Now showing items 129-148 of 267

  • Health Monitoring of Air Compressors Using Reconstruction-Based Deep Learning for Anomaly Detection with Increased Transparency 

   Gribbestad, Magnus; Hassan, Muhammad Umair; Hameed, Ibrahim A.; Sundli, Kelvin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Anomaly detection refers to detecting data points, events, or behaviour that do not comply with expected or normal behaviour. For example, a typical problem related to anomaly detection on an industrial level is having ...
  • Hospital project front-end planning: Current practice and discovered challenges 

   Larsen, Anne Strand Alfredsen; Karlsen, Anniken Th; Andersen, Bjørn Sørskot (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Development of healthcare services is a societal responsibility often appearing as major public projects. These types of projects often have a long lifetime expectancy and represent large investments and changes to established ...
  • How to create a chatbot using Tensorflow, Python and Recurrent Neural Networks 

   Vad, Ole Martin Tangen (Bachelor thesis, 2018)
   En Bachelor oppgave som beskriver hvordan man lager en chatbot ved bruk av Tensorflow, Python og Nevrale nettverk
  • Hybrid Words Representation for Airlines Sentiment Analysis 

   Naseem, Usman; Khan, Shah K.; Razzak, Imran; Hameed, Ibrahim A. (Chapter, 2019)
   Social media sentimental analysis is interesting field with the aim to analyze social conservation and determine deeper context as they apply to a topic or theme. However, it is challenging as tweets are unstructured, ...
  • Impact of outcome-based education on software engineering teaching: A case study 

   Dai, Hong-Ning; Wei, Wei; Wang, Hao; Wong, Tak-Lam (Chapter, 2017)
   This paper investigates the impact of outcome- based education (OBE) on students' learning achievement from a software engineering (SE) program. It is not easy to transform an SE curriculum from traditional knowledge-based ...
  • Ingeniørdannelse. Kva har danning i teknologifag å gjera? 

   Schaathun, Hans Georg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Etter rammeplanen for ingeniørfag, er ingeniørdannelse ein viktig del av dataingeniørstudiet. Dette har vore eit utfordrande krav, for kva er eigentleg ingeniørdanning? Der er skrive mykje om danning innanfor didaktikk ...
  • INTEGRA: An Open Tool To Support Graph-Based Change Pattern Analyses In Simulated Football Matches 

   Pinciroli Vago, Nicolo' Oreste; Lavinas, Yuri; Rodrigues, Daniele; Moura, Felipe; Cunha, Sergio; Aranha, Claus; Torres, Ricardo Da Silva (Chapter, 2020)
   This paper introduces Interactive Graph Analyzer (INTEGRA), a tool to support the comparison of simulated football matches with real ones, through the analysis of dynamic graphs. Our tool supports coordinated views of ...
  • Integration of Aquaculture Inspection Platform 

   Morken, Ole; Sætre, Lars Even; Liavaag, Sigurd Olav (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om integrering av tre tidligere utviklede systemer, en plattform, en vinsj og en ROV. Målet med dette prosjektet er å vise funksjonaliteten til systemet som en enhet. Platformen kan transportere ROV ...
  • Intelligent computer-automated crane design using an online crane prototyping tool 

   Hameed, Ibrahim; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar; Pedersen, Birger Skogeng; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2016)
   In an accompanying paper submitted concurrently to this conference, we present our first complete version of a generic and modular software framework for intelligent computer-automated product design. The framework has ...
  • Intrusion Detection Based on Parallel Intelligent Optimization Feature Extraction and Distributed Fuzzy Clustering in WSNs 

   Liu, Zhouzhou; Wei, Wei; Wang, Hao; Zhang, Yangmei; Zhang, Qianyun; Li, Shining (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aiming at large-scale, high dimensional data, and variable intrusion behavior in wireless sensor networks (WSNs), an intrusion detection algorithm based on parallel intelligent optimization feature extraction and distributed ...
  • An Investigation of Credit Card Default Prediction in the Imbalanced Datasets 

   Alam, Talha M.; Shaukat, Kamran; Hameed, Ibrahim A.; Luo, Suhuai; Sarwar, Muhammad U.; Shabir, Shakir; Li, Jiaming; Khushi, Matloob (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Financial threats are displaying a trend about the credit risk of commercial banks as the incredible improvement in the financial industry has arisen. In this way, one of the biggest threats faces by commercial banks is ...
  • KGen: a knowledge graph generator from biomedical scientific literature 

   Rossanez, Anderson; Reis, Julio; Torres, Ricardo Da Silva; Ribaupierre, Hélène (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Knowledge is often produced from data generated in scientific investigations. An ever-growing number of scientific studies in several domains result into a massive amount of data, from which obtaining new ...
  • Kleven Robot Controller 

   Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...
  • Komprimering av hovedtavler på skip 

   Trondsen, Sander Jeremiassen; Granhei, Daniel Rølvåg (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å se på mulighetene til å komprimere en hovedtavle for et skip ved å benytte standard industrihardware. Ved å benytte touchpanel, PLSer og ABB Emax 2-brytere kan mengden komponenter i tavlen ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Kraftforsyning til Geiranger 

   Andersen, Marius; Drønnen, Susann; Kerchaoui, Sofia Jøssang (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten tar for seg å utrede fremføring av tilstrekkelig elektrisk effekt til Geiranger, slik at cruiseskipene på sikt kan forsynes med landstrøm. Geiranger ligger i et verdensarvområde, som fører til en rekke miljømessige ...
  • Kunderegister - butikk 

   Leira, Sara (Bachelor thesis, 2018)
   Verden vi lever i blir stadig mer digitalisert, og folk forventer enkle og smarte løsninger. Dyresenteret Ålesund har en suksess med bonuskort på enkelte varer i butikken, men får stadig tilbakemeldinger på at de fysiske ...
  • Large scale integration of wireless sensor network technologies for air quality monitoring at a logistics shipping base 

   Molka-Danielsen, Judith; Engelseth, Per; Wang, Hao (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The future of logistics shipping bases will be to seek efficient flows of materials to meet the needs of business partners. Supply chain and operations managers of supply bases will need to integrate technologies that allow ...
  • Laser assisted optical gap detection 

   Mjåland, Thomas; Strand, Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
   Utvikling av et system for å detektere gap/skillet mellom pakker i et varehus ved hjelp av line-laser og kamera.