Recent Submissions

 • Fremtidens cruisetrafikk 

  Sandberg, Sander Outzen; Myhren, Kristian Eide (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven undersøker nullutslippskravet i Norges verdensarvfjorder, som trer i kraft 1. januar 2026, og dens påvirkning på cruisenæringen i Møre og Romsdal. Vedtaket innebærer store miljøpolitiske endringer som vil ...
 • Brønnbåter: Hvordan forbedre navigasjonssikkerheten? 

  Ellingsen, Kristine; Andersen, Magnar (Bachelor thesis, 2024)
  Prosjektets utgangspunkt er en rekke nyhetssaker hvor brønnbåter har grunnstøtt, samt Sjøsikkerhetsanalysen 2022 gjennomført av Kystverket, som viser til en øking i antallet mindre alvorlige navigasjonsulykker i havbruksnæringen. ...
 • Conversational user interfaces for maritime autonomous surface ships 

  Hodne, Philip; Skåden, Oskar Kristoffer; Alsos, Ole Andreas; Madsen, Andreas Nygaard; Porathe, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  We propose integrating conversational user interfaces (CUIs) into Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) to facilitate direct communication with other ships without human intervention. The aim is to enable other ships ...
 • Teknologisk utvikling innen trålfiske 

  Habbestad, Markus; Kahlbom, Henrik; Pasik, Filip (Bachelor thesis, 2024)
  Oppgaven som er skrevet omhandler teknologisk utvikling innen tråling. Oppgaven tar for seg trålens historie, oppbygging og fremtidens trålteknologi. Problemstillingen er avgrenset til utviklingen av teknologier og ...
 • Human-Centred Design in Modern ECDIS Systems 

  Korevanov, Fedor (Bachelor thesis, 2024)
  Hensikten til rapporten er å etterforske hvor effektivt brukergrensesnittet, og generelt sett systemdesignet, av ‘electronic chart display and information system’ (ECDIS) er i å bistå sine brukere med systembruk. Opphavet ...
 • Conversational user interfaces for maritime autonomous surface ships 

  Hodne, Philip; Skåden, Oskar Kristoffer; Alsos, Ole Andreas; Madsen, Andreas Nygaard; Porathe, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  We propose integrating conversational user interfaces (CUIs) into Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) to facilitate direct communication with other ships without human intervention. The aim is to enable other ships ...
 • Prisen av en framtid - En analyse av nærskipfartens status og muligheter innen utslipsreduksjon 

  Fowler, Thomas Wik; Rahn, Julian; Ulvan, Kristian Valsø (Bachelor thesis, 2024)
  Norsk nærskipsfart (short-sea shipping) har ett behov for en overgang mot nullutslippsfartøy og fornybar teknologi. Målet med oppgaven er å se på hvor utviklet regler og forskrifter for bygging av nullutslippsfartøy er, ...
 • HMS og sikkerhetskultur i havbruksnæringen 

  Bortne, Torine; Kristiansen, Iver; Jakobsen, Marthe (Bachelor thesis, 2024)
  Fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt sikkerhetskulturen i havbruksnæringen øker stadig. Etter hvert som næringen vokser, er det avgjørende at sikkerhetstiltakene utvikler seg i takt med denne veksten. HMS i ...
 • Sikkerhet rundt MOB-Båt 

  Andreassen, Isak Olsen.; Bjelde, Ole-Marius (Bachelor thesis, 2024)
  Sikkerhet er noe som stadig jobbes med om bord i norske skip. Det blir strengere og strengere krav til de forskjellige instansene om bord. MOB-båt er en av viktigste redningsredskapene om bord i et skip. Selv om utstyret ...
 • Konsekvensene av NH90 innkjøpet og betydningen av dette i den maritime helikopterberedskapen 

  Brunvatne, Ola; Larsen, Sondre; Thomassen, Sondre (Bachelor thesis, 2024)
  Kystvaktens helikopterberedskap har gjennom en lengre periode vært svekket og utredningen av de operative konsekvensene har vært fraværende for offentligheten. Studiets formål er å undersøke hvilke operative konsekvenser ...
 • Hvordan ivareta sikkerhetstyringen ved når ny teknologi kommer ombord 

  Hoddevik, Einar Tobias; Pedersen, Ole-Kristian (Bachelor thesis, 2024)
  I denne oppgaven har det blitt sett på hvordan innføringen av nye teknologier vil påvirke sikkerheten på fartøy. Problemstillingen handler om hvordan man skal ivareta sikkerheten ved innføringen av nye teknologier. Oppgaven ...
 • Behovet for endring i Lostjenesten 

  Aaberg, Jonas; Stokke, Jon Martin; Røren, Adrian (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg problemstillingen «Hvilke behov er det for endring i lostjenesten og hvordan vil eventuelle endringer påvirke losen?». Gjennom rapporten «Gjennomgang av lostjenesten, lospliktreglene og ...
 • Hva lærte vi av Nordlysbrannen 

  Olsson, Thomas; Moltubakk, Henrik Kvalsund; Overå, Jonas Våge (Bachelor thesis, 2024)
  I denne oppgaven har vi satt fokus på hva vi lærte av brannen om bord på hurtigruteskipet M/S Nordlys i september 2011. Vi startet denne oppgaven med å sette oss inni rapporten etter brannen om bord på M/S Nordlys. Denne ...
 • Kvifor manglar den maritime næringa på Sunnmøre sin viktigaste ressurs? 

  Muren, Robert; Storbukt, Andreas; Lillestøl, Olai (Bachelor thesis, 2024)
  Basert på artiklar og omtale i media, valte vi å skrive om mannskapsmangel om bord på båtar. Dette synest vi var interessant og det fanga interessa vår i stor grad. Etterkvart som vi fekk oversikt over statusen på bemanninga ...
 • Global and Local Awareness: Combine Reinforcement Learning and Model-Based Control for Collision Avoidance 

  Zhao, Luman; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  In this research, we focus on developing an autonomous system for multiship collision avoidance. The proposed approach combines global path planning based on deep reinforcement learning (DRL) and local motion control to ...
 • Medisinsk Maraton - Er den medisinske utdanningen for sjøfolk god nok? 

  Dahlstrøm, Jardar; Kjærnåsen, Sondre (Bachelor thesis, 2024)
  Historisk sett har internasjonale maritime forskrifter utviklet seg som et svar på ulike maritime ulykker og behovet for et felles regelverk i en stadig mer globalisert maritim verden. STCW-konvensjonen er en sentral ...
 • Dimensjonering av bæresystem i parkeringskjeller 

  Møller, Mathea; Kristoffersen, Malin; Tesfay, Siem (Bachelor thesis, 2024)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i bæresystemet til Skollebakken 1 og har som mål å dimensjonere enkelte konstruksjonselementer. Bygget har 20 omsorgsboliger fordelt på tre etasjer, i tillegg til en parkeringskjeller. ...
 • Energibesparende tiltak for TINE Ålesund 

  Fuglu, Hans-Ola.; Håkonsen, William.; Bakkebø, Kristian Berg. (Bachelor thesis, 2024)
  Rapporten presenterer veien til energibesparende tiltak for TINE Ålesund. Formålet er å bidra til bærekraftig utvikling i tråd med TINEs mål om nullutslipp innen 2030. Undersøkelsene baseres på gjennomgang av driftsdata, ...
 • INNOVASJON UNDER FØTTENE: EFFEKTIVISERING AV TRYGGHET 

  Heiberg-Larsen, Tommy Kevin; Modahl, Pia Camilla; Sætre Myklebust, Håvard (Bachelor thesis, 2024)
  Rapporten har jobbet ut ifra et konsept om å forbedre metodikken for å ta av eller på brodder. Ved gjennomgang av statistikk og brukerundersøkelser er det først og fremst forsket på behovet for en innovativ løsning. I ...
 • Mot en digital tvilling for overvåkning av forurensninger i Brusdalsvatnet 

  Olsen, Asvar; Solbakk, Hans Peter; Garberg, Emil Arntsen (Bachelor thesis, 2024)
  Sammendrag Denne oppgavens formål var å se på forurensninger i form av mikroplast, tungmetaller og PAH fra Europaveg 39, i strekningen Moa – Digerneset langs Brusdalsvatnet. Oppgaven bestod i hovedsak av to deler der det ...

View more