Now showing items 703-722 of 915

  • Quadruple Helix Relational Approach to Recycling Fishing Nets: Cluster Development in the Norwegian West Coast Region 

   Vaagen, Hajnalka; Tippett, Arron Wilde (Chapter, 2023)
   The study presented in this chapter takes the quadruple helix relational perspective to develop a regional innovation cluster for fishing nets recycling and upcycling. A multi-method approach is proposed—triangulating ...
  • Quality Risk Analysis for Sustainable Smart Water Supply Using Data Perception 

   Wu, Di; Wang, Hao; Mohammed, Hadi; Seidu, Razak (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Constructing Sustainable Smart Water Supply systems are facing serious challenges all around the world with fast expansion of modern cities. Water quality is influencing our life ubiquitously. Traditional urban water quality ...
  • Ramme for montering og transport av US CRP thruster 

   Hatlø, Gard Moe; Helvig, Steinar (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven involverer konseptutvikling, modellering og dimensjonering av en monterings- og transportsramme som skal brukes i sammenheng med overhaling og transport av Kongsberg Maritime sine US205 CRP thrustere. ...
  • Rapid Prototyping for Estimating Hydrodynamic Coefficients of Scaled Experiments on Subsea Structures during Lifting Operations 

   Tangen, Martin Håbet (Master thesis, 2019)
   Offshorenæringen må alltid strekke seg etter bedre teknologiske løsninger. Dynamiske krefter som påvirker maritime-operasjoner er delvis basert på erfaring på grunn av at estimeringen av komplekse geometrier kan være ...
  • Real-time digital twin of research vessel for remote monitoring 

   Major, Pierre Yann; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Hildre, Hans Petter (Chapter, 2021)
   Real-time digital twins of ships in operation find many applications such as predictive maintenance, climbing the ladders of ship autonomy, and offshore operational excellence. The literature describes a focus on digital ...
  • Real-time prediction of fish cage behaviors under varying currents using deep neural network 

   Gao, Sihan; Han, Peihua; Gansel, Lars Christian; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Chapter, 2023)
   This paper presents a Deep Neural Network (DNN) model for rapid and low-cost prediction of fish cage behavior under varying currents. We employ a numerical model of the fish cage created in Orcaflex and a set of current ...
  • Redning fra luften - Økt effektivitet, redusert risiko 

   Stormo, Håkon Kristiansen; Ytrøy, Eirik Herland (Bachelor thesis, 2023)
   Bacheloroppgaven undersøker hvordan droner kan integreres i redningstjenesten på en effektiv måte. Oppgaven har forskningsspørsmålene: Hvordan kan droner integreres i redningstjenesten i et sømløst system? Er dagens regler ...
  • Reflexivity, Language Games, and Computer-Supported Cooperative Work 

   Pan, Yushan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Computer-supported cooperative work (CSCW) researchers have plenty to say about designing through texts; however, implementation and the gap between the design material and texts are misunderstood by systems developers in ...
  • Regulatory SAR issues related to maritime autonomous surface ships (MASS) 

   Olve Sommerfelt Ovenstad; Julie Huth Lindberg (Bachelor thesis, 2019)
   Følgende bacheloroppgave tar for seg de potensielle rettslige og etiske SAR-utfordringene som kan oppstå ved innføring av autonome skip. Prinsippet med å ha sjøfolk ombord har vært sentralt i etableringen av det juridiske ...
  • Regulatory SAR issues related to maritime autonomous surface ships (MASS) 

   Olve Sommerfelt Ovenstad, Julie Huth Lindberg (Bachelor thesis, 2019)
   Følgende bacheloroppgave tar for seg de potensielle rettslige og etiske SAR-utfordringene som kan oppstå ved innføring av autonome skip. Prinsippet med å ha sjøfolk ombord har vært sentralt i etableringen av det juridiske ...
  • Rehabilitering av ledningsnett på Myrland 

   Brunstad, Erlend; Chen, Justin (Bachelor thesis, 2019)
   Ålesund kommune har i Hovedplan avløp 2011-2020 satt som mål å utbedre gammelt ledningsnett, redusere utslipp og holde rensekrav. Ifølge rapporten Overordnet saneringsplan er Myrland et gammelt boligområde som er preget ...
  • Rehabilitering av Rådhuset i Ålesund. 

   Saleh, Hani; Ahmadzai, Izatullah; Awais, Hamzah (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn Gjennomføring av denne bacheloroppgaven gikk på bakgrunn av at vi skulle prosjektere og tegne førsteetasjen til Ålesund rådhus. Grunnlaget for denne oppgaven var at sammenslåing av kommuner i hele landet trådte ...
  • Rekruttering og likestilling i nærskipsfarten 

   Kleiven, Andrine (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven skrives i samarbeid med Kystrederiene som er landets ledende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for nærskipsfarten: Short-Sea shipping og Aqua-shipping. Den maritime næringen er stadig i endring, ...
  • Reliability optimization of unmanned marine propulsion system concepts based on an iterative analysis procedure. 

   Molina-Vargas, David (Master thesis, 2020)
   Unmanned vessels are considered the next step forward in certain shipping operations. At the present stage, reliable communication protocols, collision avoidance sensors, and remote-control technology allow ship operators ...
  • Relokalisering av Bergens godshavn fra Dokken til Ågotnes 

   Nora Tjomsland Korbosli (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien utforsker mulige konsekvenser av relokalisering av Bergen godshavn til Ågotnes, sett i lys av teori om transport som en romformende faktor, nettverksteori, og retningslinjer for endringsarbeid. Oppgavens mål ...
  • Remaining useful life predictions for turbofan engine degradation using semi-supervised deep architecture 

   Ellefsen, Andre; Bjørlykhaug, Emil; Æsøy, Vilmar; Ushakov, Sergey; Zhang, Houxiang (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In recent years, research has proposed several deep learning (DL) approaches to providing reliable remaining useful life (RUL) predictions in Prognostics and Health Management (PHM) applications. Although supervised DL ...
  • Renewable Energy in Future Maritime Industry 

   Makaremianbaboli, Amin (Master thesis, 2022)
   Selv om den verdensomspennende shippingsektoren er en av de viktigste marine økonomiske aktivitetene, har bruken av fossilt brensel til å drive skip over hele verden en betydelig negativ innvirkning på miljøet. For å ...
  • Rensefiskens atferd i laksemerd 

   Skinnes, Adriane Jakupi; Grebstad, Karin (Bachelor thesis, 2017)
   Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er i dag den rensefisk-arten som blir mest brukt i bekjempelsen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Bruken av denne arten er ventet å stige ytterligere de neste årene. Ved den økende ...
  • Repeated brittle reactivations of preexisting plastic shear zone: combined K-Ar and 40Ar-39Ar geochronology of the long-lived (>700 Ma) Himdalen-Ørje Deformation Zone, SE Norway 

   Torgersen, Espen; Gabrielsen, Roy Helge; Ganerød, Morgan; van der Lelij, Roelant; Schönenberger, Jasmin; Nystuen, Johan Petter; Brask, Sofie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Brittle reactivation of plastic shear zones is frequently observed in geologically old terranes. To better understand such deformation zones, we have studied the >700 Ma long structural history of the Himdalen–Ørje Deformation ...
  • Response validation of a submerged floating tunnel segment 

   Liu, Ting; Hansen Viuff, Thomas; Leira, Bernt Johan; Xiang, Xu; Minoretti, Arianna; Halse, Karl Henning (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Tube segments are the main structural components of submerged floating tunnels (SFTs). Accurately estimating the hydrodynamic properties of these components is of critical importance for the optimization and safe design ...