Nye registreringer

 • Dimensjonering av bæreelementer i et multifunksjonelt kontorbygg 

  Fekeramlak, Demelash Wale; Abel, Sebathu Tesfamichael (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven viser beregningsgangen i dimensjonering av bjelker, søyler, skjær- vegger, dekker og søylefundamenter i et kontorbygg. Dette skal gjøres på grunnlag av europeiske standarder og norske tillegg. Eurokode ...
 • Separering av fellessystem i Hommelvik 

  Kampenhaug, Snorre Flåten; Lågeide, Håvard (Bachelor thesis, 2022)
  Avløpssystemet i Hommelvik opplever kapasitetsproblemer i avløpsnettet på grunn av større mengder fremmedvann som legger beslag på kapasiteten. Som følge av dette har man en svært negativ miljøsituasjon, hvor det slippes ...
 • Utvikling av fiksturer til CNC-maskinering av snegler og topplater 

  Hammer, Sveinar; Akteke, Mustafa Erdem; Curran, Carl-Otto (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-06-20
 • Dimensjonering av bæresystem for leilighetsbygg i henhold til Eurokode 2 

  Bøgh Tesli, Henrik Christoffer (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er en praktisk eksplorativ oppgave med et overordnet mål om å tilegne seg kunnskap om en RIBs arbeidsprosesser og ansvarsområder gjennom å jobbe som rådgivende ingeniør bygg. Videre er det underordnet mål ...
 • Modernisering av det elementbaserte byggesystemet NOA. 

  Tobassen, Marcus; Tyldum, Mathias; Carlson, Jonas (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2024-05-01
 • Parametrisk design av planetgirsystem for vindturbiner 

  Röß, Jakob; Rosales, Daniel (Bachelor thesis, 2022)
  Fornybare energikilder har opplevd en stor økning de siste årene. Den Europeiske Unionen har som mål å være verdensledende innen fornybar energiproduksjon. Som et resultat vokser vindenergiproduksjonen til høyere og høyere ...
 • Utvikling av et koaksialt kontraroterende drivsystem for droner 

  Åsebø, Bjørnar; Norberg, Aksel Moen (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2023-05-30
 • Intermediate Pipe Support Development 

  Ivanov, Velizar; Jacobsen, John-André (Bachelor thesis, 2022)
  Abstract will be available on 2025-07-01
 • Kapasitetsøkning av kapstan 

  Bergsmyr, Ådne; Nilsen, Sander Bjørnfeldt (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgavens mål har vært å øke kapasiteten til PMH’s 3 tonns kapstan med 20%, ved å videreutvikle eksisterende kapstanhode. Prosjektet har som hensikt å bedre PMH’s posisjon i markedet for kapstaner og lette arbeidet til ...
 • Assessment of Noise Production from Airfoils for Wind Turbines 

  Fossum, Åsmund (Bachelor thesis, 2022)
  Vindenergi er en lovende måte å produsere fornybar energi på, og det blir bygget flere nye vindparker nå enn noen gang tidligere. Likevel blir vindparker møtt med lokal motstand mange steder, og et av motstandernes argumenter ...
 • Dimensjonering og sammenligning av ulike bæresystemer for et leilighetsbygg 

  Johansen, Daniel Tveitaa; Jakobsen, Kai; Sekkelsten, Niklas Hoff (Bachelor thesis, 2022)
  Hensikten med bacheloroppgaven er å dimensjonere bæresystemet for Skifer Signatur, et påbegynt byggeprosjekt i Oppdal kommune. Med bakgrunn i beregninger vil det bli utarbeidet en sjekkliste for kontroll av dimensjonering. ...
 • Transparent, translucent and opaque aerogels for building applications: A state-of-the-art review and future research pathways 

  Bakksjø, Siri; Schau, Edvard; Breivik, Bjarte Mathias (Bachelor thesis, 2022)
  En omfattende oversikt over aerogel produkter er gitt. Den fokuserer på egenskaper som egner seg for bruk i byggeindustrien. Ugjennomskinnelige, gjennomskinnelige og gjennomsiktige aerogel produkter er tatt i betraktning, ...
 • Overvannshåndtering på nye campus Gløshaugen -Simulering og dimensjonering av blågrønne tiltak med programvaren EPA SWMM 

  Kalland, Petter; Dahl, Mads Kandola (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg simulering og dimensjonering av blågrønne overvannstiltak på campus Gløshaugen i Trondheim. Her vil NTNU samle flere av sine studieretninger innen 2029 i en omfattende utbygging. Denne ...
 • Digital twin for next generation PEM electrolyzer 

  Odinsen, Eirik; Trondsen, Benjamin; Woll, Sivert André (Bachelor thesis, 2022)
  En digital tvilling er en virtuell representasjon som fungerer som den digitale motparten til en fysisk gjenstand eller en prosess. I denne oppgaven presenteres utviklingen av en digital tvilling for en neste generasjons ...
 • Dimensjonering av betongdekket til Hamnevegen bru 

  Andersen, Hege; Spånberg, Celine; Østeraas, Hilde Bjørsmo (Bachelor thesis, 2022)
  I bacheloroppgaven vår ønsket vi å dimensjonere en betongbru. Etter samtaler med intern veileder i oktober/november 2021, bestemte vi oss for å se på Hamnevegen bru i Verdal, og for å begrense oppgaven har vi valgt å kun ...
 • Valg av sammenføyningsmetode og utvikling av produksjonsutstyr 

  Gildestad, Stian; Høsøien, Håkon Os (Bachelor thesis, 2022)
  Oppgaven omhandler forandring av produksjonsmetode for en eksisterende komponent. Arbeidet med dette innebefattet vurdering av metoder som kan brukes til å gi et rør med rundt tverrsnitt, ender med heksagonal eller firkantet ...
 • Produktutvikling av et verktøy for elektriske sparkesykler 

  Alexander, Aiden; Fenstad, Henrik; Vestnes, Simen (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven er skrevet for Bydue AS som driver med privat salg av elsparkesykler. Oppgaven omhandler utviklingen av et nytt verktøy for Bydues elsparkesykler som skal brukes for å stramme en skrue mellom rattstammen og ...
 • Klassifikasjon, dimensjonering og bruk av lavkarbonbetong 

  Al-Anbary, Mohtadin; Gucwa, Julia; Jiorgio, Lidia (Bachelor thesis, 2022)
  Betong er et uerstattelig byggemateriale, med sine gode egenskaper har det funnet anvendelse ved bygg, lands- og marinekonstruksjoner. Byggebransjen er dermed ansvarlig for 40% av de menneskeskapte CO2 utslippene globalt. ...
 • Bridge Abutment Using Geosynthetic Reinforced Soil Technique 

  Lindkvist, Ida (Master thesis, 2022)
  Geosyntetisk armert jord er et komposittmateriale sammensatt av kompaktert jord og geosyntetisk armering. I et brofundament er det denne komposittkonstruksjonen som bærer broen. Ved å inkludere armeringen vil strekk- og ...
 • Bærekraftig tunneldriving - Miljøregnskap for stabilitetssikring og maskinbruk i tunnel 

  Graneng, Frida Elisa Finserås; Sønsterud, Carmina Janet Cruz (Bachelor thesis, 2022)
  Sammendrag Anleggsbransjen står for store deler av det totale globale klimautslippet. Her må noe gjøres for å kutte utslippene. Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører med stor påvirkningskraft og har muligheten ...

Vis flere