Now showing items 626-645 of 915

  • Object Detection with SSD for Dimension Extraction in a Manufacturing Facility 

   Pokharel, Dipanjan (Master thesis, 2022)
   Som i mange andre bransjer har Vision System hatt betydelig innvirkning i produksjonsindustrien. Det er imidlertid forstått at samme synssystemtilnærming ikke kan installeres for forskjellige produksjonsanlegg med forskjellige ...
  • An Object-oriented approach for Virtual prototyping in conceptual ship design 

   Fonseca, Icaro Aragao; Gaspar, Henrique Murilo (Chapter, 2015)
   The ship design activity often requires handling and storage of large amounts of data related to different systems inside the vessel, demanding for a structured way to organize it. This article suggests an object-oriented ...
  • Observasjons-ROV til Kystverket. 

   Skår, Morten Erling Strandman; Hellebostad, Christian Myklebust; Hellebostad, Anders Myklebust; Pedersen, Martin Strøm; Kvalsvik, Stephen Vegard Tarev; Øwre, Linn Kristin; Dittmann, Christian (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven er å utvikle et konsept til en kompakt og bærbar observasjons-ROV som kan bistå Kystverket med å inspisere sjømerker. ROV-en skal være lett å manøvrere, slik at inspeksjon og dokumentasjon kan ...
  • Oljevernberedskap langs kysten av Nordvestlandet 

   Zahl, Stian Toft; Westgård, Ove Andreas; Nymark, Robert (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler oljevernberedskapen langs kysten av Nordvestlandet, nærmere bestemt i området Måløy-Kristiansund. Hensikten med oppgaven er å undersøke kapasiteten på oljevernberedskapen i området. Dette er blitt ...
  • Oljevernberedskap ved oljeomlasting i Finnmark. 

   Thue, Christian; Rølvåg, Magnus Arildsønn; Olsen, Viktor Andreas (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedoppgaven tar for seg spørsmål som hvordan foregår en STS-oljeomlasting? Hvordan opprettholdes beredskapen i et subarktisk område?
  • Ombruk kontra riving og nybygg: Sammenligningsstudie av klimagassutslipp og pris for bæresystemer 

   Krohn-Dale, Stian Birkeland; Hjelle, Sander Mossberg; Marthinussen, Truls (Bachelor thesis, 2023)
   Klimaendringer på grunn av global oppvarming er et problem som angår hele ver- den. Byggebransjen er en stor bidragsyter, med over 15 % av forurensningen i Norge. Livssyklusanalyse er en metodikk som brukes til å vurdere ...
  • Områdeplan for Solavågen 

   Olsen, Maria Skuggevik; Ervik, Sebastian; Eide, Sunniva Bentsen (Bachelor thesis, 2022)
   I Sulas kommuneplaner er det lagt til rette for boligbebyggelse i store deler av Solavågen, men lite av området er bebygd. Sula kommune har derfor bedt Norconsult om å utarbeide et reguleringsplanforslag til en områderegulering ...
  • On Distributed Cognition While Designing an AI System for Adapted Learning 

   Aarset, Magne; Johannessen, Leiv Kåre (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   When analyzing learning, focus has traditionally been on the teacher, but has in the recent decades slightly moved toward the learner. This is also reflected when supporting systems, both computer-based and more practical ...
  • On the levelised cost of energy of windfarms 

   Emblemsvåg, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   As windfarms spread, so have the discussions concerning their economics. Some argue from a basic definition of Levelised Cost of Energy (LCOE), that wind energy is more cost effective than other energy sources. The opponents ...
  • Online Fault Detection in Autonomous Ferries: Using fault-type in-dependent spectral anomaly detection 

   Ellefsen, Andre; Han, Peihua; Cheng, Xu; Holmeset, Finn Tore; Æsøy, Vilmar; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Enthusiasm for ship autonomy is flourishing in the maritime industry. In this context, data-driven Prognostics and Health Management (PHM) systems have emerged as the optimal way to improve operational reliability and ...
  • OPEN FRAMEWORK FOR DIGITAL TWIN SHIP DATA: CASE STUDIES ON HANDLING OF MULTIPLE TAXONOMIES AND NAVIGATION SIMULATION 

   Fonseca, Icaro Aragao; Ferrari de Oliveira, Felipe; Gaspar, Henrique Murilo (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The digital twin concept describes a comprehensive model used to monitor and simulate an existing asset in nearly real-time. In a maritime context, digital twins do not yet have a wide selection of standards to support ...
  • Open Simulation Platform – An Open-Source Project for Maritime System Co-Simulation 

   Smogeli, Øyvind Rasmussen; Ludvigsen, Kristine Bruun; Jamt, Levi; Vik, Bjørnar; Nordahl, Håvard; Kyllingstad, Lars Tandle; Yum, Kevin Koosup; Zhang, Houxiang (Chapter, 2020)
   The Open Simulation Platform (OSP) is an open-source industry initiative for co-simulation of maritime equipment, systems and entire ships. With steadily increasing complexity due to the increasing use of software in ship ...
  • Open Source Simulator for Virtual Maritime Operations 

   Escamilla i Miquel, Sergi (Master thesis, 2019)
   Marine operations are rapidly coming in demand over de past years, and simulations are commonly run in order to estimate the system’s response in diverse scenarios before moving to a real domain. Open source simulation ...
  • An open-source library for hydrodynamic simulation of marine structures 

   Escamilla i Miquel, Sergi; Fonseca, Icaro Aragao; Gaspar, Henrique Murilo; Vieira, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  • Operasjonsspesifikk simulatortrening for fiskerinæringen 

   Oksavik, Elias; Grytten, Espen; Baardsen, Ole Andreas (Bachelor thesis, 2020)
   Abstract will be available on 2023-05-29
  • An Operational Approach to Maritime Cyber Resilience 

   Erstad, Erlend; Ostnes, Runar; Lund, Mass Soldal (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   ABSTRACT: As a result of the last decades development of technology and increased connectivity of maritime vessels, the need for maritime cyber security is undoubtedly present. In 2017, IMO officially recognized “… the ...
  • Operational Limit Assessment of Offshore Wind Turbine Blade Mating Process Using Response-Based Criteria 

   Bhaskaran, Saravanan (Master thesis, 2022)
   Offshore vindenergi vokser raskt som det foretrukne alternativet for fornybar energi i mange land. De fleste havvindparkene ligger på grunt vann. Installasjon av vindturbinblader til havs blir ofte sett på som en kompleks ...
  • Operational training for enhanced maritime cyber resilience: Bridging safety and security through maritime education and training 

   Erstad, Erlend (Doctoral theses at NTNU;2024:109, Doctoral thesis, 2024)
   Modern maritime navigation and operations heavily rely on technology. While this has brought many benefits, it has also introduced new risks, especially in cyber security. This thesis investigates how the maritime industry ...
  • Operatørens tillit til instrumentene 

   Osvoll, Øystein Aasen (Master thesis, 2019)
   Måten vi navigerer på har endret seg etter hvert som teknologien har utviklet seg. Fra stjernenavigasjon til satellittnavigasjon og fra papirkart til elektroniske kartsystemer. Oppgaven har som mål å belyse om de som seiler ...
  • Oppfølging av mannskap etter en krisesituasjon. 

   Osnes, Maria; Schjelderup, Stine Kamilla Kvalsvik; Holstad, Martinus Muren (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven handler om mannskapets behov og tilbud om oppfølging etter en krisesituasjon. Problemstillingen for gruppens oppgave er: Er det tilstrekkelig oppfølging av mannskap etter en krisesituasjon? Med spesiell tanke ...