Now showing items 652-671 of 915

  • Parameter Identification of Ship Manoeuvring Model Under Disturbance Using Support Vector Machine Method 

   Wang, Tongtong; Li, Guoyuan; Wu, Baiheng; Æsøy, Vilmar; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   .Demanding marine operations increase the complexity of manoeuvring. A highly accurate ship model promotes predicting ship motions and advancing control safety. It is crucial to identify the unknown hydrodynamic coefficients ...
  • Parameterization and Visualization of Marine Crane Concept Design 

   Chu, Yingguang; Pedersen, Birger Skogeng; Zhang, Houxiang (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   The paper presents a flexible and lightweight fast prototyping approach for marine crane concept design based on WebGL. The goal is to develop a user-friendly tool that facilitates the communication between designers, ...
  • Parametric Mechanical Design for Systems Integration and Simulation of Virtual Crane. 

   Ding, Junjie (Master thesis, 2016)
   Efficient, flexible performance, operational safety, environmental issues and cost targets are became more and more urgent in the crane design system. Thus, a virtual crane prototyping (VCP) system consisting of various ...
  • Parametric Structural Analysis for a Platform Supply Vessel at Preliminary Design Phase - A Sensitivity Study via Design of Experiments. 

   Lande Andrade, Sthefano (Master thesis, 2016)
   Parametric structural design analysis is a promising alternative to diminish the hull's structural mass, resulting in a vessel with higher payload capacity as well as lower construction and maintenance costs. The challenge ...
  • PartnerHallen 

   Aambakk, Martin Berge; Brekke-Rasmussen, Eirik; Bøe, Trude Merete Hagen (Bachelor thesis, 2020)
   ElementPartner har lenge hatt en idé rundt et prosjekt som har fått navnet PartnerHallen. Målet med prosjektet har vært å utvikle et sett med betongelementer som danner basen for et ubestemt antall prosjekter av ulik ...
  • Path Planning of UnmannedUnderwater Vehicle (UUV ) forShortrange Fishnet Inspection Usingthe Hybrid A* Algorithm 

   Malisz, Michal Edward (Master thesis, 2021)
   This thesis present a small protion of the large motion planning domain. It focuses on the use of the Hybrid A* algorithm to generate a transverable path form A to B for underwater vehicles. The benefits is that the algorithm ...
  • På tynn is? - En case-studie om redningstjenestens kapasitet i farvannet rundt svalbard. 

   Staven, Jørgen; Johansen, Torjus Levisen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med AECO på bakgrunn av NOU 2022:1. Gjennom utvalgets rapport anbefales det en begrensning på antall personer om bord på cruiseskip i farvannet rundt Svalbard. Utvalget foreslår en ...
  • Påvirkning av Covid-19 på kunderelasjoner 

   Paziewska, Natalia Anna (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven ble det gjennomført en undersøkelse der formålet var å finne ut hvordan kunderelasjonene til KTM Shipping har blitt påvirket av den pågående covid-19 pandemien. For å kunne besvare dette spørsmålet ble det ...
  • Påvirkningskraften av autonome skip for fremtidens havner 

   Lukic, Jelena (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om hvordan Asko-sjødroneprosjektet påvirker Moss Havn. Problemstillingen for oppgaven er: «Hvordan kan økt autonomi innen sjøfart påvirke havner i fremtiden?». Nyskapning og behovet for en grønnere ...
  • Performance Management: Bruk av KPI-dashbord i rederidrift 

   Ingdal, Ellen; Dammann, Victor (Bachelor thesis, 2022)
   Overordnet tema for denne oppgaven er prestasjonsstyring og bruk av KPI. Problemstillingen er formulert til: «Hvordan vurderer norske rederi bruk av KPI-dashbord som et verktøy for prestasjonsstyring?». For å besvare ...
  • Performance Prediction and Design Modification of a Ship in Waves Using Computational Fluid Dynamics 

   Eiksund, Oline (Master thesis, 2020)
   Skipsdesignsindustrien utvikler seg hele tiden, og fokuset rundt ytelse og effektivitet blir stadig viktigere. Hvordan skipet responderer til eksterne krefter påvirker komfortnivået ombord, og spesielt i tøff sjø kan det ...
  • Personellkontroll ombord på fartøy 

   Kvandal, Endre Haugse; Sandbye, Sten Odin; Dahlen, Vegard Tønder (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med MarConnect og omhandler deres nye konsept, MarPersonnel. MarPersonnel er et system som skal bidra til å øke personellsikkerheten ombord på fartøy. Målet med denne oppgaven ...
  • Personlighetstypologier 

   Julie Rogne (Master thesis, 2019)
   Det er en økende trend at personlighetstester blir benyttet av arbeidsgivere som et støtteverktøy for å finne riktig personell. Det finnes fler ulike personlighetstester, denne oppgaven tar for seg de to mest kjente, ...
  • Physics-data Cooperative Modeling for Ship Motion Prediction 

   Wang, Tongtong (Doctoral theses at NTNU;2022:206, Doctoral thesis, 2022)
   Increasing development on autonomous vehicles and concern on ship navigation safety put forward a higher requirement for ship motion forecasting technology. The predictions of ship motion in the near future can give the ...
  • Physics-data cooperative ship motion prediction with onboard wave radar for safe operations 

   Kanazawa, Motoyasu; Wang, Tongtong; Skulstad, Robert; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2023)
   The advancement of sensing technologies brings digitalization into the field of offshore operations. Especially, practitioners have paid attention to ensuring operational safety by predicting ship motion with motion sensors ...
  • Pivotpunktets dynamiske forflytning under slep 

   Akselsen, Erlend Aleksander; Gjerland, Arne Gabriel; Knotten, Tord Hauge (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloren ville gruppen undersøke hvordan pivotpunktet forflytter seg ved ytre påkjenninger på et fartøy. Vi har også sett på hvordan dette påvirker manøvreringsegenskapene til fartøyet, samt metoder for å møte ...
  • Point cloud from 3D scan to robot programmable surfaces – an application on robot cleaning of fish processing equipment 

   Magerholm, Tor-Arne (Master thesis, 2019)
   Fisk er en viktig industri for Norge og spesielt på vestkysten. Mange selskap befinner seg der hvor de kan kontrollere hele prosessen fra egg klekking, til avl og slakting. I det sistnevnte steget hvor fisken blir fraktet ...
  • Portfolio Diversification as Part of Sustainable Economic Development 

   Koilo, Viktoriia (Chapter, 2021)
   In 1904, Max Weber published the thesis “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism”. Here he examines the connection between Christian Puritanism and the rise of capitalism. He noticed that the Puritans were ...
  • Potensielle kilder til forurensning av drikkevann i en «informal settlement» i Durban, Sør-Afrika 

   Sjåvåg, Serianne Rowland; Øyhus, Siv Anita (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne studien var å undersøke den mikrobielle drikkevannskvaliteten og vurdere de sanitære forholdene i en slumbosetting. Bosettingen som ble valgt for feltarbeidet var Kennedy Road Settlement, som ligger i Durban, ...
  • Powering large industrial facilities – using wind- or nuclear power? 

   Emblemsvåg, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Many industrial facilities require large amount of power available through fossil energy, but in some countries the power is secured by hydroelectric power. Norway is one such country, but some facilities still use gas ...