Recent Submissions

 • Existing benchmark systems for assessing global warming potential of buildings – Analysis of IEA EBC Annex 72 cases 

  Rasmussen, Freya; Trigaux, D; Alsema, E; Balouktsi, Maria; Birgisdottir, Harpa; Bohne, Rolf André; Dixit, M; Dowdell, D; Francart, N; Frischknecht, Rolf; Foliente, Greg; Lupisek, Antonin; Lutzkendorf, T; Malmqvist, Tove; García Martínez, A; Ouellet-Plamondon, C; Passer, Alexander; Peuportier, B; Ramseier, L; Satola, Daniel; Seo, S; Szalay, Z; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Life cycle assessment (LCA) is increasingly being used as a tool by the building industry and actors to assess the global warming potential (GWP) of building activities. In several countries, life cycle based requirements ...
 • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

  Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
  Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
 • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

  Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
  Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
 • Moisture performance of thermally insulated basement walls in cold climates 

  Asphaug, Silje Kathrin (Doctoral theses at NTNU;2022:298, Doctoral thesis, 2022)
  Climate change entails frequent and intense events of heavy rainfall and rain-induced floods in many regions with cold climates. In addition, present solutions for stormwater management involve the infiltration of surface ...
 • Design-to-Fabrication Workflow for Carpentry Joints with the use of Algorithms-Aided Design 

  Thorsen, Hedvig Formo; Volla, Ane (Master thesis, 2022)
  Med fremveksten av computed-aided design (CAD) og computer-aided manufacturing (CAM), har tradisjonelle knutepunkter i tre igjen blitt relevante og ettertraktede. Moderne digitale produksjonsmetoder kan gi nøyaktig utkutting ...
 • Hollow-Core Floors’ Resistance Against Falling Elements in the Construction Phase 

  Kjekstad, Paal Johannes Omsland; Løseth, Ole Johan Gustad (Master thesis, 2022)
  Oppgaven tar for seg om ett utstøpt og samvirkende hulldekkegulv tåler at ett hulldekke faller ned fra en etasje over under bygging. Tre fullskala tester ble gjennomført hos Contiga AS i Stjørdalen, der tre dekker ble støpt ...
 • Verifikasjon av beregningsmetodikk for fiber- og etteroppspente flatdekker 

  Krokeide, Kornelia Hareide; Tungesvik, Live Frafjord (Master thesis, 2022)
  Fiberarmering er et felt innen betongkonstruksjoner med stort potensiale. Dagens bruk begrenser seg derimot ofte til ikke-bærende konstruksjoner som plate på mark og sprøytebetong. Det har vært forskning på bruken av fiber ...
 • Effect of fiber and post-tensioned reinforcement on pile supported ground slabs 

  Dalhaug, Lars; Tveraaen, Torgeir (Master thesis, 2022)
  En peleunderstøttet fundamentplate oppfører seg på samme måte som flatdekke i ULS, der gjennomlokking og bøyemomentbrudd er hovedproblemene. I SLS er det derimot forskjell, der sprekkdannelse ofte er hovedutfordringen for ...
 • Numerical investigation of favorable injection strategies in a dual-fuel CI engine for an ammonia- and diesel-based fuel 

  Pedersen, Krister Aaen (Master thesis, 2022)
  Etter hvert som bevisstheten rundt menneskeskapte klimaendringer har vokst, har søken etter rene teknologier blitt et hett tema. Gjennom avtaler som Parisavtalen har mange land forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp ...
 • Fluid structure interaction in circular blade cascade 

  Jeyakaran, Roshan (Master thesis, 2022)
  Når væske strømmer over en struktur, kan det utvikles uønskede virvler. I vannkraftindustrien er dette et stort problem som kan genereres i ledeskovler, der virvler går på tvers inn i løperen og forårsaker vibrasjoner. ...
 • CFD modelling of mixing in a small-scale UASB biogas reactor 

  Midtbø, Kristine (Master thesis, 2022)
  Denne avhandlingen tar for seg hvordan innkommende substrat mikses i Telemarksreaktoren (TR) ved å bruke numerisk fluiddynamikk (CFD) til å simulere forskjellige strømningsmønstre i reaktoren slik at miksingen kan forbedres. ...
 • Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Beams without Shear Reinforcement 

  Løvli, Trygve K. (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven ble ikkelineær elementmetode brukt som et verktøy til å reflektere oppførselen til armerte betongbjelker med ulik geometri numerisk. Elementmetodeprogrammet som ble brukt var DIANA med versjon 10.4, da ...
 • Design-to-Fabrication Workflow for Carpentry Joints with the use of Algorithms-Aided Design 

  Thorsen, Hedvig Formo; Volla, Ane (Master thesis, 2022)
  Med fremveksten av computed-aided design (CAD) og computer-aided manufacturing (CAM), har tradisjonelle knutepunkter i tre igjen blitt relevante og ettertraktede. Moderne digitale produksjonsmetoder kan gi nøyaktig utkutting ...
 • Hollow-Core Floors' Capacity Against Falling Elements in the Construction Phase 

  Kjekstad, Paal Johannes Omsland; Løseth, Ole Johan Gustad (Master thesis, 2022)
  Oppgaven tar for seg om ett utstøpt og samvirkende hulldekkegulv tåler at ett hulldekke faller ned fra en etasje over under bygging. Tre fullskala tester ble gjennomført hos Contiga AS i Stjørdalen, der tre dekker ble støpt ...
 • Verifikasjon av beregningsmetodikk for fiber- og etteroppspente flatdekker 

  Krokeide, Kornelia Hareide; Tungesvik, Live Frafjord (Master thesis, 2022)
  Fiberarmering er et felt innen betongkonstruksjoner med stort potensiale. Dagens bruk begrenser seg derimot ofte til ikke-bærende konstruksjoner som plate på mark og sprøytebetong. Det har vært forskning på bruken av fiber ...
 • Effect of fiber and post-tensioned reinforcement on pile supported ground slabs 

  Dalhaug, Lars; Tveraaen, Torgeir (Master thesis, 2022)
  En peleunderstøttet fundamentplate oppfører seg på samme måte som flatdekke i ULS, der gjennomlokking og bøyemomentbrudd er hovedproblemene. I SLS er det derimot forskjell, der sprekkdannelse ofte er hovedutfordringen for ...
 • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

  Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
  Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
 • Investigation of a Francis turbine during start-stop 

  Eitzen, Fabian Camillo (Master thesis, 2022)
  En numerisk studie av en Francis-turbin under off-design drift har blitt utført for å undersøke bladbelastningen forårsaket av turbulensfenomener nært grensesnitt og trykkpulseringer. Målet med arbeidet var å identifisere ...
 • Distribution of Th and U in the Fe-dolomite carbonatite from the Fen REE deposit 

  Magnushommen, Gaute (Master thesis, 2022)
  En detaljert karakterisering av thorium og uran er presentert basert på 12 prøver tatt fra materiale fra Fensfeltet i Ulefoss, Telemark, Norge. Prøvene ble sortert i tre kategorier og studert, basert på radioaktivitet. Det ...
 • Forinjeksjon med strenge krav til tetthet 

  Krokedal, Siri (Master thesis, 2022)
  Tetting av berg er nødvendig for å hindre skader på omgivelsene ved driving av tunnel. I urbane områder stilles det strenge krav til tetthet som følge av faren for senket grunnvannsstand og setningsskader. Tetting gjennomføres ...

View more