Recent Submissions

 • Cyber Trust in the Norwegian Online Flea Market: An Ethnographic Study on Fraud 

  Pan, Yushan (Chapter, 2020)
  This work-in-progress paper reports an ethnographic study on how cyber trust could be designed to prevent online fraud. A yearlong ethnographic study was conducted with a group of victims who were scammed in online shopping. ...
 • Calculating Hourly Cost Rates In Project-Based Industries Part 2: cost management 

  Emblemsvåg, Jan; Cokins, Gary (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Hourly cost rates are crucial project costing due to the substantial proportion of labor costs in projects. Yet, there is little published about calculating hourly cost rates, and it is a contentious topic in corporations. ...
 • Making Sense of Maritime Simulators Use: A Multiple Case Study in Norway 

  Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This paper reports a multiple case study of a training center collaboration with three offshore companies and a coastline authority. Through a qualitative inquiry, we utilized the actor-network theory to analyze the common ...
 • Online Fault Detection in Autonomous Ferries: Using fault-type in-dependent spectral anomaly detection 

  Ellefsen, Andre; Han, Peihua; Cheng, Xu; Holmeset, Finn Tore; Æsøy, Vilmar; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Enthusiasm for ship autonomy is flourishing in the maritime industry. In this context, data-driven Prognostics and Health Management (PHM) systems have emerged as the optimal way to improve operational reliability and ...
 • Maritime Design: A CSCW Territory? 

  Pan, Yushan; Hildre, Hans Petter (Research report, 2020)
  This paper focuses on remote-control and autonomous vessels from a sociological perspective. We report that if CSCW research aims to shed light on other disciplines, researchers should be reflexive insider that first ...
 • Enabling Python Driven Co-Simulation Models with PythonFMU 

  Hatledal, Lars Ivar; Collonval, Frederic; Zhang, Houxiang (Chapter, 2020)
  This paper introduces PythonFMU, an easy to use framework for exporting Python 3.x code as cosimulation compatible models compliant with version 2.0 of the Functional Mock-up Interface (FMI). The framework consists of a ...
 • An effective ship control strategy for collision-free maneuver toward a dock 

  Shuai, Yonghui; Li, Guoyuan; Xu, jinshan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Ship maneuvering toward a dock is a hot research topic in the field of autonomous ships. How to realize autonomous low-speed maneuver to a designated location under environmental disturbances is the fundamental problem at ...
 • A Hybrid Approach to Motion Prediction for Ship Docking— Integration of a Neural Network Model into the Ship Dynamic Model 

  Skulstad, Robert; Li, Guoyuan; Fossen, Thor I.; Vik, Bjørnar; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  While automatic controllers are frequently used during transit operations and low-speed maneuvering of ships, ship operators typically perform docking maneuvers. This task is more or less challenging depending on factors ...
 • Flexible riser replacement operation based on advanced virtual prototyping 

  Yuan, Shuai; Major, Pierre Yann; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  As a critical campaign in the offshore oil and gas engineering, flexible riser replacements involve complex operations that need to be optimized and detailed to factor in trends in the industry. Since it allows engineers ...
 • Development of a vision-based target exploration system for snake-like robots in structured environments 

  Li, Guoyuan; Waldum, Håkon Bjerkgaard; Grindvik, Marcus Olai; Jørundl, Ruben Svedal; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Applying snake-like robots to environmental exploration has been a hot topic for years. How to achieve free navigation for target search in a complex environment in a safe and efficient manner is one of the main tasks that ...
 • Prosessutvikling for produktvisualisering i maritime miljø. 

  Hessen, Stian Johansen (Bachelor thesis, 2020)
  Denne tekniske rapporten er besvarelse for avsluttende hovedoppgave i Produkt og systemdesign 2017-2020, ved NTNU Ålesund. Hovedoppgaven er gjennomført hos Skipsteknisk AS, hvor kandidaten fra før har gjennomført praksis ...
 • Dimensjonering av gang- og sykkelbru 

  Kudosov, Magomed-Khan (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven handler om gang- og sykkelbruen som skal krysse Borgundvegen rett øst for NTNU Ålesund. Målet med oppgaven var å dimensjonere brukonstruksjonen, velge konstruksjonsmateriale, nødvendig armering og komme ...
 • Overvannshåndtering fra veianlegg 

  Stranden, Glenn Ove; Mohammed, Nasser Berhanu (Bachelor thesis, 2020)
  Hensikten med rapporten er å kartlegge overvannshåndterings metoder og forslå en rensemetode for overvannet fra E39 og Brusdalsvegen for å sikre vann kvaliteten til Brusdalsvatnet, drikke vannkilden til Ålesund kommune. ...
 • Hydraulisk modellering av et vannledningsnett 

  Broen, Kristoffer Norderhaug; Osdal, Robert Aass (Bachelor thesis, 2020)
  Formålet med bacheloroppgaven er å finne svakheter i ledningsnettet til Eide Vassverk SA ved bruk av hydraulisk modellering og brannvannssimuleringer. Oppgaven er delt opp i tre hovedmål, der første del er å utarbeide ...
 • Hvordan kan framtidens brønnbåtutrustning bli? 

  Klingenberg, Jonathan; Jan, Hjellestad; Windsnes, Andreas (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgavens formål er å se nærmere på hvordan framtidig utvikling innenfor teknologi i havbruksbransjen kan påvirke brønnbåters utrustning. Det kan være mulig å møte nye arbeidsoppgaver og utfordringer for et oppdrettsmarked ...
 • Evaluering av SCALGO Live og MIKE URBAN for kartlegging av overvann 

  Hatlen, Simen (Bachelor thesis, 2020)
  Menneskeskapte klimaendringer medfører hyppigere og mer intense nedbørshendelser. Intens korttidsnedbør forårsaker de største problemene med store skader på bygninger og infrastruktur fordi ledningsnettet ikke har kapasitet ...
 • Innkjøp i Moen Verft AS. 

  Brekk, Johann Ludvig (Bachelor thesis, 2020)
  Temaet for oppgaven er innkjøp. Undersøker har inngått avtale med bedriften Moen-Gruppen AS om å skrive oppgaven rettet til dem. Moen-Gruppen AS vurderer om de skal gå til ansettelse av en innkjøper, eller ikke. Problemstillingen ...
 • Prosjektering av enebolig. 

  David Andresen; Joakim Sperre (Bachelor thesis, 2020)
  I denne bacheloroppgaven tar vi for oss prosessen fra kundes ønske om å bygge bolig frem mot ferdig prosjektert konsept. Hovedfokuset i prosjektet har vært på modellering, i ArchiCad og Revit. Det har blitt prosjektert i ...
 • Chasing the Perfect Rudder Angle – Evaluating the feasibility of a decision support system. A pilot study. 

  Dimmen, Kjetil; Næss, Bjørn; Nääs, Olle (Bachelor thesis, 2020)
  Formålet med denne Bacheloroppgaven var å gjøre en pilotstudie for å teste en hypotese basert på at et hjelpeprogram kan bistå i å øke sikkerhet under navigering. For å kunne gjøre dette måtte et hjelpeprogram bygges og ...
 • Integrering av 3D teknologi for brukertilpasset gips ved Ålesund Sykehus 

  Romundstad, Stine Sønåsen (Bachelor thesis, 2020)
  Rapporten tar for seg arbeidsprosessen rundt analyse av tidligere arbeid og forbedring med grunnlag i ny teknologi fra start til slutt. Målet med oppgaven er å utvikle et konsept med bruk av 3D-teknologi som 3D-skanning, ...

View more