• Motion Analysis of Live Objects by Super-Resolution Fluorescence Microscopy 

   Yao, Chunyan; Zhang, Jianwei; Wu, Guang; Zhang, Houxiang (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Motion analysis plays an important role in studing activities or behaviors of live objects in medicine, biotechnology, chemistry, physics, spectroscopy, nanotechnology, enzymology, and biological engineering. This paper ...
  • ECMS 2013 Conference Proceedings 

   Bye, Robin Trulssen; Zhang, Houxiang; Rekdalsbakken, Webjørn (Book, 2013)
  • A Bio-inspired Swimming Robot Concept Design for Marine Aquaculture Applications 

   Deng, Yuxiang (Master thesis, 2014)
   In this master thesis project, a concept design of bio-inspired swimming robot is developed for marine aquaculture applications. According to the requirements from the marine aquaculture industry, the manta ray is selected ...
  • Impact of eye-trackers on maritime trainer-trainee experience 

   Zheng, Siyang (Master thesis, 2014)
   The purpose of this study is to investigate the effect of using eye-trackers on manual manoeuvring training in bridge simulator, which is a crucial part of Dynamic positioning training. In the first part, results of short ...
  • SimulationX-based Simulation of Offshore Hydraulic Crane Systems with Active Heave Compensation and Anti-sway Control 

   Cheng, Yao (Master thesis, 2014)
   In this master thesis project, an offshore hydraulic crane was been modeled and simulated. 3D model of the crane was made in siemens NX8.5 then converted to simulationX. Hydraulic system includ active heaven compensation ...
  • New Structural Design Tool for Integration of Heavy Crane on Offshore Vessels 

   Chen, Bingxian (Master thesis, 2014)
   In this thesis, a simple hand calculation tool is established for heavy crane integration on offshore vessels at an early stage of design. This tool can be used for varying positions and diameters of the crane. It is ...
  • Assessment of Safety for Anchor Handling Operation 

   Ni, Wenfeng (Master thesis, 2014)
   The objective of this paper is to evaluate the stability performance of an AHTS in operations. After the accident with the anchor handling vessel (AHTS) Bourbon Dolphin (which capsized in 2007), it was Clear that the ...
  • A Generic Modelling Approach for Heavy Lifting Marine Operation 

   Xu, Jianfeng (Master thesis, 2014)
   This thesis project introduced a generic modelling approach for heavy lifting marine operation based on 20-sim simulation and Matlab control. The model is a multi-body dynamic system which can be divided into vessel, crane, ...
  • Situational awareness in Demanding Marine Operations 

   Kumar, Vivek (Master thesis, 2014)
   It has been observed that mostly cause of the accidents in the maritime industry is due to lack of primary situational awareness and secondary loss of SA.Moreover it is difficult to estimate the exact reasons for the loss ...
  • Generic Marine Diesel Engine Modelling and Simulation Based on 20-sim 

   Yu, Hongyang (Master thesis, 2014)
   This Master thesis is about creating a generic marine diesel engine model and simulating in 20-sim. The methodology is applying marine diesel engine working principle into bond graph. The first step is to build a single ...
  • ModGrasp: An open-source rapid-prototyping framework for designing low-cost sensorised modular hands 

   Sanfilippo, Filippo; Zhang, Houxiang; Pettersen, Kristin Ytterstad; Salvietti, G.; Prattichizzo, Domenico (Chapter, 2014)
   This paper introduces ModGrasp, an open-source virtual and physical rapid-prototyping framework that allows for the design, simulation and control of low-cost sensorised modular hands. By combining the rapid-prototyping ...
  • Development of adaptive locomotion of a caterpillar-like robot based on a sensory feedback CPG model 

   Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Zhang, Jianwei; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This paper presents a novel Control mechanism for generating adaptive locomotion of a caterpillar-like robot in complex terrain. Inspired by biological findings in studies of the locomotion of the lamprey, we employ sensory ...
  • Prosjektering av tomannsbolig med passivhusstandard 

   Flister, Elling; Lidarende, Liv Randi; Vegsund, Thea Sofie Hoff (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler prosjekteringsprosessen av en tomannsbolig etter passivhusstandarden. Det er kun tatt hensyn til prosjektering på et forprosjektnivå. I rapporten har vi også fordypet oss i hvilke tiltak som må ...
  • Borgundveien 151/153 

   Stålerød, Dan Marius; Giske, Hans Christian; Kongsvoll, Bengt; Tshibanda, Solomon Mwamba (Bachelor thesis, 2015)
   Målet med denne oppgaven var å prosjektere bærekonstruksjonen til en 8. etasjers boligblokk. Den ble basert på skissetegningene gitt av oppdragsgiver Moldskred AS. Parallelt med dette ble det tatt hensyn til jordskjelv, ...
  • Konstruksjon av testrigg for vinsjer 

   Skaar, Stig-Morten; Pettersen, Magnus; Misund, Armand Myhren (Bachelor thesis, 2015)
   Denne tekniske rapporten presenterer konstruksjon av testrigg for vinsjer. Målet med denne oppgaven har vert å designe og dimensjonere et testtårn, som muliggjør testing av Ulmatecs nåværende og fremtidige vinsjer. Testtårnet ...
  • Driftsplanlegging 

   Brudeseth, Mathias Moen (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging ved bygging av en ny trafostasjon. Hensikten med oppgaven er å vise grunnprinsippene for gjennomføringen av prosjektet. God driftsplanlegging er med på en effektiv gjennomføring ...
  • Nedleggelse av fergekai på Lepsøy (Norsk) 

   Sokki, Mikkel Ole; Mikkelsen, Kristoffer Seljelund; Lausund, Daniel (Bachelor thesis, 2015)
   Dette prosjektet går ut på å komme med nye idéer til bruksendring av en fremtidig nedlagt fergekai og nærliggende område på Lepsøya i Haram kommune. Fergesambandet skal etter planen tas ut av drift når den planlagte ...
  • Avløpskonsepter i spredt bebyggelse 

   Dybvik, Thomas Olav; Ness, Ole; Olsen, Rune Simonsen (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven var å vurdere forskjellige avløpsløsninger som skal forbedre dagens avløpssituasjon i nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet, og samtidig sikre Brusdalsvatnet som drikkevannskilde. Avløpsløsningene ...
  • Tilbygg : Spjelkavik VGS 

   Aasheim, Eirik Haukanes; Dahle, Kristoffer Nøringseth (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar for seg utvidelsen av Spjelkavik VGS, hvor formålet er å komme frem til det best egnede bæresystemet med hensyn på fleksibilitet og brann. En grov økonomisk vurdering er også vektlagt i valget av ...
  • Miljøgate ved Høgskolen i Ålesund 

   Lunde, Anders Dahl; Brandsæter, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven er å etablere et kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Ålesund, Dette gjøres i samsvar med konseptvalgutredningen sitt forslag for bypakke Ålesund konsept K4- ‘’kombinert konsept’’, som i første ...