Now showing items 908-915 of 915

  • Wave Response Experiments of Fish Farms 

   van der Meij, Jesper (Master thesis, 2023)
   Den globale havbruksnæringen er i en fase med store expansjon. Bærekraftig vekst i havbrukssektoren er en flott mulighet til å sikre sunn mat for mange. Det krever strenge regler og forskrifter, som drar nytte av omfattende ...
  • Weightless Neural Network-Based Detection and Diagnosis of Visual Faults in Photovoltaic Modules 

   Sridharan, Naveen Venkatesh; Joseph, Jerome Vasanth; Vaithiyanathan, Sugumaran; Aghaei, Mohammadreza (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The present study introduces a novel approach employing weightless neural networks (WNN) for the detection and diagnosis of visual faults in photovoltaic (PV) modules. WNN leverages random access memory (RAM) devices to ...
  • “What are the carrier advantages and disadvantages of IoT cargo tracking?” 

   Matre, Magnus Oksholm; Kvåle, Erlend Lilletveit (Bachelor thesis, 2020)
   Teknologi utvikler seg kontinuerlig og tar en større rolle i hver dagen vår. Teknologiendringene de siste årene har har vært bratt seg og forventes å fortsette. Bransjer har blitt presset mot nytenking, og skipsfartsmarkedet ...
  • What services does the agency fee in the ARA region include, and how does it compare to other European regions? 

   Bakke, Maiken Konstanse; Iversen, Martin (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven prøver å finne ut hvordan byråer fra et shippingknutepunkt driver sin virksomhet sammenlignet med andre fra mindre regioner, og hvilke tjenester de inkluderer i byråhonoraret. Ved å sammenligne dem med ...
  • The whereabouts of interorganizational learning: a maritime case study 

   Pareliussen, Bjarne; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Æsøy, Vilmar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose This paper aims to present the results from a case study that investigated interorganizational learning in a buyer and seller relationship in the context of the maritime industry. This examination emphasized ...
  • Wind affecting berthing operations 

   Kløvning, Erik Mikal (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   ABSTRACT: Almost every voyage culminates in a manoeuvre to berth the ship safely along a quay or wharf. During this phase a ship is affected by a number of factors, one of them being wind. This paper seeks to understand ...
  • Åfjord aktivitetshus – dimensjonering og bygningsfysikk 

   Lurvik, Kristoffer Darell; Herfjord, Erlend; Lieskar, Morten Kattem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å tilegne oss bedre kunnskap om enkelte emner og erfaringer som kan komme til nytte i en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har fått under studiet. I samarbeid ...
  • Åsegardene - Prosjektering av VA og veg 

   Nørstrud, Marianne; Nærø, Åge Maridal; Jeevaratnam, Jajanth (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven er hensikten å prosjektere løsninger for veg, vann, avløp og overvann for området Åsegardene. Området består i dag av fem reguleringsplaner, hvorav fire av disse er vedtatt. Løsningene skal tilfredsstille ...