industri AS 

   Vijayan, Kavin Kathiresh; Mork, Ola Jon; Komandur, Sashidharan; Hansen, Irina-Emily (Chapter, 2016)
  • Lean principles applied to ship design planning 

   Grytten, Julie Berg (Master thesis, 2019)
   Planlegging bør være et avgjørende element i alle prosjekter, og betydningen av planlegging kan ikke understrekes nok. Til tross for dette er det lett å finne utallige tilfeller av dårlig planlagte og utførte prosjekter. I ...
  • Lederstil og personlighetstyper blant unge maritime navigatører 

   Skare, Eirik (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven er en kvantitativ undersøkelse med formål om å undersøke personlighetstype og lederstiler blant unge maritime navigatører. Oppgaven har tatt utgangspunkt i personlighetstyper ved bruk av Jungs Type ...
  • Lekkasjereduserende tiltak i ledningsnettet i Ålesund kommune 

   Kibreab, Digge Tesfamhret (Bachelor thesis, 2021)
   NTNU i Ålesund har et pågående Smartvannprosjekt med Ålesund kommune. Prosjektet har som hovedmål å lage en digitaltvilling av vannforsyningssystemet. Denne oppgaven tar for seg lekkasjeproblematikken i ledningsnettet, med ...