Now showing items 914-915 of 915

  • Åfjord aktivitetshus – dimensjonering og bygningsfysikk 

   Lurvik, Kristoffer Darell; Herfjord, Erlend; Lieskar, Morten Kattem (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å tilegne oss bedre kunnskap om enkelte emner og erfaringer som kan komme til nytte i en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har fått under studiet. I samarbeid ...
  • Åsegardene - Prosjektering av VA og veg 

   Nørstrud, Marianne; Nærø, Åge Maridal; Jeevaratnam, Jajanth (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven er hensikten å prosjektere løsninger for veg, vann, avløp og overvann for området Åsegardene. Området består i dag av fem reguleringsplaner, hvorav fire av disse er vedtatt. Løsningene skal tilfredsstille ...