Now showing items 735-754 of 915

  • Safe and efficient maneuvering of a Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) during encounters at sea: A novel approach 

   Madsen, Andreas; Aarset, Magne; Alsos, Ole Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   When introducing a collision avoidance system on a Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) for encounters at sea, it may seem reasonable to assume that an approaching ship will follow the procedures presented in the ...
  • Safe coastal navigation during GNSS denial – options and challenges 

   Kjerstad, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Safe, Clean, Proliferation Resistant and Cost-Effective Thorium-based Molten Salt Reactors for Sustainable Development 

   Emblemsvåg, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sustainable development requires sustainable energy sources. Nuclear energy is proposed, but it is perceived as problematic in terms of proliferation, waste, safety and costs. In this paper, these issues are analyzed, and ...
  • SAFENESS: A Semi-Supervised Transfer Learning Approach for Sea State Estimation Using Ship Motion Data 

   Cheng, Xu; Li, Guoyuan; Skulstad, Robert; Zhang, Houxiang (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Autonomous vessels have been identified as a promising innovation in advancing marine transportation, providing an effective means to mitigate the risk of accidents, pollution incidents, and carbon dioxide emissions. ...
  • Samanføying av damkonstruksjon Fv.659 Nordøyvegen 

   Bjåstad, Sigvald; Sørdal, Øystein (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgåva vart i stand av Møre og Romsdal Fylkeskommune og omhandlar ei samanføying av ein midlertidig og permanent damkonstruksjon på Hestøya, som inngår i fylkesvegprosjektet Nordøyvegen. Oppgåva handlar om å vurdere ...
  • Samhandling mellom sjø og land 

   Breivik, Einar; Bergseth, Georg; Ness, Ingeborg Kristine (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvorvidt samarbeidet fungerer mellom sjø og land. Hvilke faktorer er viktige for at man skal oppnå god samhandling, har vært et av våre forskningsspørsmål. Tittelen på oppgaven er «Samhandling ...
  • Sammenligning av DiVA og Powel Ledningsfornyelseprogram for Ålesund kommune 

   Herfindal, Erling Nielsen; Løkensgard, Vebjørn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg Powels nye program kalt «Ledningsfornyelse» som de ønsker å teste opp mot dagens metode kalt DiVA til ledningsnettet i Ålesund kommune. Dette programmet har blitt implementert mot datasettet til ...
  • Sammenligning av tradisjonelt bæresystem og bæresystem av massivtre. 

   Garberg, Sander H.; Jeyendran, Aparna; Sagild, Sara Åsnes (Bachelor thesis, 2020)
   I dette prosjektet skal det dimensjoneres fagverk, i limtre og stål, over gymsalen til Kolvikbakken ungdomsskole. Det er gjort en beregning av miljøutslipp av LCA, fase A1-A4, og samlet erfaring fra byggebransjen om bruken ...
  • Samvirke - samvirke hos nødetatene mellom ledere på skadested. 

   Egeness, Sindre (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg samvirke i nødetatene mellom ledere på skadested. Å få til det gode samvirke, med det gode resultatet, er en utfordring som ikke er godt belyst og det finnes lite faglitteratur om emnet.
  • SAR i polare strøk 

   Hundsnes, Håvard A; Leistad, Sigve (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi forsket på Norges søk- og redningsberedskapskapasitet, med hovedfokus på polare strøk. På grunn av global oppvarming trekker isfronten seg lengre og lengre nordover noe som åpner større områder for ...
  • Satellite-based Communication Systems - Safety at Sea 

   Abs, Ina Konstanse; Karlsen, Mina Sofie; Warholm, Håvard (Bachelor thesis, 2023)
   Satellittbasert kommunikasjons system- sikkerhet til sjøs GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) brukes innenfor den maritime næring og er et satellittbasert kommunikasjonssystem. Dette systemet gir mulighet ...
  • SBAS og DGPS ytelse langs norskekysten 

   10007; 10022; 10023 (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Det er stadig mer fokus på muligheten for utfall av GNSS-system inkl. differensielle støttesystemer og konsekvenser dette kan ha for skipsfarten. I denne oppgaven har vi tatt for oss dekning og ytelse langs ...
  • Scale effect on the wake field of a single screw ship 

   Ding, Yue (Master thesis, 2015)
   Nowdays, the CFD method has been become a famous approach that use to solve the problem involved the ship hydrodynamic problems. The objective of this master thesis is attempting to simulate a single screw stern ship ...
  • Scale effect propeller calculations : twin screw wake field 

   Kavaliauskas, Justas (Master thesis, 2015)
   This Master Thesis is all about scale effects which appears in results after performing model and full scale simulations of a twin screw vessel hull, which is anchor handler (STX-413). In this project main purpose is to ...
  • Scan Pattern for the Maritime Navigator 

   Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The maritime high speed craft navigators` ultimate aim has for decades been to safely and efficient navigate the vessel to its destination. The last decade an increased use of technology has arrived at the maritime ship ...
  • Segmentskifte på Ulstein Verft 

   Kristiansen, Emilie Stave (Bachelor thesis, 2019)
   Dagens verftsnæring er prega av ein omstillingsprosess der dei etter oljekrisa har vore nøydde til å finne seg nye marked å levere skip til. Verft har i stor grad klart å omstille seg ved å bevege seg mot passasjerskip, ...
  • Self-optimizing attainable regions of the anaerobic treatment process: Modelling performance targets under kinetic uncertainty 

   Neba, Fabrice Abunde; Tornyeviadzi, Hoese M.; Østerhus, Stein Wold; Seidu, Razak (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Despite the advantage of model-based design, anaerobic digesters are seldom designed using biokinetic models due to lack of reliable kinetic coefficients and/or systematic approaches for incorporating kinetic models into ...
  • Selvledelse blant maritime toppledere 

   Ulstein, Christer; Lundekvam, Kristian V. (Master thesis, 2022)
   Denne studien tar for seg selvledelse og selvledelsesstrategier, som er «verktøy» man kan ta i bruk for å påvirke seg selv for å oppnå økt effektivitet, bedre prestasjoner, økt engasjement og bedre trivsel. Med utgangspunkt ...
  • Semi-supervised anomaly detection methods for leakage identification in water distribution networks: A comparative study 

   Tornyeviadzi, Hoese Michel; Mohammed, Hadi; Seidu, Razak (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study presents a comprehensive evaluation of 10 state of the art semi-supervised anomaly detection (AD) methods for leakage identification in water distribution networks (WDNs). The performances of the semi-supervised ...
  • Sensitivity Analysis of Marine Operations Subjected to Environmental Loads Using Co-simulation Approach 

   Liu, Zizheng; Chu, Yingguang; Li, Guoyuan; Hildre, Hans Petter; Zhang, Houxiang (Chapter, 2023)
   In this paper, a sensitivity analysis evaluation strategy of marine operations subjected to environmental loads is present. The data generation is based on the co-simulation platform Vico where the virtual marine operation ...