Now showing items 505-524 of 546

  • UGV Dead-reckoning in GNSS Denied Environments 

   Bjerkestrand, Simen Kartveit (Bachelor thesis, 2022)
   Målet med dette prosjektet er å finne en kombinasjon av sensorer og filtre for å finne ut hvor få sensorer som trengs for dødregning av et Ackerman basert autonomt lasthåndteringskjøretøy. I dette prosjektet ble det utført ...
  • Ulstein IAS Simulator 

   Østgaard, Kristian; Rovde, Rolf Ottar (Bachelor thesis, 2015)
   Ulstein IAS(Integrert automasjonssystem) simulator er eit produkt utvikla som eit verktøy for fabrikktesting(FAT) av Ulstein IAS. Simulatoren vil vere med på å kvalitetssikre det ferdige IAS produktet til Ulstein. På ...
  • Uncertainty and sensitivity analysis for the performance evaluation of ship dynamical model 

   Wang, Chunlin; Wang, Tongtong; Nord, Torodd Skjerve; Zhang, Houxiang; Li, Guoyuan; Osen, Ottar (Chapter, 2022)
   Model uncertainty is pervasive and inherent in the engineering field. It could bring potential risks in real applications, especially for ship behaviour prediction under environmental disturbances. The evaluation and ...
  • Understanding how to succeed with project partnering 

   Nevstad, Kristina; Børve, Sjur; Karlsen, Anniken Th; Aarseth, Wenche Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose The purpose of this paper is to present new findings to organizations that acknowledge difficulties in implementing and succeeding with project partnering. Design/methodology/approach The investigation is based on ...
  • Undervisningsrefleksjoner fra et konkurranseprosjekt i samarbeid med næringslivsaktør 

   Karlsen, Anniken; Kristiansen, Helge Tor (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Med rammeplanforskriften og visjonsbeskrivelsen av fremtidens ingeniør som bakteppe presenteres gjennomføring av et undervisningsopplegg med næringslivskontakt i et 10-vekttallsfag i systemutvikling og modellering i et ...
  • A Unified Model for Accelerating Unsupervised Iterative Re-Ranking Algorithms 

   Pisani, Flavia; Valem, Lucas; Pedronette, Daniel; Torres, Ricardo Da Silva; Borin, Edson; Breternitz Jr., Mauricio (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Despite the continuous advances in image retrieval technologies, performing effective and efficient content-based searches remains a challenging task. Unsupervised iterative re-ranking algorithms have emerged as a promising ...
  • The use of Additive Manufactured Inconel 625 as Bipolar Plate for the High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cell 

   Svendby, Jørgen; Bjelland, Øystein; Bokach, Dmitry; Solheim, Bjarte G. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Inconel 625 is a promising candidate as base material for bipolar plates in the High Temperature Proton Electrolyte Membrane Fuel Cell (HT-PEMFC), due to its mechanical strength and anti-corrosive properties. Due to its ...
  • The Use of Decision Support in Search and Rescue: A Systematic Literature Review 

   Nasar, Wajeeha; Torres, Ricardo da Silva; Gundersen, Odd Erik; Karlsen, Anniken Susanne Thoresen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Whenever natural and human-made disasters strike, proper responses of the concerned authorities often rely on search and rescue services. Search and rescue services are complex, multidisciplinary processes that involve ...
  • User-friendly, full-stack table booking system for an Italian restaurant 

   Ervik, Bjørn-Erik; Olsen, Pernille; Vad, Espen (Bachelor thesis, 2021)
   Enrico Agostinelli og Svetlana Dragieva eier en italiensk restaurant, Cinque Minuti, i Ålesund, Norge. De ønsker et system som gir restauranten og kundene et intuitivt og brukervennlig bordbestillingssystem. Hensikten med ...
  • Using Convolutional Neural Networks for the Helicity Classification of Magnetic Fields 

   Pinciroli Vago, Nicolo' Oreste; Hameed, Ibrahim A.; Kachelriess, Michael (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Using machine learning pipeline to predict entry into the attack zone in football 

   Stival, Leandro; Pinto, Allan; Andrade, Felipe dos Santos Pinto de; Santiago, Paulo Roberto Pereira; Biermann, Henrik; Da Silva Torres, Ricardo; Dias, Ulisses (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Sports sciences are increasingly data-intensive nowadays since computational tools can extract information from large amounts of data and derive insights from athlete performances during the competition. This paper addresses ...
  • USV - Unmanned Surface Vessel 

   Liavaag, Sveinung; Kamsvåg, Vegard; Havnegjerde, Albert (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapporten omhandler utvikling av et ubemannet overflatefartøy, som er gitt som en bacheloroppgave av NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er utvikling av et konsept for et ubemannet overflatefartøy som danner basis ...
  • Utdannings- og testdrone for Griff Aviation 

   Grebstad, Sondre (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven går ut på å bygge en mindre og billigere drone, som kan brukes som utdannings- og testfartøy for den større dronen Griff 135. Dette er for å redusere kostnad og risiko ved eventuelt havari under opplæring ...
  • Utdannings- og testdrone for Griff Aviation 

   Grebstad, Sondre (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven går ut på å bygge en mindre og billigere drone, som kan brukes som utdannings- og testfartøy for den større dronen Griff 135. Dette er for å redusere kostnad og risiko ved eventuelt havari under opplæring ...
  • Utvikling av labøvinger/-prosjekter innen automatisering og intelligente systemer 

   Aakervik, Ruben (Bachelor thesis, 2022)
   Denne rapporten omhandler utviklingen og produksjonen av øvings/prosjektoppgaver for bruk i undervisningsopplegg i kommende semestre. Målet til oppgaven var å produsere to produkter: et samlebåndsystem bestående av to ...
  • V2X-Based Mobile Localization in 3D Wireless Sensor Network 

   Javed, Iram; Tang, Xianlun; Shaukat, Kamran; Sarwar, Muhammed Umer; Alam, Talha Mahboob; Hameed, Ibrahim A.; Saleem, Muhammad Asim (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In a wireless sensor network (WSN), node localization is a key requirement for many applications. The concept of mobile anchorbased localization is not a new concept; however, the localization of mobile anchor nodes gains ...
  • Valg av open source rammeverk for tilstandsløst API 

   Kvalvik, Per Christian Bach; Kvernstad, Espen; Moen, Jon Sondre (Bachelor thesis, 2020)
   Det kommer stadig nye teknologier som gjør det enklere å bygge nettsider med separat logikk og brukergrensesnitt. Det kan være vanskelig å velge hvilken teknologi som er best tilpasset forskjellige bruksområder til personlig ...
  • Varmestyring for effektreduksjon 

   Løeng, Matias; Skogen, Sander Lid (Bachelor thesis, 2022)
   Våren 2021 vedtok Olje- og Energi departementet å endre nettleigemodellen basert på NVE sitt forslag. NVE foreslår at nettleiga i større grad må legge til rette for betre utnytting av straumnettet, samt ei rimelegare ...
  • Vessel Doc | Applikasjon for erstatning av papirdokumentasjon om bord i skip 

   Trulsen, Ørjan; Pedersen, Frode Kroknes (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens løsning for kvalitetssikring/dokumentering om bord i skip blir skjemaene fylt ut med penn og papir. Formålet med denne rapporten er derfor å utforske ulike alternativer for en digital løsning av papirdokumentasjon ...
  • Vessel Equipment Tracker 

   Hovden, Jørgen; Tennø, Sondre (Bachelor thesis, 2018)
   Rolls-Royce jobber for tiden reaktivt i servicemarkedet, dette er noe de ønsker å forandre, ved å utvikle verktøy for å hjelpe dem til å jobbe mer proaktivt. Programmet vi utviklet oppnår dette ved å la koordinatorene ...