Now showing items 810-829 of 915

  • Taubane til Sukkertoppen 

   Stavseng, Sturla; Sellereite, Torstein; Hammeren, Thomas Smidesang (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgaven er å undersøke muligheten for å bygge en taubane til Sukkertoppen i Ålesund. Vi vurderte en rekke problemstillinger knyttet til utforming og arkitektur, plassering, dimensjonering, tekniske løsninger, visualisering ...
  • Team Collective Intelligence in Dynamically Complex Projects—A Shipbuilding Case 

   Hansen, Morten Juel; Vaagen, Hajnalka; Van Oorschot, Kim (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In concurrent engineering projects driven by short delivery times, team performance rests on the team’s capability to quickly and effectively handle different, emergent issues. We conducted an exploratory study of a large, ...
  • TEKNISK OG ØKONOMISK ANALYSE OM JORDFORSTERKNING AV PELER 

   Pandey, Seema; Lam, Mary Yuk (Bachelor thesis, 2020)
   Bacheloroppgave går ut på teknisk og økonomisk analyse for stabilisering av et byggegrop med jetpeler sammenlignet med KC-peler (kalksementpeler). Det er en teoretisk studie som handler om jordforsterkning ved hjelp av ...
  • Temporal Attention Convolutional Neural Network for Estimation of Icing Probability on Wind Turbine Blades 

   Cheng, Xu; Shi, Fan; Zhao, Meng; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Chen, Shengyong (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wind farms are usually located in high-latitude areas, which increases produced energy but creates a high risk of icing. Traditional methods of anti-blade-icing are limited by the extra cost and the potential damages to ...
  • Testing av radioutstyr i praksis 

   Rullestad, Simen; Sporsheim, Olav Sylte; Dybvik, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   I bacheloren er det undersøkt hvordan testing av radioutstyr blir utført i praksis. I det teoretiske grunnlaget er relevante regelverk beskrevet. Regelverket beskriver hvilke krav som stilles til testing og vedlikehold av ...
  • Testjigg for Biomekanisk Knetesting 

   Bjørkedal, Vegard Dale; Døsvik, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
   Rapporten tar for seg arbeidsprosessen av forbedring av testjiggen til Ålesund biomekaniske lab med grunnlag i ny teknologi. Målet med oppgaven er å utvikle et bedre konsept for festing av kne-kadaver, samt utvikle et nytt ...
  • The Effect of Sloshing on a Tank Pressure Build-up Unit 

   Banne, Håvard Bolstad (Master thesis, 2017)
   This thesis work has aimed to identify how sloshing will affect a liquefied natural gas (LNG) fuel tank. The physical nature of LNG means it needs to be kept cooled and pressurized in order to remain in a liquid state. ...
  • The European Union Emission Trading System and its financial impact on deep-sea chemical tanker shipping companies’ investments in environmentally friendly technologies 

   Mathiesen, Per Schjelderup (Bachelor thesis, 2023)
   Skipsfartsnæringen er ansvarlig for omtrent tre prosent av de globale utslippene, og dersom nye implementeringer og forskrifter ikke iverksettes, vil dette tallet øke. Som et resultat er verden i endring og nye reguleringer ...
  • The impact of design uncertainty in engineer-to-order project planning 

   Vaagen, Hajnalka; Kaut, Michal; Wallace, Stein W. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A major driver of planning complexity in engineer-to-order (ETO) projects is design uncertainty far into the engineering and production processes. This leads to uncertainty in technical information and will typically lead ...
  • The impact of the European Union Emissions Trading System on Short Sea Shipping Companies 

   Løvold, Erlend (Bachelor thesis, 2023)
   I min avhandling, "Virkningen av EU's utslippshandelssystem på kystnære rederier," sikter jeg til å belyse de regulatoriske utfordringene som kystnære rederier står overfor, med fokus på Fjord Shipping. Dette arbeidet ...
  • The Productivity Potential Assessment at Ekornes in Sykkylven, Møre and Romsdal. 

   Vartdal, Andreas (Master thesis, 2016)
   This thesis explains a PPA study conducted at Ekornes' shop floor bottle-neck in their factory in Sykkylven. As their goals towards the end of 2016 are to save 210 mill NOK and increase productivity by 4% in their sewing- ...
  • The role of paperwork in building up maritime competence in Brazil 

   Rasmussen, Maria-Fernanda (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Denne avhandlingsstudien har tatt for seg mange studier der forskere har utforsket papirarbeidseffektene i sjøfolks forestilling om sjømannskap. Ikke desto mindre ble alle studiene som er vurdert i denne oppgaven ...
  • The use of Eye Tracking Technology in Maritime High-Speed Craft Navigation 

   Hareide, Odd Sveinung (Doctoral theses at NTNU;2019:83, Doctoral thesis, 2019)
   The change from paper charts to Electronic Navigational Charts (ENC) has been regarded as a paradigm shift in maritime navigation. The traditional navigator skills have been challenged with the introduction of integrated ...
  • The value of the information from the deck log book 

   Nordpoll, Kennet; Steinsland, Martin; Aasbø, Viktor (Bachelor thesis, 2021)
   Dekksdagboka er velkjent i den maritime industrien og er om bord i større fartøy verden over. Denne oppgaven har studert bruken av dagens dekksdagbok og undersøkt nytten av denne. Dette ble undersøkt ved å se nærmere på ...
  • Thermodynamic Response Enhanced by Sloshing in Marine LNG Fuel Tanks: Experimental Work and Numerical Modelling 

   Grotle, Erlend Liavåg (Doctoral theses at NTNU; 2018:87, Doctoral thesis, 2018)
   This thesis presents studies of sloshing and how it influences thermodynamic conditions in liquefied natural gas (LNG) fuel tanks. Liquid in a moving tank mixes more efficiently with the gas, which condenses and is followed ...
  • Tilbygg : Spjelkavik VGS 

   Aasheim, Eirik Haukanes; Dahle, Kristoffer Nøringseth (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar for seg utvidelsen av Spjelkavik VGS, hvor formålet er å komme frem til det best egnede bæresystemet med hensyn på fleksibilitet og brann. En grov økonomisk vurdering er også vektlagt i valget av ...
  • Tilstandsovervåkning av ferjekaier 

   Najdorf, Emil (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten er en statistisk analyse av tilstanden til et utvalg av ferjekaier i Møre og Romsdal Fylke. Det blir sett på hvordan skader har utviklet seg over tid, hvordan de er oppdaget, og undersøke mulige årsaker til ...
  • Tiltak for å redusere riss i betonggolv på grunn 

   Refsnes, Ferdinand Flåten (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunnen for oppgåva er at kvaliteten på betonggolv er eit hyppig diskusjonstema som følgje av at spesifiserte krav og forventningar ikkje vert tilfredsstilt. Dette resultera i kostbare utbetringar som kunne vert unngått ...
  • Tiltak for overvasshandtering på Aspøya, Ålesund 

   Alvestad, Eline Einbu; Bergman, Morten; Molland, Even (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikta med denne oppgåva er å kartleggje overvasshandtering på Aspøya, samt å finne løysingar for framtidig behandling. Som deloppgåver har det blitt gjort reie for eksisterande leidningsnett og flaumvegar, berekningar ...
  • Tool for Integrating Product Lifecycle Activity in Ship Designing 

   Thamby, Toney (Master thesis, 2023)
   Ingeniørproduktutvikling ved designkontoret har gjennomgått ulike utviklinger innen datamaskinstøttet skipsdesign de siste seks tiårene. Produktutviklingsaktiviteter som tidligere ble utført manuelt av interne samarbeidspartnere, ...