Recent Submissions

 • Frittstående bøyekonsept med fornybar strømtilførsel for subseainstallasjoner. 

  Maier, Justin; Torgerhagen, Even Hansen; Jevne, Thord (Bachelor thesis, 2022)
  Målet med dette prosjektet har vært å undersøke muligheten for å utvikle et frittstående bøyekonsept med fornybar energi for undervannsinstallasjoner. Dersom konseptet realiseres vil oppdragsgiver, og eventuelt andre, spare ...
 • Predicting wax deposition using robust machine learning techniques 

  Nait Amar, Menad; Jahanbani Ghahfarokhi, Ashkan; Ng, Cuthbert Shang Wui (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Accurate prediction of wax deposition is of vital interest in digitalized systems to avoid many issues that interrupt the flow assurance during production of hydrocarbon fluids. The present investigation aims at establishing ...
 • Implementering av digitale verktøy for feilsøking og utbedring av lekkasje på en pelton - injektor 

  Vatlestad, Stian Offerdal; Vingli, Rune; Tesli, Daniel Slapø (Bachelor thesis, 2022)
  Denne bacheloroppgaven omhandler implementering av digitale verktøy for feilsøking og utbedring av lekkasje på en pelton – injektor. Fokus på digitalisering i vannkraftsektoren har økt betraktelig de siste årene. Konkurranse ...
 • Machine learning-based predictive maintenance: A cost-oriented model for implementation 

  Florian, Eleonora; Sgarbossa, Fabio; Zennaro, Ilenia (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Predictive Maintenance (PdM) is a condition-based maintenance strategy (CBM) that carries out maintenance action when needed, avoiding unnecessary preventive actions or failures. Machine learning (ML), in the form of ...
 • The Aquaculture Service Vessel Routing Problem with Time Dependent Travel Times and Synchronization Constraints 

  Lianes, Ingeborg Margrete; Noreng, Maren Theisen; Fagerholt, Kjetil; Slette, Hans Tobias; Meisel, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This paper studies the Aquaculture Service Vessel Routing Problem (ASVRP), which is an important planning problem arising in sea-based fish farming. In the ASVRP, there is a set of fish farms located in the sea, where each ...
 • Mechanical properties of roads unbound treated with synthetic fluid based on isoalkane and tall oil 

  Barbieri, Diego Maria; Lou, Baowen; Dyke, Robert Jason; Chen, Hao; Wang, Fusong; Connor, Billy; Hoff, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  The unbound layers are an essential component of both highly trafficked and low-volume roads as their me- chanical properties are of major importance when it comes to ensuring a well-performing pavement. However, as the ...
 • Optimization program for single-span suspension bridges 

  Myhr, Sverre Aas; Bergseth, Juel Petter (Master thesis, 2022)
  Med bruer som blir stadig lengre og slankere får aerodynamikk en større rolle i designfasen. Interaksjonen mellom luftstrøm og bevegelse i bruen medfører aerodynamiske bidrag til systemets totale stivhet og demping. Ved ...
 • Optimization program for single-span suspension bridges 

  Myhr, Sverre Aas; Bergseth, Juel Petter (Master thesis, 2022)
  Med bruer som blir stadig lengre og slankere får aerodynamikk en større rolle i designfasen. Interaksjonen mellom luftstrøm og bevegelse i bruen medfører aerodynamiske bidrag til systemets totale stivhet og demping. Ved ...
 • Nonlinear analysis of post tensioned RC beam in DIANA using python 

  Melaku, Meron (Master thesis, 2022)
  Elementmetoden kan brukes til å undersøke og estimere reaksjonen til en etterspentbetongbjelke i ulike belastningssituasjoner. Takket være fremskritt innen teknologi, tilbyr markedet i dag flere dataprogrammer som er i ...
 • Influencing fish migration by creating and altering vortices in turbulent flow 

  Urdahl, Simon Margido (Master thesis, 2022)
  Idag er det for mye fisk som havner i inntakene på vannkraftverk, og fiskedødeligheten bør reduseres. FishPath-prosjektet ønsker å veilede fisk som migrer nedstrøms ved hjelp av turbulent strømning. For å få til det, må ...
 • Data pre-processing and optimization techniques for stochastic and deterministic low-order grey-box models of residential buildings 

  Yu, Xingji; Georges, Laurent; Imsland, Lars Struen (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Grey-box models are data-driven models where the structure is defined by the physics while the parameters are calibrated using data. Low-order grey-box models of the building envelope are typically used for two main ...
 • 3D Joint Inversion of Scanning Magnetic Microscopy Data 

  Pastore, Zeudia; Lelievre, P; McEnroe, Suzanne; Church, Nathan Stewart (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Scanning magnetic microscopy (SMM) is a modern magnetometry technique that maps the magnetic anomalies resulting from small-scale variations of remanent magnetization within a sample. This information is vital to understand ...
 • Experimental Study for Wear Characteristics and Wear Prediction of Corrosion Resistant Alloy Material Tubulars 

  Ahad, Abdul (Master thesis, 2022)
  Precise casing wear estimation is important to ensure appropriate well integrity and safer production of hydrocarbons. The amount of casing wear depends not only on operational parameters but also on the casing material. ...
 • Quantitative Seismic Monitoring 

  Borges, Filipe (Doctoral theses at NTNU;2022:127, Doctoral thesis, 2022)
  Seismic data is the main input for reservoir characterization in developing plays, when - in general - only conceptual geological models and few wells are available. When repeated over time, in a process called 4D seismic ...
 • Robusthetsanalyse og instrumentering av kvikkleireskråninger i Moss 

  Ølnes, Guro (Master thesis, 2022)
  Kvikkleireskred har gjennom norgeshistorien ført til store materielle skader og personskader. Det er ofte lite forvarsel i forkant av hendelsen. For å unngå store skredhendelser i fremtiden er det av stor interesse å finne ...
 • Wellflow Power Generation 

  Bjerkmo, Daniel; Bjerkmo, Joakim (Master thesis, 2022)
  Hovedmålet med denne master oppgaven er å vurdere muligheten for å bytte ut strupeventilen med en turboekspander - generator, for å regulere anleggets trykk og massestrøm og samtidig produsere elektrisk kraft. Ett konvensjonelt ...
 • Wellflow Power Generation 

  Bjerkmo, Joakim; Bjerkmo, Daniel (Master thesis, 2022)
  Hovedmålet med denne master oppgaven er å vurdere muligheten for å bytte ut strupeventilen med en turboekspander - generator, for å regulere anleggets trykk og massestrøm og samtidig produsere elektrisk kraft. Ett konvensjonelt ...
 • Data-driven models of solvent oxidative degradation for post combustion CO2 capture process 

  Zheng; Huilan (Master thesis, 2022)
  Many measures have been taken to combat climate change. Amine-based carbon capture technology plays an essential role in the reduction of CO2 emissions. However, one issue of this technology is solvent degradation. There ...
 • Samspill i byggeprosjekter - Kommunikasjon som viktig faktor 

  Solberg, Mette (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven har søkt å belyse følgende problemstilling: Hvordan ble samspillsprosessene i Indre Fosen Kommune erfart i de to prosjektene og hvilke følelser og erfaringer satt man igjen med etterpå ? med underspørsmål ...
 • Sammenligning av klimagassutslipp fra et rekkehus prosjektert etter TEK17 og Passivhusstandard 

  Åsen, Kristin; Østmark, Jo André (Bachelor thesis, 2022)
  Bygg- og anleggsindustrien står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp. Følgelig er det ønskelig å forsøke å gjøre industrien mer miljøvennlig. Dermed bør valgene som gjøres i industrien innebære vekt på ...

View more