Now showing items 278-297 of 915

  • ECMS 2013 Conference Proceedings 

   Bye, Robin Trulssen; Zhang, Houxiang; Rekdalsbakken, Webjørn (Book, 2013)
  • EEG Application for Human-Centered Experiments in Remote Ship Operations 

   Kari, Raheleh; Steinert, Martin; Gaspar, Henrique Murilo (Chapter, 2019)
   Electroencephalography (EEG) is an exceptional technique in order to study human behavior via neurocognitive processes. EEG can be utilized in different domains to study the neurocognitive processes behind human-machine ...
  • EEG Application for Human-Centered Experiments in Remote Ship Operations 

   Kari, Raheleh; Steinert, Martin; Gaspar, Henrique Murilo (Chapter, 2019)
   Electroencephalography (EEG) is an exceptional technique in order to study human behavior via neurocognitive processes. EEG can be utilized in different domains to study the neurocognitive processes behind human-machine ...
  • EEG Based Workload and Stress Assessment During Remote Ship Operations 

   Kari, Raheleh; Gausdal, Anne Haugen; Steinert, Ralf Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Autonomous and remotely controlled ships present new types of human factor challenges. An investigation of the underlying human factors in such operations is therefore necessary to mitigate safety hazards while improving ...
  • Effect of anchor line tension on an AHTS vessel at sea 

   Nygård, Kjell Lennart (Master thesis, 2016)
   In this thesis, the aim was to simulate a typical anchor-handling situation in order to study the influence from an anchor line. With today's computer power and simulation programs simulations be performed at reasonable ...
  • The effect of feed enzymes phytase, protease and xylanase on pelleting of microalgal biomass 

   Miladinovic, Dejan Dragan; Storebakken, Trond; Lekang, Odd Ivar; Salas Bringas, Carlos Mauricio (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Effect of the Lüders plateau on ductile fracture with MBL model 

   Tu, Shengwen; Ren, Xiaobo; He, Jianying; Zhang, Zhiliang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this study, the effect of Lüders plateau on the ductile crack growth resistance has been investigated with the Gurson damage model and the modified boundary layer (MBL) model, under mode I plane strain condition. The ...
  • An effective model-based thruster failure detection method for dynamically positioned ships 

   Wang, Tongtong; Li, Guoyuan; Skulstad, Robert; Æsøy, Vilmar; Zhang, Houxiang (Chapter, 2020)
   This paper presents an effective model-based thruster failure detection and isolation method for dynamically positioned (DP) offshore surface vessels. A DP vessel is supposed to maintain its position and heading at a ...
  • An effective ship control strategy for collision-free maneuver toward a dock 

   Shuai, Yonghui; Li, Guoyuan; Xu, jinshan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Ship maneuvering toward a dock is a hot research topic in the field of autonomous ships. How to realize autonomous low-speed maneuver to a designated location under environmental disturbances is the fundamental problem at ...
  • Effects of socio-demographic characteristics and household water management on Aedes aegypti production in suburban and rural villages in Laos and Thailand 

   Vannavong, Nanthasane; Seidu, Razak; Stenström, Thor-Axel; Dada, Nsa; Overgaard, Hans Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background Dengue fever is a mosquito-borne disease accounting for 50–100 million annual cases globally. Laos and Thailand are countries in south-east Asia where the disease is endemic in both urban and rural areas. ...
  • Effektene av å innføre vakuumteknologi i fire boligblokker. 

   Rasamizafimanantsoa, Andrianantenaina Herinjandry; Røvik, Tobias Brandal; Vorren, Sivert Olai Olsen (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan innføringen av vakuumtoaletter fra Jets vil påvirke fire boligblokker i Ålesund. Boligblokkene ble modellert med hjelp av plantegninger, hvor tre scenarier ble vurdert. ...
  • Effektivisering av sjøkartlegging og kvalitet på batymetrisk data 

   Allen, Robert Osvald; Carho, Henrik Aasgaard; Søreide, Sebastian (Bachelor thesis, 2019)
   Det ferdes årlig flere tusen fartøy langs norskekysten og en av forutsetningene for at fartøyer kan seile sikkert er gode sjøkart med nøyaktige dybdedata. Situasjonen i dag er at store deler av dagens kartgrunnlag strekker ...
  • Effektivisering av VVA-prosjekter på ledelsesnivå 

   Øvergård, Erik Lade; Øvergård, Kristian Lade (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven var å hjelpe Gjermundshaug Anlegg AS med å identifisere og komme med løsninger for å få bedre resultat på VVA-prosjektene sine. Herfra kom problemstillingen «Hva skal til for å lykkes med ...
  • Efficient Long-Term Extreme Response Analysis of Floating Bridges Using Multiple Timescale Spectral Analysis 

   Fenerci, Aksel; Geuzaine, Margaux; Denoël, Vincent; Øiseth, Ole Andre (Chapter, 2022)
   Floating pontoon bridges offer viable alternatives to cable-supported bridges when crossing long straits. Design of such large floating structures requires estimation of long-term load effects (e.g. 100years) under stochastic ...
  • Eksport av fersk laks via sjøveien 

   Godø, Trond Henderson; Bjerknes, Christoffer Wiik (Bachelor thesis, 2015)
   Lakseeksport viser seg å være en bærekraftig matressurs som har fått mye internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Behovet for mat vil øke i samsvar med den naturlige populasjonsveksten. Norge har en stor kyst hvor de ...
  • Eksport av fisk fra Norge til Kina 

   Hanssen, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Dette er en oppgave med tematikken eksport av fisk fra Norge til Kina i fokus. En tematikk gitt av Hofseth Logistics. I den forbindelse lyder oppgavens problemstilling som følger: «Hvordan kan Hofseths forsyningskjede ...
  • Ekspressykkelveg Lerstadtoppen-Campus 

   Arntsen, Marte; Enge, Børge Halrynjo (Bachelor thesis, 2023)
   E136 Lerstadtoppen-Campus er en del av «Bypakke Ålesund». Prosjektet er en direkte forlengelse av E136 Breivika-Lerstad, og tiltaket skal bidra til å redusere reisetiden med kollektivtransport mellom Moa og Ålesund sentrum. ...
  • Elektrisk drift av vinsj til tugbåt 

   Holen, Eirik; Nielsen, Ruben (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven dreier seg om muligheten for et grønnere alternativ enn hva dagens marked har å tilby innenfor vinsjesystemer for tug-båter. Gruppen skulle ved hjelp av ferdigproduserte komponenter kunne fremstille en kompakt ...
  • The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • En empirisk studie om kunnskapsoverføring i bygge- og anleggsbransjen 

   Hårstad, Johan Einar; Berger, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Overføring av kunnskap og erfaring mellom avdelinger og prosjekter hos aktører i bygge- og anleggsbransjen er viktig for å kunne utvikle og opprettholde kunnskapsnivået. Viktige aspekter som forståelse og kommunikasjon er ...