Now showing items 498-517 of 918

  • Kjønnskvotering i styrene i maritim sektor: Forventede utfordringer og potensielle fordeler 

   Røhnebæk, Inga Konradsen (Bachelor thesis, 2023)
   I lys av tiltaket fra regjeringen rundt kjønnskvotering som kommer fra 2024, vil denne studien ta for seg maritime aktører sine tanker rundt kjønnskvotering, og hva de tenker er utfordringene og fordelene med dette for ...
  • Knowledge and data in cooperative modeling: Case studies on ship trajectory prediction 

   Kanazawa, Motoyasu; Wang, Tongtong; Skulstad, Robert; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A ship automation will be a key to the future maritime. In particular, ship dynamic models play an integral role. However, it is challenging to develop an accurate model readily. Recent studies proposed a physics-data ...
  • Knowledge Creation in Engineering Education (University-Industry Collaboration) 

   Vijayan, Kavin Kathiresh; Mork, Ola Jon; Hansen, Irina-Emily (Chapter, 2018)
   This paper is an effort to develop an effective engineering education model in the university for a continuous Knowledge Creation (KC) and utilization. Universities are facing new issues due to the increase in distance & ...
  • Knowledge Management of University-Industry Collaboration in the Learning Economy 

   Hansen, Irina-Emily; Mork, Ola Jon; Welo, Torgeir (Chapter, 2017)
   Rapid transformation of technologies and markets challenge organizations to build structures and norms that promote learning and innovation. Up until now, however, knowledge management has not been a common subject for ...
  • Knowledge sharing in a European sales company 

   Rygvold, Marius Berg (Master thesis, 2021)
   DESMI er et globalt selskap som produserer og selger pumper og pumpeløsninger over hele verden gjennom sitt globale nettverk. Fra en SWOT-analyse i den interne DESMI-strategien ble det funnet at DESMI hadde mye kunnskap, ...
  • Knowledge transfer strategy for enhancement of ship maneuvering model 

   Wang, Tongtong; Skulstad, Robert; Kanazawa, Motoyasu; Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The advancement of autonomous vehicles and concerns about ship navigation safety have resulted in a greater need for ship model quality. However, in situations where there is limited prior information or data available ...
  • Kommunikasjon og relasjoner i distribuerte prosjektteam Sett fra prosjekt- og teamleders perspektiv 

   Solberg, Mariann Jenssen (Master thesis, 2023)
   Med muligheten for å gjennomføre arbeidsoppgaver gjennom digitale plattformer åpner det seg opp for å jobbe med samme prosjekt fra ulike lokasjoner. Målet med oppgaven er å se hvilke erfaringer prosjekt- og teamledere, som ...
  • Kompetansebehov i den norske fiskenæringen 

   Jensen, Frederik Tramborg (Bachelor thesis, 2023)
   En maritim næring som det norske fiskeriet er, vil alltid ha et behov for sjøfolk som er kompetente innenfor deres yrkesfelt. Kompetansen sikrer trygg, effektiv og miljøvennlig drift av båtene, som er viktige faktorer for ...
  • Konkurransedyktig transport av fersk sjømat med skip fra Midt-Norge til Nederland. En studie hvor en ser på om skipstypene RORO eller Container kan bli konkurransedyktige alternativer til dagens løsning med lastebil og ferge. 

   Rygg, Victoria Bugge (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet for denne oppgaven er å undersøke om det kan være konkurransedyktig å frakte fersk laks fra Midt-Norge til Nederland ved bruk av RORO-skip eller containerskip. For å undersøke dette sammenlignes skipsløsningene med ...
  • Konsekvenser av oljeprisutviklingen 

   Aag, Henriette Sund (Bachelor thesis, 2015)
   I første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få ...
  • Konseptutredning og kostnadsestimering for flerbrukshall 

   Sørumshagen, Kasper; Myklebust, Erlend Hestholm; Matibag, John Lloyd (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven tar for seg konseptutredning og kostnadsestimering for en flerbrukshall i ytre bydel i Ålesund, nærmere sagt Osane. Hovedmålet er å finne løsninger som lar seg realisere innenfor gitt budsjettramme og tomtens ...
  • Konseptutvikling av et integrert automatisk lade- og fortøyningsystem 

   Adam, Milkeyso Abdujalil (Bachelor thesis, 2023)
   Automatiske lade- og fortøyningsystemer ble først tatt i bruk for over 10 år siden men det er ikke før nå at anvendelsen har begynt utbre seg og teknologien utvikles raskt. Skipsfarten er på vei mot en elektrifisert og ...
  • Konseptutvikling av strekkmålesystem for seismikkoperasjoner 

   Marthinsen, Ole Jørgen; Knoph, Jone Nødland (Bachelor thesis, 2019)
  • Konstruksjon av testrigg for vinsjer 

   Skaar, Stig-Morten; Pettersen, Magnus; Misund, Armand Myhren (Bachelor thesis, 2015)
   Denne tekniske rapporten presenterer konstruksjon av testrigg for vinsjer. Målet med denne oppgaven har vert å designe og dimensjonere et testtårn, som muliggjør testing av Ulmatecs nåværende og fremtidige vinsjer. Testtårnet ...
  • Krav for å drifte operasjonen av et cross dock-anlegg 

   Røed, William (Bachelor thesis, 2020)
   Dagens marked er preget av sterk konkurranse, hvor leverandører og produsenter er under et konstant press for å få levert produktet sitt raskest mulig samtidig som kostandene holdes nede. Målet til de fleste forsyningskjeder ...
  • Krevende operasjoner langs merdekanten 

   Bakken, Idun; Torset, Nora (Bachelor thesis, 2021)
   I havbruksnæringen, må man forholde seg til kompleksitet, risikostyring, forståelse for og bevissthet om sikkerhetskultur på daglig basis, og det er derfor viktig at dette opprettholdes og utvikles kontinuerlig. Problemstillingen ...
  • Kuleformet konstruksjon 

   Holmeset, Martin; Gestsson, Stefan Birger Hansen; Solbergq, Maiken Maria (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven omhandler bacheloroppgaven «kuleformet konstruksjon» gitt av Skanska og NTNU i Ålesund. Hensikten med oppgaven er å finne best mulig løsning på hvordan en kuleformet konstruksjon kan dimensjoneres og ...
  • Kultur på skip 

   Håland, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Norge er sjømennenes land, med vår lange kystlinje har det å bruke havet gått i tradisjoner. I etterkrigstiden var en lenge borte fra hjemmland og familie, man måtte finne seg i den familien som var ombord, de som var om ...
  • Kvalifikasjonsrammeverk for brønnbåtoperasjoner 

   Farkvam, Tone.; Olsen, Therese.; Trosdahl, Ronja.; Øvreås, Linn. (Bachelor thesis, 2020)
   Målet for denne oppgaven var å finne svar på følgende problemstilling: Gir dagens nautikkutdanning et godt nok grunnlag for å gjennomføre krevende operasjoner på brønnbåt? Det sees nærmere på om det er behov for et ...
  • KYC-related risk factors and the value creation of Norwegian shipbrokers 

   Holt, Hjardar Naterstad; Frey, Anders (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten studerer verdiskapingen til norske skipsmeglere, og hvordan disse meglerne og deres verdiskaping påvirkes av KYC-regelverket. Know Your Client (forkortet KYC) er valgt som hovedtema i denne oppgaven, fordi ...