Now showing items 844-863 of 915

  • Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng 

   Espe, Knut Willy; Sylte, Frank Toreli (Bachelor thesis, 2015)
   I Norge blir det hvert år gjort byggefeil for flere milliarder kroner. Slurv og dårlig håndverk koster ikke bare samfunnet unødvendig store summer, men kan også påvirke helse og sikkerhet for de som skal nytte seg av ...
  • ULCV - en mulig utfordring for europeiske havner 

   Truong, Ha Vy; Hennum, Sindre (Bachelor thesis, 2015)
   Utviklingen i størrelsen på containerskip har utviklet seg betraktelig i løpet av de siste 20 årene. Containertransporten har over en lengre periode vært preget av lave rater og rederiene har derfor søkt lønnsomhet gjennom ...
  • Ulike forretningsmodeller for drift av norske containerterminaler 

   Olsen, Sigurd Anker (Bachelor thesis, 2020)
   Sentrale politiske føringer har som mål at en større andel av godstrafikken i Norge skal flyttes fra land til sjø. De fleste norske havner er kommunalt eid, men private terminaloperatørselskap kan delvis eller helt stå for ...
  • Uncertainty and sensitivity analysis for the performance evaluation of ship dynamical model 

   Wang, Chunlin; Wang, Tongtong; Nord, Torodd Skjerve; Zhang, Houxiang; Li, Guoyuan; Osen, Ottar (Chapter, 2022)
   Model uncertainty is pervasive and inherent in the engineering field. It could bring potential risks in real applications, especially for ship behaviour prediction under environmental disturbances. The evaluation and ...
  • An Uncertainty-aware Hybrid Approach for Sea State Estimation Using Ship Motion Responses 

   Han, Peihua; Li, Guoyuan; Cheng, Xu; Skjong, Stian; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Situation awareness is essential for autonomous ships. One key aspect is to estimate the sea state in a real-time manner. Considering the ship as a large wave buoy, the sea state can be estimated from motion responses ...
  • Understanding and eliminating waste in Engineer-To-Order (ETO) projects: a multiple case study 

   Jünge, Gabriele Hofinger; Alfnes, Erlend; Nujen, Bella B.; Emblemsvåg, Jan; Kjersem, Kristina (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This article explores how waste reduction approaches as found in lean thinking can be applied to engineering design in Engineer-To-Order (ETO) projects based on a multiple case study of ten companies over a 2-year period. ...
  • Understanding how to succeed with project partnering 

   Nevstad, Kristina; Børve, Sjur; Karlsen, Anniken Th; Aarseth, Wenche Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose The purpose of this paper is to present new findings to organizations that acknowledge difficulties in implementing and succeeding with project partnering. Design/methodology/approach The investigation is based on ...
  • The Use of a Data-Driven Digital Twin of a Smart City: A Case Study of Ålesund, Norway 

   Major, Pierre Yann; Li, Guoyuan; Hildre, Hans Petter; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   One objective of smart cities is to produce smart decisions that will address sustainability and climate change through big data and citizen engagement. However, to achieve this, local governments must address two barriers ...
  • Use of attainable regions for synthesis and optimization of multistage anaerobic digesters 

   Neba, Fabrice Abunde; Asiedu, Nana Yaw; Addo, Ahmad; Morken, John; Østerhus, Stein Wold; Seidu, Razak (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Anaerobic digestion involves multiple reactions, and when operated as a single stage, the process conditions are only suitable for all the reactions with no particular reaction being optimized, hence limiting overall ...
  • Using Actor Network to Enhance Maritime System Design 

   Pan, Yushan; Hildre, Hans-Petter (Chapter, 2016)
   Designing a cooperative system in Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) is a description-oriented approach. Maritime engineer emphasizes that such an approach is inadequate to convey ‘how to solve problems’ although ...
  • Using EEG for Mental Fatigue Assessment: A Comprehensive Look Into the Current State of the Art 

   Monteiro, Thiago Gabriel; Skourup, Charlotte; Zhang, Houxiang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper provides a brief survey of recent developments on the use of electroencephalogram (EEG) sensors for detecting mental fatigue (MF) in human operators during tasks involving human-machine interaction. This research ...
  • Utarbeidelse av granskingsprosedyre for brønnbåtrederiet Sølvtrans Management AS 

   Johnsen, Jeanette (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet i oppgaven er å ta for seg prosessene i undersøkelser av sjøulykker i rederiet Sølvtrans Management AS. Uønskede hendelser som grunnstøtinger har lav sannsynlighet for gjentakelse, men vil alltid ha store konsekvenser. ...
  • Utbedring av Austens - Hånes 

   Henden, Fredrik; ; Ervik, Linnea (Bachelor thesis, 2021)
   Fv. 659 Nordøyvegen er et prosjekt som skal gi fastlandsforbindelse til Nordøyane i Ålesund kommune. For en gjennomgående standard, skal derfor tilhørende veger på øyene rustes opp til en tofelts riksvegstandard. Austnes ...
  • Utbedring av Fv6218 Tjørsundbrua – Humlevegen 

   Bokure, Negasi; Vik, Karl-Erik; Sundkalkk, Sigurd (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg utbedring av Fv6218 fra meter 1237 til vegs ende. Det er en vegstrekning som er aktuell for utbedring ettersom vegen er underdimensjonert for å håndtere en større befolkning til området ...
  • Utdanner sjøfartsnasjonen Norge nok dekksoffiserer og maskinoffiserer? 

   Bull, Mathilde Sivertsen; Hanssen, Erlend Bjerk; Larsen, Tilie Strømsøy Aga (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven spør spørsmålet «Utdanner sjøfartsnasjonen Norge nok dekksoffiserer og maskinoffiserer?». For å forsøke å svare på dette, har 2 forskningsspørsmål vært sentrale: 1. Hva er det estimerte behovet for offiserer ...
  • Utfordringer med dimensjonering av prefabrikkert betong i et fleretasjes kontorbygg 

   Barsten, Markus; ; Schiøtz, Henrik Oppen; ; Trygstad, Stian (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgaven omhandler dimensjonering av et prefabrikkert betongbygg ved bruk av håndberegninger og det digitale dimensjoneringsprogrammet Finite Element Analysis (FEM-Design). Målet med oppgaven er å tydeliggjøre noen viktige ...
  • Utfordringer ved digitalisering av sjekklister på fartøy 

   Morvik, Martine Løvlie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg hvilke utfordringer Rederiet Stenersen AS kan møte med digitalisering av sjekklister om bord på fartøyene. Valg av problemstilling er tatt i samarbeid med rederiet i forbindelse med utplassering ...
  • Utifra et kostnads-, fremdrifts og kvalitetsperspektiv, bør prosjektet vurdere å plasstøpe neste tårn? 

   Lunden, Hans Erik; Dahl, Lars-Didrik (Bachelor thesis, 2020)
   Meierikvartalet er et byggeprosjekt bestående av mange byggetrinn. Vi vil ta for oss det første byggetrinnet og bruke dette som grunnlag for å vurdere alternativ byggemetode for neste byggetrinn. Det vi spesifikt skal ...
  • Utilization of Augmented Reality Technique for Sewer Condition Visualization 

   Nguyen Van, Lam; Tien Bui, Dieu; Seidu, Razak (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Wastewater pipelines are largely buried underground, and techniques for assessing and visualizing their condition are critical for planning and rehabilitation. This paper introduces a framework for integrating Geographic ...
  • Utilization of Virtual Manufacturing and Digital Twins for Improving Agility in Manufacturing Processes 

   Sarhadi, Hossein (Master thesis, 2022)
   I den moderne tiden med produksjonsstyring sliter mange bransjer med å håndtere uventede endringer i deres driftsmiljø, og denne studien tar sikte på å finne ut hvordan disse situasjonene skal konfronteres. For å foreslå ...