Now showing items 546-565 of 915

  • Machine learning-based estimation of buildings' characteristics employing electrical and chilled water consumption data: Pipeline optimization 

   Raymand, Farhang; Najafi, Behzad; Mamaghani, Alireza Haghighat; Moazami, Amin Nitter; Rinaldi, Fabio (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Smart meter-driven remote auditing of buildings, as an alternative to the labor-intensive on-site visits, permits large-scale and rapid identification of buildings with low energy performance. The existing literature has ...
  • Machine-Learning-Based Prediction of HVAC-Driven Load Flexibility in Warehouses 

   Javan, Farzad Dadras; Avendano, Italo Aldo Campodonico; Najafi, Behzad; Moazami, Amin Nitter; Rinaldi, Fabio (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper introduces a methodology for predicting a warehouse’s reduced load while offering flexibility. Physics-based energy simulations are first performed to model flexibility events, which involve adjusting cooling ...
  • Making Sense of Maritime Simulators Use: A Multiple Case Study in Norway 

   Pan, Yushan; Oksavik, Arnfinn; Hildre, Hans Petter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper reports a multiple case study of a training center collaboration with three offshore companies and a coastline authority. Through a qualitative inquiry, we utilized the actor-network theory to analyze the common ...
  • Managing Knowledge in Manufacturing Industry - University Innovation Projects 

   Hansen, Irina-Emily; Mork, Ola Jon; Welo, Torgeir (Chapter, 2019)
   Nowadays, manufacturing companies collaborate with universities in innovation projects to sustain or achieve competitive advantage. However, fundamental differences between the industrial and academic worlds hamper the ...
  • Mannskapsstyring, rekruttering og bemanning i offshore sektoren. 

   Løvoll, Morten Alexander (Bachelor thesis, 2023)
   I denne studien om bemanning, rekruttering og mannskapsstyring i offshore-sektoren, undersøkes det hvordan Volstad Maritime planlegger og praktiserer kompetansen ved sitt maritime mannskap. Målet med studien er å undersøke ...
  • Marine gravity anomaly mapping for the Gulf of Tonkin area (Vietnam) using Cryosat-2 and Saral/AltiKa satellite altimetry data 

   Nguyen, Van-Sang; Pham, Van-Tuyen; Nguyen Van, Lam; Andersen, Ole Baltazar; Forsberg, Rene; Tien Bui, Dieu (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Marine gravity anomalies are essential data for determining coastal geoid, investigating tectonics and crustal structures, and offshore explorations. The objective of this study is to present a methodology for estimating ...
  • Maritim avfallshåndtering 

   Karlsen, Jørgen; Juvik, Jesper; Aass, Lars Kämpe (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Denne bacheloroppgavens formål er å finne ut hvordan ulike fartøy håndterer og segregerer avfallet som produseres om bord, samt hvordan havner legger til rette for å ta imot avfallet fra fartøy. For best mulig ...
  • Maritim cyber risikostyring i sikkerhetsstyringssystemer 

   Rennan, Arnt Holm (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn: Rederiene er pålagt av IMO å gjennomføre cyber risikovurderinger og inkludere disse i sine sikkerhetsstyringssystemer fra første revisjon etter 1.januar 2021. Formål: Formålet med dette studiet er å komme til ...
  • Maritim cybersikkerhet 

   Arnesen, Robert; Andersson, Mathias Dimmen; Ytterland, Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Målet med studiet var å kartlegge kunnskapsnivået til offiserer om bord, samt komme frem til en konklusjon som kan være med å gjøre det lettere å øke bevisstheten, og bedre holdningene mot cybersikkerhet om ...
  • Maritime aktørers syn på begrepet autonomi og viktige faktorer i utviklingen av autonome skip 

   Fossland, Aksel (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Autonome skip er et teknologisk område under utvikling, og det finnes lite informasjon om synspunktet til maritime aktører som jobber mot autonome skip. Formål: Studiets formål er å undersøke hva maritime aktører ...
  • Maritime Behavioral Analysis Under Passive Task-Related Fatigue 

   Frost, Gustav; Kirkerød, Hanne; Sæter, Martin (Bachelor thesis, 2022)
   Utmattelse blir sett på som et utbredt helserelatert problem for sjøfarere, og er en medvirkende årsak til ulykker. Denne hovedoppgaven utforsker utmattelse i den maritime industrien, og oppgaverelatert utmattelse innenfor ...
  • Maritime Cyber Simulator Scenario Workshop report 

   Erstad, Erlend; Larsen, Marie Haugli; Lund, Mass Soldal; Ostnes, Runar (Research report, 2022)
   The 7th of December 2021, the Maritime Cyber Resilience (MarCy) project held a Cyber Simulator Scenario workshop aiming to create a fundament for training to enhance operational maritime cyber resilience. MarCy is a research ...
  • Maritime Decision-makers and cybersecurity: Deck officers' perception of cyber risks towards IT and OT systems 

   Haugli-Sandvik, Marie; Bjørneseth, Frøy Birte; Lund, Mass Soldal (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   Through a quantitative study of deck officers’ cyber risk perceptions towards information (IT) and operational (OT) systems, this paper contributes to substantiate the importance of considering human behaviour within ...
  • Maritime Design: A CSCW Territory? 

   Pan, Yushan; Hildre, Hans Petter (Research report, 2020)
   This paper focuses on remote-control and autonomous vessels from a sociological perspective. We report that if CSCW research aims to shed light on other disciplines, researchers should be reflexive insider that first ...
  • Maritime Organizations Facing a New Era Servitization, technology implementation and professional work 

   Pareliussen, Bjarne (Doctoral theses at NTNU;2022:391, Doctoral thesis, 2022)
   Norsk sammendrag Denne avhandlingen undersøker organisatoriske endringer som en konsekvens av introduksjonen av digital teknologi og nye forretningsmodeller. Denne introduksjonen av teknologi kan sees i sammenheng med at ...
  • Mating Control of a Wind Turbine Tower-Nacelle-Rotor Assembly for a Catamaran Installation Vessel 

   Jiang, Zhiyu; Ren, Zhengru; Gao, Zhen; Sandvik, Peter Christian; Halse, Karl Henning; Skjetne, Roger (Chapter, 2018)
   The assembly and installation costs of an offshore wind farm can approach 20% of the capital expenditures; therefore, time efficient installation methods are needed for installing offshore wind turbines. This study ...
  • Mayday, Mayday, Mayday: Using salivary cortisol to detect distress (and eustress!) in critical incident training 

   Balters, Stephanie; Geeseman, JW; Tveten, Ann-Kristin; Hildre, Hans Petter; Ju, Wendy; Steinert, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The understanding of stress and its impact on human performance is crucial to mitigate human error in the face of a threat. This is especially the case for critical incidents on a ship bridge, where human error can easily ...
  • Mebostad B15 - Prosjektering av komplett VA-anlegg 

   Vimme, Jesper Andreas Oveland; Brunstad, Ludvik; Ringstad, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi prosjektert et komplett VA-anlegg for et regulert boligfelt i Bjugn kommune. Området er preget av et kupert terreng med mye fjell, som byr på utfordringer ved etablering av et VA-anlegg. Ved ...
  • Mechanical design optimization of a 6DOF serial manipulator using genetic algorithm 

   Bjørlykhaug, Emil; Egeland, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Robots are becoming increasingly more common in the industry. In order to expand the use of robotic manipulators to complex tasks, a higher degree of tailoring of robots may be required. Tailoring of the mechanical design ...
  • Med vann under kjølen - utvikling av et praktisk introduksjonsemne for nautikkstudiet 

   Natvik, Anita; Angvik, Tor Marius (Bachelor thesis, 2022)
   Med utgangspunkt i funn gjennom periodisk evaluering av BSc nautikk ved NTNU, hvor det kom fram at både studenter og næringen ønsker økt bruk av praktisk undervisning, undersøker denne oppgaven muligheten for å innføre et ...