Now showing items 272-291 of 543

  • Joint Company IT Workspace 

   Nyland, Liv Anne; Øie, Jonathan (Bachelor thesis, 2020)
   Gruppen har laget en egendefinert oppgave. Hensikten bak oppgaven er å gjøre utvikling og distribuering av multiplatformapplikasjoner enklere. Oppgaven sitt omfang inkluderer et plug-in system med utviklingsrammeverk og ...
  • Jovian Planets and Lunar Nodal Cycles in the Earth’s Climate Variability 

   Yndestad, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This study utilizes time-series data devised to measure solar irradiation, sea surface temperatures, and temperatures in the lower atmosphere to gain a better understanding of how gravitational effects from the moon and ...
  • KGen: a knowledge graph generator from biomedical scientific literature 

   Rossanez, Anderson; Reis, Julio; Torres, Ricardo Da Silva; Ribaupierre, Hélène (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Knowledge is often produced from data generated in scientific investigations. An ever-growing number of scientific studies in several domains result into a massive amount of data, from which obtaining new ...
  • Kleven Robot Controller 

   Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...
  • Komprimering av hovedtavler på skip 

   Trondsen, Sander Jeremiassen; Granhei, Daniel Rølvåg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å se på mulighetene til å komprimere en hovedtavle for et skip ved å benytte standard industrihardware. Ved å benytte touchpanel, PLSer og ABB Emax 2-brytere kan mengden komponenter i tavlen ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Kraftforsyning til Geiranger 

   Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
  • Kraftforsyning til Grip 

   Heggemsnes, Hans Christian; Dahl, John-Erik (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å finne ut hvordan det gamle fiskeværet Grip utenfor Kristiansund kan forsynes med en permanent kraftforsyning på en priseffektiv og teknisk bærekraftig måte. Oppgaven er gitt av Mellom AS ...
  • Kuka - Robot Assistant 

   Gwozdowicz, Artur; Kalland, Danil (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med prosjektet var til ˚a utvikle en robot som kunne hente verktøy ved ˚a høre p˚a stemme kommandoer. Avgjørende delen av design var ˚a involvere usikkerhet og unng˚a lineære operasjoner. Det kunne oppn˚as ved˚a ...
  • Kunderegister - butikk 

   Leira, Sara (Bachelor thesis, 2018)
   Verden vi lever i blir stadig mer digitalisert, og folk forventer enkle og smarte løsninger. Dyresenteret Ålesund har en suksess med bonuskort på enkelte varer i butikken, men får stadig tilbakemeldinger på at de fysiske ...
  • Kva er eigentleg målet i matematikken? 

   Schaathun, Hans Georg; Moe, Jan Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Eenne artikkelen tek for seg iterativ evaluering, revisjon og design over to år,for eit emne i grunnleggjande matematikk. Me har lagt vekt på tett dialog med studentane, mel-lom anna gjennom improvisert quiz i førelesingane. ...
  • Large scale integration of wireless sensor network technologies for air quality monitoring at a logistics shipping base 

   Molka-Danielsen, Judith; Engelseth, Per; Wang, Hao (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The future of logistics shipping bases will be to seek efficient flows of materials to meet the needs of business partners. Supply chain and operations managers of supply bases will need to integrate technologies that allow ...
  • Laser assisted optical gap detection 

   Mjåland, Thomas; Strand, Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
   Utvikling av et system for å detektere gap/skillet mellom pakker i et varehus ved hjelp av line-laser og kamera.
  • Laststyring for å redusere nettbelastning 

   Humlen, Fredrik; Samset, Einar (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven blir det undersøkt løsninger for å redusere effekttopper i strømforbruket til forskjellige bygg. Oppgaven er gitt av Norconsult. De har bistått med informasjon som gjør at det kunne ses på løsninger ...
  • Learning cost function for graph classification with open-set methods 

   Werneck, Rafael de Oliveira; Raveaux, Romain; Tabbone, Salvatore; Torres, Ricardo Da Silva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In several pattern recognition problems, effective graph matching is of paramount importance. In this paper, we introduce a novel framework to learn discriminative cost functions. These cost functions are embedded into a ...
  • Learning the Morphological and Syntactic Grammars for Named Entity Recognition 

   Sun, Mengtao; Yang, Qiang; Wang, Hao; Pasquine, Mark; Hameed, Ibrahim A. (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   In some languages, Named Entity Recognition (NER) is severely hindered by complex linguistic structures, such as inflection, that will confuse the data-driven models when perceiving the word’s actual meaning. This work ...
  • Learning Vocabularies to Embed Graphs in Multimodal Rank Aggregation Tasks 

   Dourado, Icaro; Torres, Ricardo Da Silva (Chapter, 2021)
   This paper introduces Supervised Bag of Graphs (SBoG), a supervised vocabulary learning approach for multi-modal graph-based rank aggregation tasks. In our formulation, collection objects are represented based on complementary ...
  • Leveraging deep learning and big data to enhance computing curriculum for industry-relevant skills: A Norwegian case study 

   Muhammad, Umair Hassan; Saleh, A.; Raheem, Sawar; Raheel, Nawaz; Hameed, Ibrahim A. (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Computer science graduates face a massive gap between industry-relevant skills and those learned at school. Industry practitioners often counter a huge challenge when moving from academics to industry, requiring a completely ...
  • Leveraging deep learning and big data to enhance computing curriculum for industry-relevant skills: A Norwegian case study 

   Hassan, Muhammad Umair; Alaliyat, Saleh Abdel-Afou; Sarwar, Raheem; Nawaz, Raheel; Hameed, Ibrahim A (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Computer science graduates face a massive gap between industry-relevant skills and those learned at school. Industry practitioners often counter a huge challenge when moving from academics to industry, requiring a completely ...