Now showing items 83-102 of 915

  • Bachelor fra praksis i bedrift-feilsendinger 

   Eidsvig, Jens Erik (Bachelor thesis, 2020)
   Bring Ålesund er en terminal underlagt Posten Norge, en av de mest velkjente logistikkbedriftene i Norge. Som et ledd i utviklingen av sin service og kvalitet har Bring Åleseund blant annet pekt ut antall feilsendinger som ...
  • Bacheloroppgave Bygg 

   Nygård, Simen; Skilbrei, David; Isaksen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne rapporten har vi sett på bæresystemet for en to etasjes boligblokk med et samlet BRA på rundt 500 m2. Oppgavens hovedhensikt er å definere et bæresystem for boligblokken hvor det er fokus på å finne en prisgunstig ...
  • Bacheloroppgave Shipping Management TS301011 

   Fjørtoft, Stian Werner (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke ansatte i rederinæringen sine individuelle oppfatninger, følelser og meninger rundt ordningen hjemmekontor. Avhandlingen belyser positive og negative opplevelser. Under Covid-19 ...
  • Balancing the Power Grid Using Adjustable, Mobile Power Plants and Thermal Batteries 

   Korankova, Zuzana (Bachelor thesis, 2023)
   Hovedmålet for denne oppgaven er å undersøke hvordan justeringer av komposisjon av et hybrid energisystem (HES), bestående av to typer av kraftproduksjon og to typer av energilagring, kan påvirke kraftbalansen i systemet. ...
  • Ballast water treatment using waste heat from propulsion Engines-system simulation and experimental study 

   Liang, Qin (Master thesis, 2015)
   The master thesis aims to test and simulate a new efficient ballast water treatment system. The simulation part will combined with ship machinery system and ballast water treatment system. The experiment part will focus ...
  • Barstadvika Offshorekai 

   Blankholm, Erlend Aklestad; Sande, Eirik Grov; Sandøy, Jostein (Bachelor thesis, 2015)
   Temaet for denne oppgaven er dimensjonering av en kaikonstruksjon. Kaien skal benyttes til offshorevirksomhet og har derfor et stort krav til kapasitet og vanndybde. Med bakgrunn i dette er oppgavens hovedfokus å finne ...
  • Batterihybridiseringen i Island Offshore 

   Ulstein, Ingebringt Hofset; Andresen, Stine Eikli (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven skal vi se nærmere på det grønne skifte i næringen, spesielt hybridiseringen av fartøy. Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan et typisk rederi forholder seg til det grønne skifte, i dagen ...
  • Batterisikkerhet på hurtigbåter 

   Frenssen, Risto; Jacobsen, Sander Selsvik; Wangsfjord, Trym (Bachelor thesis, 2023)
   Teknologien rundt elektriske hurtigbåter skyter fart rundt om i hele verden med Norge i spissen. Norge er et av de ledende landene, med flest fartøy som har batteriinstallasjoner om bord. Samferdsel skal bli mer grønn og ...
  • Battery hybrid propulsion systems for AHTS vessels 

   Ognedal, Thomas Skogland (Bachelor thesis, 2021)
   The main purpose of this thesis is to investigate how AHTS owners can gain a competitive advantage by installing battery hybrid propulsion systems into their vessels. Through the three main angles: (i) vessel compatibility, ...
  • BEAT REAR SUSPENSION 

   Maximov, Sergey; Krabbestig, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven handler om a lage fjæring/demping på barnevognen BEAT Projektet startet med å komme på forskjellige ideer og løsninger på mekanismen til fjæringen, Den beste løsningen ble valgt, tegnet til en 3D modell, så laget ...
  • Bedøving av tifotkreps - Decapod Stinger 

   Sønderland, Martin Dehlin; Morton, Sarah Johanne (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg produktutvikling, produksjonslogistikk og markedsføring til et nytt produkt tenkt lansert på marked innen kort tid. Produktet er et hygienisk, praktisk, effektivt og dyrevelferdsmessig forsvarlig ...
  • Behov for dokumentert kompetanse på servicefartøy? 

   Sundet, Daniel Holm; Langset, Gjermund Kvernmo; Ragnarsson, Ole Håkon (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgavens problemstilling er å «Undersøke behovet for dokumentert kompetanse på servicefartøy i havbruksnæringen». På bakgrunn av «forskrift om bygging og tilsyn av mindre lastefartøy» som trådde i kraft 01.01.15, utarbeidet ...
  • Bemanningssituasjonen i norske offshorerederi etter et krevende offshoremarked. 

   Kolbeinsen, Karina (Master thesis, 2020)
   Oljeprisfallet i 2014, kombinert med ubalanse i tilbud og etterspørsel, samt overflod av fartøy på markedet, har skapt utfordringer for offshorerederi. Høsten 2014 falt oljeprisen og nådde en bunn i 2016, da var oljeprisen ...
  • Beregne og evaluere bruken av etteroppspent betong 

   Karlsen, Kenneth André (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapport er skrevet med tanke på å vurdere brukbarheten av konseptet etteroppspent betong. Dette søker forfatter å vise i rapport ved å vise til beregninger utført i programvare Adapt, vurdere fordeler og ulemper ...
  • Beslutningsgrunnlag for utbedring og utbygging av sørsida i Ålesund. 

   Oksavik, Anders Døving; Hessen, Aleksander Storheim (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven startet med en indikasjon fra vår veileder Terje Tvedt om at Ålesund kommunale eiendom KF(heretter ÅKE) var interessert i en oppgave som så på mulighetene for utvikling av Sørsida i Ålesund Kommune, og en kartlegging ...
  • Beslutningstaking i krevende situasjoner på skipsbroa 

   Larsen, Marie Haugli (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Beslutningstaking er en menneskelig faktor som påvirker sjøsikkerheten, og det er et behov for mer forskning på dette området innenfor det maritime domenet. Formål: Studiets formål er å undersøke hvilke faktorer ...
  • Beslutningsverktøy for dynamisk posisjonering: Activity Specific Operating Guidelines, Critical Activity Mode og Task Appropriate Mode 

   Amundsen, Henrik; Iversen Gjøsehter, Sebastian; Theimann, Leonard (Bachelor thesis, 2021)
   Abstract will be available on 2099-12-31
  • Betongkonstruksjoner - Valg og konsekvenser for klimabesparende tiltak i prosjekter 

   Espe, Kaisa Englund; Kvamme, Håkon; Tøftum, Eilin Dahlen (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven sammenligner informasjon om utslipp og pris for ulike betong- og lavkarbonklasser, og hvilke andre tiltak som kan gjøres for å optimalisere klimareduksjon basert på erfaringer fra byggebransjen. Hovedmålet med ...
  • Betongkulvert E136 

   Skavhellen, Thea Vestrheim; Andersen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler et dimensjoneringsgrunnlag for en betongkulvert på veistrekningen E136 gjennom Veblungsnes, i Rauma kommune. Oppgaven er gitt som en bacheloroppgave og løst i samarbeid med Staten vegvesen. ...
  • Betydningen av robotisering i verftene for konkurransekraften til den maritime klyngen på Sunnmøre 

   Bøstrand, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt robotisering i verftene på Sunnmøre kan gi økt konkurranseevne til klyngen som en helhet. Den maritime klyngen på Sunnmøre oppstod ved å produsere skip og utstyr til ...